Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Náhlavní displej poprvé vyzkoušen za letu vrtulníku

Vrtulníky záchranné služby mohou dosud létat a přistávat pouze při dobré viditelnosti. Jestliže je viditelnost menší než 1 500 m, nesmějí vzlétnout a musí zůstat na zemi. Aby bylo možné v budoucnu podnikat záchranné akce i při nepříznivých povětrnostních podmínkách, vyvinuli odborníci Německého střediska pro letectví a kosmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR) speciální náhlavní displej vestavěný do pilotovy přilby (Helmet Mounted Display – HMD), který pilotům vrtulníku umožní bezpečně létat a přistávat i v mlze (obr. 1).

Miniaturní displej HMD je součástí zobrazovacího systému vrtulníku namontovanou přímo v přilbě pilota, jemuž během pozorování okolního prostředí poskytuje prostřednictvím poloprůhledných symbolů základní letové údaje, neustále zobrazované jakoby v nekonečnu přímo v okamžitém směru pohledu pilota. Když pilot např. přistává v mlze, musí intenzivně sledovat okolí, aby včas rozpoznal nebezpečné překážky jako stožáry elektrického vedení nebo sloupy větrných elektráren. Při použití náhlavního displeje se přitom základní letové údaje jako výška, rychlost, směr letu a poloha vrtulníku v prostoru zobrazují přímo v zorném poli pilota, ať hledí kamkoliv. Standardní ukazovací přístroje umístěné na palubní přístrojové desce nutí pilota, aby za letu a zejména během přistávacího manévru střídavě sledoval údaje palubních přístrojů a situaci v bezprostředním okolí vrtulníku. To je také jeden z důvodů, proč není přistávání vrtul­níku při špatné viditelnosti, v mlze apod. příliš bezpečné. Náhlavní displej navíc zmenšuje namáhání zraku pilota, který již nemusí neustále „přepínat“ mezi pohledem na palubní přístroje a do okolí, čímž klesá jeho pracovní zatížení a také roste bezpečnost.

Zkoušky prototypu náhlavního displeje HMD byly zahájeny počátkem roku 2012, a to pozemními zkouškami na letovém simulátoru v oddělení pro řízení letového provozu DLR (obr. 2). Po jejich vyhodnocení a realizaci připomínek následovaly zkoušky za letu. Zkušení piloti střediska DLR, švýcarské záchranné služby (Rega) a společnosti Eurocopter použili pro zkušební lety vrtulník EC-135 FHS, který má DLR pro výzkumné účely k dispozici. Piloti přitom ověřovali účinnost náhlavního displeje při různých letových manévrech vrtulníku, zejména při vzletu a přistání a při létání v omezených prostorech, v zatáčkách a při různých rychlostech letu. Na závěr zkušební piloti ověřili náhlavní displej i za letu v mlze a ve zvířeném prachu.

„Náhlavní displej prokázal při letových zkouškách svou připravenost k provoznímu využití, což je pro nás velmi důležité, protože po předchozích úspěšných zkouškách na simulátoru jsme si nyní jisti, že podpora vidění při použití displeje vestavěného v přilbě pilota funguje také v reálných letových podmínkách,“ říká Helmut Többen, který ve středisku DLR vede oddělení pro řízení letového provozu. Na základě dosavadního úspěšného vývoje chtějí odborníci střediska rozšířit možnosti použití náhlavního displeje např. o intuitivní podporu při letech v blízkosti vysokých překážek, jako jsou třeba stožáry větrných elektráren na volném moři. O využití této techniky mají zájem i složky spolkové armády (Bundeswehr) a policie, což by mohlo přispět k jejímu rychlejšímu zavedení do praxe.

[Helmdisplay erstmals im Flug erprobt: Hubschrauberpiloten blicken durch Nebel und Staub. Presseinformation DLR, 15. února 2013.]

(Kab)

Obr. 1. Nový náhlavní displej má v budoucnu umožnit vrtulníkům záchranné služby bezpečně létat a přistávat i při špatné viditelnosti (foto: DLR)

Obr. 2. Zkušební pilot při zkouškách náhlavního displeje na letovém simulátoru (foto: DLR)