Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Multifunkční vyhodnocovací systém s displejem

číslo 4/2002

Multifunkční vyhodnocovací systém s displejem

Multifunkční systém pro vyhodnocování impulsního signálu FX 360 od firmy ifm electronic (obr. 1) umožňuje snadno získat informace o sledech pohybů v zařízeních průmyslové automatizace. Naměřená perioda vstupního řetězce impulsů je přepočítána na frekvenci a jako frekvence zobrazena. S použitím převodního součinitele lze také vypočítávat a signalizovat např. otáčky, rychlosti pohybů a doby trvání různých dějů. Tyto parametry je možné dále převádět na analogový signál. Displej FX 360 je tudíž zejména vhodný k řešení čítacích úloh a úloh měření času.

Obr. 1.

Nejčastěji se přístroj používá při měření rychlosti dopravníkových pásů, zjišťování počtu otáček hřídelí strojů, čítání výrobků na výrobních linkách, čítání strojových taktů, měření dob trvání technologických procesů v průmyslových pecích apod.

Displej FX 360 může být napájen z různých zdrojů (115/230 V AC nebo 24 V DC) a výstup lze volit spínací nebo analogový. Splňuje všechny požadavky praxe a pro své vlastnosti je vhodný pro výrobce zařízení, v nichž může být použit jako jejich komponenta, i pro použití přímo u koncových uživatelů.

K nastavení displeje FX 360 slouží dvě tlačítka na předním panelu. Uživatel je přitom veden zobrazením nastavovacích parametrů na displeji. Volbou a aktivací různých režimů provozu je definována funkce přístroje. K přizpůsobeni nejrůznějším možným aplikacím volbou provozního režimu stačí zadat pouze několik hodnot parametrů.

Základní technické charakteristiky přístroje jsou:

 • vstupní frekvence 25 kHz (odpovídá době trvání impulsu 0,02 ms),
 • impulsní vstupy pro senzory a rotační snímače, např. pnp a npn podle NAMUR,
 • vstupní signály HTL (10 až 30 V),
 • integrované napájení rotačních snímačů 24 V DC/130 mA, odolné vůči zkratu,
 • analogový výstup 0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V,
 • spínací výstup s optickým vazebním členem (35 V DC, 135 mA),
 • teplota okolí 0 až 45 °C,
 • kryt z plastu Noryl pro vestavbu do panelu a čtrnáct připojovacích svorek,
 • krytí čelního panelu IP65, svorek IP20,
 • dobře čitelná signalizace okamžitého údaje oranžovou LED výšky 15 mm,
 • rozměry 96 × 48 × 129 mm (š × v × h),
 • dodávány jsou tři verze přístroje: standardní, s analogovým výstupem a se spínacím výstupem.

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 02/67 99 02 11
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět