Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Na český trh vstupuje softwarová platforma Kingstar

Americká společnost IntervalZero, známá jako výrobce doplňku RTX pro transformaci Windows na operační systém reálného času, vstupuje na český trh se zcela otevřeným softwarem pro automatizaci strojů na vytváření inteligentních ovladačů, které plní koncepci průmyslu 4.0 a průmyslového internetu věcí (IIoT). „Nahrazením hardwarového řízení softwarovým lze zredukovat náklady na řízení stroje o 25 až 50 %, zvýšit efektivitu vývoje a zkrátit dobu nutnou pro uvedení výrobku na trh,“ uvádí Ladislav Reisner, jednatel společnosti dataPartner, která zajišťuje distribuci pro český a slovenský trh. 

Nová platforma KINGSTAR bude představena 7. dubna na odborné konferenci v Praze v přednáškovém sále Národního technického muzea pod názvem Kingstar – kompletní softwarová plug-and-play platforma pro real-time řízení pohybu a strojové vidění na bázi IPC. Konference je určena pro technické ředitele, vývojáře a konstruktéry, kteří se zabývají problematikou řadičů pro CNC a pohony, robotikou nebo výrobou testovacích, kontrolních, balicích a dalších strojů.

Přednášející představí inovativní způsob tvorby řídicích aplikací s využitím komponent platformy Kingstar: operačního systému Windows+RTX, komunikačních komponent Fieldbus, komponent pro řízení polohy a pohybů Motion Control, softwarového PLC a komponenty pro strojové vidění Machine Vision – to vše v kontextu strategie průmyslu 4.0.

 

Progresivní způsob tvorby řídicích aplikací

Technický pokrok a vzrůstající integrace prvků při programování moderních komponent, ze kterých se vytvářejí řídicí aplikace pro pokročilou automatizaci, vedou k nárůstu spolehlivosti, dostupnosti a univerzálnosti jejich použití. To umožňuje masové použití moderních komponent při tvorbě řídicích aplikací mechatronických systémů v běžné průmyslové praxi.

Uvedenou skutečnost využívá platforma Kingstar, která umožňuje lehce navrhovat, vyvíjet a integrovat aplikace pro řízení strojů jen s využitím obecně dostupného hardwaru a s tvorbou softwarových ovladačů. To v principu obnáší realizaci automatizační logiky softwarem v IPC (průmyslovém PC) se síťově připojeným standardním I/O hardwarem libovolných výrobců. Platforma Kingstar osvobozuje konstruktéry, neboť nahrazuje proprietární hardware obecně dosažitelnými, softwarově řízenými ovladači pohybů a polohovacími systémy se strojovým viděním. Tyto řídicí aplikace se vytvářejí rychle a cenově velmi efektivně, včetně jejich následné údržby a dalšího rozvoje. Platforma Kingstar je určena pro realizaci řídicích aplikací robotických, testovacích, třídicích a dalších strojů a soustrojí. „Umožní firmě rychle vyvíjet a dodávat řídicí systémy průmyslových strojů na bázi IPC s vynikající kvalitou a za polovinu ceny hardwarově proprietárního řešení,“ konstatuje Ladislav Reisner.

 

V čem nadchne

Odborníky zodpovědné za technická řešení a rozvoj automatizačních prostředků u zákazníků nebo ve vlastní firmě jistě zaujme, že platforma Kingstar je hardwarově nezávislá, ovládá hardware různých značek a je kompatibilní s mnoha standardy pro integraci aplikací. V běžných průmyslových PC poskytuje vynikající kvalitu řízení s přesností reálného času, zároveň nahrazuje veškerou signálovou proprietární kabeláž strukturovanou kabeláží sítě EtherCAT. Komponenty se zapojují způsobem plug-and-play.

Pro zájemce o to, čím je řešení od společnosti IntervalZero v oblasti automatizace strojů v současné době průlomové, jak garantuje zvýšení produktivity vývoje i údržby aplikací či zda lze do aplikací snadno přidávat další prvky řízení nebo protokoly třetích stran, je určena odborná konference – registrace je spuštěna na webu společnosti dataPartner. O klíčových tématech včetně představení ukázky použití budou hovořit experti ze společnosti IntervalZero. Vstup pro odbornou veřejnost je zdarma.

Více o konferenci a registrace na webu datapartner.cz.

(dataPartner)

Obr. 1. Architektura platformy Kingstar

Obr. 2. Schéma platformy Kingstar