Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nadproudová ochrana integrovaná do systému EtherCAT I/O

Terminály systému EtherCAT I/O EL922x od firmy Beckhoff mají přímo integrovanou elektronickou nadproudovou ochranu chránící systémové komponenty 24 V DC. Ve srovnání s aktuálně dostupnými ochrannými prvky je tak možné snížit náklady a požadavky na prostor v rozváděčích, aniž by musel být použit běžný samostatný systém ochran.

Řada terminálů EL922x pro nadproudovou ochranu má z hlediska kanálů EtherCAT devatenáct variant. K dispozici jsou jedno- a dvoukanálové verze pro různá zatížení do 10 A. Kromě toho se tato řada dělí na:

  • terminály EL9221 a EL9222 s běžnými funkcemi, jako je sledování jmenovitého proudu, které lze parametrizovat nejen pomocí softwaru TwinCAT System Manager, ale také pomocí tlačítka na modulu,
  • terminály EL9227-XXXX s rozšířenými funkcemi, které lze parametrizovat v softwaru TwinCAT System Manager – jde např. o výběr charakteristické křivky, nastavení předběžné výstražné prahové hodnoty, signalizaci podpětí, hlášení o výpadku napájení, protokolování událostí nebo softwarovou plombu chráněnou heslem.

Beckhoff Česká republika s. r. o., tel.: +420 511 189 250, e-mail: info.cz@beckhoff.com, www.beckhoff.cz/el922x