Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Nabídka PLC značky Tecomat se plynule rozrůstá

Tecomat je „příjmení“ známé „rodiny“ českých programovatelných automatů kolínské firmy Teco a. s. Počet typů značky Tecomat se stále rozrůstá: průběžně přibývají zejména nové centrální a externí sběrnicové moduly. Rozšiřuje se i soubor funkcí a možnosti programování podle mezinárodní normy IEC 61131-3 v programovacím prostředí Mosaic.

 
V současné době jsou ve výrobě dvě základní řady programovatelných automatů značky Tecomat: velký modulární systém TC700 a malý (rovněž modulární) systém Foxtrot (www.tecomat.cz). V řadě TC700 je centrální procesorový modul samostatný a obsahuje rozšíření pro dva sériové komunikační porty – všechny vstupy a výstupy jsou na dalších modulech (obr. 1). V řadě Foxtrot je základní modul vybaven sestavou vstupů a výstupů, vyvedených na konektorech. Může tak být využit jako kompaktní PLC pro jednoduché aplikace. Protože jsou žádány kompaktní automaty s různými konfiguracemi, obsahuje řada Foxtrot zatím pět variant základních modulů, označovaných jako CP-1003, CP-1004, CP-1005, CP-1006 a CP-1008. Dodávány jsou také ve variantě s integrovaným čtyřřádkovým displejem a šesti tlačítky – ty byly v roce 2015 kompletně inovovány a jsou vybaveny displejem s OLED (obr. 2). Konfiguraci PLC lze rozšířit přídavnými moduly vstupů a výstupů a dalších modulů, připojenými k systémové sběrnici TCL2. Sériovou linkou lze připojit další moduly, např. adaptéry různých sběrnic. K těmto deseti základním modulům přibývají ještě další dva: CP-1000 a CP-1001. Jsou určeny pro automatizaci domů a budov. Již v základním provedení jsou vybaveny dvojicí master dvouvodičové instalační sběrnice CIB (Common Installation Bus). Oba typy jsou bez displeje a bez vstupů a výstupů. Verze CP-1001 má rozšířenou paměť programu. Na sběrnici CIB lze připojovat moduly z širokého sortimentu a lze tak vytvářet „inteligentní elektroinstalaci“ v budovách (viz článek [KLABAN, J.: Foxtrot v domě – systém mnoha tváří. Automa, 2015, č. 1, s. 19] nebo článek [KLABAN, J.: S Foxtrotem v domě není nic neřešitelné. Automa, 2015, č. 7, s. 58]). Sběrnici CIB je ale možné využít i k jiným účelům a v jiných oborech.
 

Zákaznické verze Foxtrot OEM

Existuje silný tlak zákazníků na individuální kombinace vstupů a výstupů přímo na základním modulu Foxtrot, zejména ze strany výrobců elektrotepelných zařízení. Proto v letech 2014 až 2015 přišla firma Teco s novou řadou: Foxtrot OEM s označením CP-1970.xx. Zkratka OEM znamená Original Equipment Manufacturer, což jsou výrobci, kteří při výrobě produktu používají díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců a hotový výrobek prodávají pod svou obchodní značkou [KLABAN, J.: Foxtrot Inside – vestavný řídicí systém pro výrobce strojů. Automa, 2015, č. 3, s. 82]. V současné době existuje již přibližně deset typů (obr. 2). Každý typ je konkrétnímu výrobci dodáván na zakázku v individuálním osazení, a to pouze v dohodnutém (větším) množství. Foxtrot OEM se vyznačuje absencí krytování – lze mluvit o „jednodeskovém PLC“. Výrobci je instalují do prostorů svého zařízení, které si krytují sami. Systémy Foxtrot OEM se vyznačují co největším počtem pozic pro konektory, rozmístěnými po celém obvodu desky s plošným spojem. Ve své individuální specifikaci si zákazník může vybrat libovolnou z možných kombinací vstupů a výstupů, zvolit instalované komunikační porty i rozšiřující sběrnice (systémovou sběrnici TCL2 nebo instalační CIB). V závěru roku 2015 byla řada OEM doplněna menším modelem CP-1972, který dále rozšiřuje možnosti výběru individuální konfigurace. Mezi zákaznické modely Foxtrotu lze zařadit i standardní varianty, kterým byla pro konkrétního zákazníka upravena čelní maska (záměnou loga, změnou názvu centrálního modulu – obr. 2) nebo které jsou dodávány i se specializovanou verzí firmwaru. Zákazník tak získává svůj „soukromý“ řídicí systém, jehož firmware je stále udržován aktuální spolu s aktualizacemi firmwaru základních modelů a spolu s aktualizacemi prostředí Mosaic. Někdy uživatelé systém Foxtrot zabudují do svého výrobku, který nabízejí jako svůj standardní produkt, např. jako „inteligentní rozváděč“ pro řízení budov. Podobný charakter má i „výukový kufřík“, který Teco nabízí odborným školám pro podporu výuky automatizace [ŠMEJKAL, L.: Tecomat Foxtrot a výuka automatizace. Automa, 2015, č. 5, s. 8].
 

