Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

MVK Fusion – jediný modul pro nejrozmanitější využití

MVK Fusion je komunikační modul Profinet/PROFIsafe, který umožňuje zapojení těchto přístrojů:

  • standardních digitálních senzorů a akčních členů,
  • bezpečnostních digitálních senzorů a ak­čních členů,
  • přístrojů s rozhraním IO-Link.

Tato inovativní kombinace vede k pokročilým koncepcím automatizačních řešení. Užití modulu MVK Fusion zjednodušuje konfiguraci a instalaci. Celou konfiguraci lze provést v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení. Vývojář softwaru a konstruktér elektro se nemusí učit specifické nástroje výrobce a studovat jeho příručky.

Při použití modulu MVK Fu­sion stačí méně sběrnicových modulů na každou modulární jednotku, v nejlepším případě pouze jeden. Přínosem jsou zajímavé možnosti zapojení v mnoha automatizačních řešeních. 

Jeden modul pro maximální rozmanitost

Zvláštností sběrnicového modulu MVK Fusion je jeho rozmanitost. Je určen pro běžné digitální senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a také zařízení s rozhraním IO-Link.

MVK Fusion má tato zásuvná místa:

  • dvě standardní digitální zásuvná místa, která je možné nakonfigurovat libovolně jako vstup nebo výstup podle toho, jak to vyžaduje dané použití,
  • čtyři bezpečnostní zásuvná místa, která zajišťují, aby bylo možné bez zvýšených nákladů do instalační koncepce zahrnout téměř všechny digitální bezpečnostní požadavky,
  • dvě zásuvná místa IO-Link nabízejí velmi širokou škálu funkcí, protože integrují do sběrnicového systému i složité senzory a akční členy; kromě toho jsou vhodné i pro nákladově efektivní rozšíření digitálních standardních signálů prostřednictvím hubů IO-Link.

MVK Fusion je navržen tak, aby usnadňoval instalaci, šetřil prostor a snižoval počet potřebných modulů. 

Maximální flexibilita pro bezpečnostní aplikace

Modul MVK Fusion umožňuje zahrnout do instalace i bezpečnostní úlohy. Pomocí tří bezpečných dvoukanálových vstupních portů lze shromažďovat signály typických bezpečnostních senzorů, jako jsou nouzové vypínače, světelné závory, obouruční ovládání, bezpečnostní dveře atd. Lze dosáhnout funkční bezpečnosti až do úrovně PL e.

Bezpečný výstupní port se dvěma bezpečnými výstupy může být konfigurován podle potřeb dané úlohy (spínání PP, PM nebo PPM), a umožňuje proto integraci nejrůznějších typů akčních členů až po dvojité ventily a ventilové ostrovy, i v tomto případě s funkční bezpečností až do úrovně PL e.

Speciální port IO-Link třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení IO-Link, jako jsou ventilové ostrovy nebo huby, jednoduše bezpečně vypínat až do úrovně vlastností PL d.

S využitím MVK Fusion lze tedy dosáhnout vysokých bezpečnostních úrovní a optimální ochrany lidí i strojů. 

Nastavení bezpečnostních parametrů několika kliknutími myší

S modulem MVK Fusion je konfigurace bezpečnostních senzorů a akčních členů velmi snadná. V inženýrském nástroji bezpečnostního řízení stačí pomocí několika kliknutí myší vybrat bezpečnostní funkce (např. světelné záclony nebo nouzové vypínače) a konfigurace je hotova.

Uživatel (většinou vývojář softwaru, ne konstruktér elektro) nepotřebuje žádné specifické znalosti o parametrech modulu. Není zapotřebí dodatečné ověřování (výpočet CRC) prostřednictvím dalšího speciálního softwaru výrobce. Práce tak jde rychleji a šetří nervy, protože chybná zadání jsou vyloučena. 

Velký výkon

Modul MVK Fusion vyhovuje požadavkům Profinet Conformance Class C (IRT), má funkce Shared Device a odolává síťové zátěži podle Netload Class III. Díky tomu nestojí nic v cestě tomu, aby byl modul MVK Fusion použit tam, kde je požadován velký výkon a spolehlivost. Jsou stavebním kamenem pro řešení Profinet par excellence. 

Široké spektrum využití

Plně zalisované robustní kovové pouzdro umožňuje různorodé využití – sahající až po náročné úlohy svařování. Modul ukládá chyby s časovým razítkem na integrovaném webovém serveru, i při výpadku napětí. Chyby lze snadno nalézt a tím jsou redukovány prostoje. Otočným přepínačem se nastavuje bezpečnostní adresa přímo na modulu a prostřednictvím adresy „000“ je také možné obnovit tovární nastavení modulu MVK Fusion.

Modul lze používat i při vysokých okolních teplotách (až do 60 °C) v kombinaci s velkými proudy (až do 16 A). Volitelný chladič pro tyto extrémní podmínky rozšiřuje možnosti využití. Modul lze instalovat – což je neobvyklé – i ve výrobních závodech ve velké nadmořské výšce (až 3 000 m n. m.). 

Rozsáhlé diagnostické možnosti

U každého jednotlivého kanálu jsou monitorovány chyby, jako jsou přetížení, zkrat senzoru nebo přerušení kabelu. Rozsáhlé diagnostické možnosti zajišťují, že chyby je možné rychle identifikovat, analyzovat a odstranit.

Další informace jsou uvedeny na stránkách www.murrelektronik.cz. 

(Murrelektronik)

Obr. 1. Modul MVK Fusion výrazně zjednodušuje instalaci a konfiguraci přístrojů

Obr. 2. MVK Fusion má široké možnosti využití

Obr. 3. Oblasti využití modulu MVK Fusion