Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nadace ČVUT Media Lab dává věci do pohybu

Dáváme věci do pohybu, takový slogan si pro své působení zvolila nadace s názvem Czech Technical University Media Laboratory neboli ČVUT Media Lab. V kterém oboru má pohyb nastat, to bylo možné se dovědět koncem listopadu 2008, kdy se v Kongresovém centru Fakulty strojní ČVUT v Praze uskutečnil workshop, který představil projekty podporované touto nadací. Její zakladatelé chtějí napřít své síly k výchově inženýrů, manažerů a vůdčích osobností v České republice. Záměrem nadace, která vznikla v roce 2006, je vybudovat systém podporující výměnu myšlenek a názorů, zejména v technických oborech, a jejich zavádění do praxe.
 

Partneři a členové ČVUT Media Lab

Ambiciózní záměry chce nadace ČVUT Media Lab financovat z peněz firem a organizací, které mohou přispívat nadaci jako její partneři nebo členové. Nadaci nyní podporují firmy Škoda Holding, a. s., (Plzeň) a Škoda Auto, a. s., (Mladá Boleslav), které jsou od roku 2007 jako její zakládající partneři zavázáni po tři roky přispívat částkou 2 mil. korun. Zakládajícími členy nadace ČVUT Media Lab jsou firmy Rockwell Automation a CertiCon. Členové nadace se zavazují k finanční podpoře nadace ve výši 200 tis. korun ročně po dobu nejméně tří let; pro střední a malé podniky je výše příspěvku 100 tis. korun. Partneři i členové nadace mají přístup ke všem výsledkům projektů podporovaných nadací a jejich názvy jsou uváděny v propagačních projektech nadace ČVUT Media Lab. Přesné vymezení práv a povinností členů a partnerů lze nalézt na http://www.cvutmedialab.cz. Partneři a členové neočekávají okamžitou návratnost své podpory, chápou ji spíše jako odvážnou investici do systému výchovy kvalitních lidských zdrojů, nezbytných pro celosvětově konkurenceschopné technické a výrobní prostředí v České republice.
 

Cíle nadace ČVUT Media Lab

V oblasti podpory studentů se ČVUT Media Lab soustřeďuje na dvě oblasti:
  • podporu výchovy nejlepších studentů – umožnit vybraným studentům pracovat v řešitelských týmech projektů zaměřených na unikátní řešení a technologie,
  • finanční i znalostní podporu studentských týmů, kterým bude při dosažení slibných výsledků umožněno založit tzv. spin-off firmu v Technologickém parku ČVUT či jiné vysoké školy nebo získat financovaní z fondů rizikového kapitálu.
Tato pomoc má vést k výchově a přípravě technických a vědeckých odborníků světové úrovně schopných účastnit se konferencí, školení, „na míru“ připravených kurzů a stáží v průmyslu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dalšími kroky bude podpora vydávání učebnic, knih, dalších výukových materiálů a financování návštěv špičkových zahraničních odborníků v ČR.
 
Nadace ČVUT Media Lab podpoří projekty iniciované a vedené pracovníky českých vysokých škol a Akademií věd České republiky. Partneři a členové mohou nadaci předkládat své problémy a hypotézy svých firemních projektů. Vybrané studentské týmy vedené pracovníky vysokých škol a AV ČR naleznou odpovědi na otázky typu: Co funguje a co ne? Jaké je optimální řešení? Do které technologie se vyplatí investovat?
 

Rozdělování prostředků

Prostředky ČVUT Media Lab rozděluje správní rada této nadace na návrh její vědecké rady. Ve vědecké i správní radě působí renomované osobnosti – významní představitelé českých vysokých škol a průmyslové sféry. Pro udělování podpory je používán jednoduchý, ale průhledný grantový systém. Rozhodnutí orgánů nadace je pod veřejnou kontrolou ze strany partnerů a členů, kteří jsou o rozdělování prostředků formou grantů detailně informováni. Každoročně je vykonán audit hospodaření auditorskou firmou. Nadace má celostátní působnost, podporu může získat student či mladý pracovník libovolné vysoké školy v ČR, jestliže prokáže dostatečnou kvalifikaci či inovační charakter navrhovaného řešení.
 

Projekty představené na workshopu

Na workshopu bylo představeno sedm projektů podporovaných z prostředků ČVUT Media Lab (tab. 1). Dále zde vystoupil vítěz soutěže o Cenu Emila Škody, Petr Mohelník z ČVUT v Praze, se svým projektem třínápravového podvozku motorové lokomotivy. Soutěž diplomových a doktorských prací byla vyhlášena v květnu 2008 nadací ČVUT Media Lab ve spolupráci se Škoda Holding, a. s.
(ev)
Obr. 1. Vladimír Mařík (vpravo), předseda správní rady ČVUT Media Lab, moderuje workshop nadace
 
Tab. 1 Projekty podpořené z grantů nadace ČVUT Media Lab