Společné charakteristiky PLC značky Tecomat

Co mají všechny tři aktuální řady značky Tecomat společného? Je to především společný vývojový a programovací systém Mosaic. Dovoluje stejné programování podle mezinárodní normy IEC 61131-3. Všechny mají vestavěný ethernetový port, a lze je tedy přímo zapojit do sítí LAN. Všechny mají stejné základní komunikační protokoly, lze je vzájemně propojovat, a dokonce v sítích kombinovat se všemi předchozími modely systémů Teco, tedy s programovatelnými automaty NS-950, TC400/500/600 a s regulátory TR050/200/300. Všechny mají vestavěný webový server a volně programovatelné webové stránky (rovněž v systému Mosaic). Mají i velkokapacitní lokální úložiště pro data v souborech na kartě SD/SDHC – až do kapacity 32 GB. Nástroj WebMaker integrovaný v systému Mosaic dovoluje tvorbu individuálních interaktivních interních webových stránek pro každý Tecomat a patří ke špičce na trhu.
 

Rozšiřovací moduly

K Foxtrotu přibyly rozšiřovací moduly s označením GT-175x pro řízení pohybu a polohování jedné až čtyř os v obráběcích strojích, bruskách, střihacích strojích a podobných mechanismech (viz článek [KLABAN, J. – PETERA, J.: Řízení pohybu s PLC Tecomat. Automa, 2015, č. 4, s. 28] nebo [KLABAN, J.: Tecomat Foxtrot pro řízení strojů. Automa, 2015, č. 8-9, s. 72]). Nejvíce novinek přibylo v sortimentu modulů pro sběrnici CIB, např. modul k proporcionálnímu ovládání spínaných zdrojů pro osvětlení s LED, nástěnný ovladač s otočným prvkem nebo snímač dopadající sluneční energie (iradiace). Připravován je rychlý čtyřfázový elektroměr a moduly pro balancování a monitoring lithiových článků (battery management). Tecomat tak dorůstá do úrovně systému pro komplexní správu hospodaření s energií (management energie) z obnovitelných zdrojů, kde již nyní má významné referenční instalace.
 

Nové displeje

V roce 2015 se uskutečnily první dodávky malých čtyřpalcových dotykových displejů. Typ ID-31 je vybaven kapacitním displejem a je určen k instalaci na zeď. Typ ID-32 obsahuje rezistivní displej a je určen pro vestavbu do průmyslových rozváděčů a ovládacích panelů [KLABAN, J.: Nový 10" dotykový operátorský panel Teco. Automa, 2015, č. 10, s. 60]. V závěru roku byly dodány první kusy 10" vestavného dotykového rezistivního displeje ID-36 (obr. 3). Veškerá grafika a komunikace mezi displejem a automatem jsou programovány v Mosaic pomocí nástroje WebMaker a vše je pak uloženo v centrálním modulu Tecomat. Displeje interpretují grafiku, texty, ovládací tlačítka aj., které centrální modul předává protokolem HTTP.
 

Novinky vývojového systému Mosaic

Již od začátku roku 2015 je do nástroje WebMaker doplněn objekt Canvas tzv. kreslicí plátno. Dovoluje uživatelsky naprogramovat téměř jakoukoliv interaktivní grafiku ze základních grafických funkcí. Výrazně se tak posílila možnost tvorby libovolných grafů, ovládacích posuvníků (sliderů) nebo volby barev. V polovině roku 2015 byla uvolněna instalace „open source“ knihoven OSCAT (Open Source Community for Automation Technology), kterou nezávisle na výrobcích PLC sestavuje komunita uživatelů v Německu a která je dostupná na www.oscat.de. Dosavadních asi 560 funkcí a funkčních bloků dostupných v Mosaic nově rozšiřují dvě knihovny OSCAT Basic 3.3 a OSCAT Building 1.0 o dalších 600 připravených a odladěných funkcí. Tyto knihovny dokumentují otevřenost systémů Tecomat a jejich důslednou kompatibilitu s normou IEC 61131.
 
Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.
 
Obr. 1. Modulární systém Tecomat TC700 lze skládat do rámů čtyř velikostí pro dvě, čtyři, osm a patnáct pozic, maximální sestava jsou čtyři propojené rámy s celkem šedesáti pozicemi
Obr. 2. Rodina Tecomat Foxtrot dnes čítá deset typů standardních základních modulů (v dolní části obrázku); zákaznická (OEM) provedení Foxtrotu, jejichž počet se postupně rozrůstá (v horní části obrázku)
Obr. 3. Nové dotykové displeje: řada 4“ obsahuje ID-31 (na zeď ) a ID-32 (pro zabudování do panelu) a nově byla rozšířena o vestavný 10“ displej ID-36