Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Multiparametrový průtokoměr Prowirl F 200 Kvalita páry už nebude předmětem dohadů

Společnost Endress+Hauser představuje zcela nový multiparametrový vírový průtokoměr Prowirl 200, generace C. Tento přístroj se řadí do rodiny průtokoměrů Proline 3 a doplňuje ji o další okruh možností použití, především pro měření průtoku páry, plynů a kapalin s nízkou vodivostí. 

Snadné ovládání

Vírový průtokoměr Prowirl F 200 využívá jednotný koncept ovládání a struktury menu. To, díky průvodci nastavením základních parametrů, urychluje uvedení do provozu. Přístroje jsou dodávány se sedmnácti jazykovými verzemi včetně češtiny, a jejich uvedení do provozu je tudíž velmi snadné po celém světě. Optimální přehled o sledovaném procesu poskytuje přehledný displej, kde lze zobrazit až čtyři měřené hodnoty, např. hmotnostní průtok, objemový průtok, teplotu, tlak nebo energii. 

Maximální bezpečnost a Heartbeat Technology

Průtokoměr je od začátku konstruován tak, aby plnil požadavky bezpečnosti v souladu se SIL 2 nebo SIL 3. Díky Heartbeat Technology™ probíhá v přístroji neustálá diagnostika jeho hlavních funkcí. Bez nutnosti přerušení provozu lze přístroj nejen diagnostikovat, ale také vygenerovat zprávu o výsledcích diagnostiky, kde je přehledně zobrazeno, zda jsou všechny základní parametry v pořádku. 

Prověřený a patentovaný senzor DSC, nyní ještě vylepšený

Společnost Endress+Hauser již instalovala více než 400 000 vírových průtokoměrů po celém světě. Tyto průtokoměry využívají pro snímání vírů kapacitní senzor DSC (obr. 1) a díky němu se vyznačují velkou odolností proti vibracím, teplotním šokům a mechanickým vlivům. Senzor DSC se vyznačuje též dlouhodobou stabilitou a opakovatelností ±0,1 %. Kvalitu každého vyrobeného kusu zajišťuje testování na akreditované kalibrační trati (ISO/IEC 17025). V nové generaci C byly senzor i celé těleso výrazně optimalizovány, a proto průtokoměr dosahuje lepší linearity i přesnosti. 

Multiparametrový Prowirl F 200 – mnoho otázek, jediná odpověď

Multiparametrový vírový průtokoměr Prowirl F 200 (obr. 2) představuje řešení „all-in-one“; v jednom měřicím bodě dokáže změřit hmotnostní průtok, množství energie, teplotu, tlak a také kvalitu páry. Není důležité, jak provozní parametry kolísají, Prowirl F 200 vždy zajistí přesné měření a výpočty v širokém spektru úloh:

  • mokrá pára, pára na mezi sytosti, přehřátá pára,
  • stlačený vzduch, dusík, kyslík, argon, zemní plyn,
  • voda, teplonosné oleje, uhlovodíky.

V mnoha úlohách výrazně kolísá tlak a teplota média, a nejsou-li tyto vlivy kompenzovány, vznikají velké chyby měření, ztráty energie a peněz. Multiparametrový Prowirl F 200 zajišťuje i v těchto případech výbornou přesnost měření. Instalace jednotlivých snímačů pro kompletní měření (průtokoměr, tlakoměr, teploměr, přepočítávací jednotka) jsou již minulostí. 

Flexibilní instalace

Díky modulární koncepci je možné přístroj instalovat do libovolné pozice. V případě páry je vždy výhodná instalace hlavicí dolů tak, aby nedocházelo k přehřívání elektroniky (obr. 3). V ostatních případech použití může být potrubí vedeno v různých směrech, a je tedy třeba reagovat na konkrétní možnosti. Vznikne-li jakákoliv porucha senzorů, není nutné měnit celý přístroj. Ať už jde o senzor DSC s integrovaným teploměrem, nebo o senzor tlaku, jednotlivé části lze snadno vyjmout a vyměnit.

Prowirl F 200 plně vyhovuje standardizovanému připojení tlakoměru (ISO 2186), kdy je doporučeno využívat trubku kondenzační smyčky o průměru min. 6 mm, optimálně 10 mm. 

Mokrá pára? Už ne

Nedostatečná izolace, vadné ventily nebo změny teploty a tlaku vedou ke kondenzaci páry v potrubí. Tím se snižuje suchost a vzniká mokrá pára, která je pro chod celého zařízení nejen neefektivní, ale dokonce nebezpečná.

Mokrá pára znamená nižší efektivitu přenosu energie, protože v mokré páře je obsaženo méně energie. Za určitých podmínek se vytváří vodní kladivo, což může vést až k mechanickému poškození a velkým finančním ztrátám.

Ale jak včas rozpoznat, že je uvnitř potrubí pára s mokrou složkou? Společnost Endress+Hauser ve spolupráci se švýcarskou univerzitou University of Applied Sciences and Arts, Windisch, našla na tuto otázku odpověď (obr. 4). S pomocí nové simulační tratě je možné zaznamenat vlivy suchosti páry na signál generovaný vírovým průtokoměrem Prowirl F 200. Výsledkem mnohaletého výzkumu je nabídka nových funkcí pro kontrolu kvality páry v potrubí. Neustálým měřením suchosti v rozsahu 80 až 100 % lze jednoznačně rozlišit typ páry, která průtokoměrem proudí (mokrá, na mezi sytosti nebo přehřátá). Alarmový signál zaručí okamžitou informaci o změně kvality páry a snímač přesně určí průtok páry a množství kondenzátu. 

(Endress + Hauser Czech, s. r. o.)

Obr. 1. Senzor DSC

Obr. 2. Vírový průtokoměr Prowirl F 200

Obr. 3. Flexibilita montáže

Obr. 4. Měření mokré páry – pohled do potrubí