Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Multifunkční displej pro sledování pohybů

Automa 7-8/2001

(ok)

Multifunkční displej pro sledování pohybů

Obr. 1.

Displej FX 360 firmy ifm electronic představuje multifunkční vyhodnocovací systém umožňující získat informace o sledech pohybů v zařízeních průmyslové automatizace (obr. 1). Vstupní impulsní signál je zpracován na základě měření periody a zobrazován ve formě frekvence. S použitím přepočítávacího koeficientu mohou být počítány a signalizovány např. otáčky, rychlosti a doby trvání dějů apod. Tyto údaje mohou být také převedeny na analogový signál. Svými funkcemi je displej FX 360 zaměřen zejména k řešení čítacích úloh a úloh spojených s měřením času. Nejběžnějšími aplikacemi přístroje jsou např. měření rychlosti dopravníkových pásů, zjišťování počtu otáček hřídelí strojů, čítání výrobků na výrobních linkách (obr. 2), čítání strojových taktů a měření dob trvání technologických procesů (ohřevu v průmyslových pecích apod).

Přednosti displeje FX 360 spočívají v tom, že k jeho napájení lze použít pět různých druhů napětí a výstup zvolit jako spínací nebo analogový. Displej splňuje všechny požadavky praxe a pro své vlastnosti je vhodný především pro finální výrobce zařízení, v nichž může být použit jako komponenta. Dostupný a vhodný je i pro koncové uživatele.

Obr. 2.

Displej FX 360 se nastavuje dvěma tlačítky umístěnými na čelním panelu. Uživatel je přitom veden zobrazením nastavovacích parametrů na displeji. Volbou a aktivací různých druhů provozu se definují konkrétní funkce přístroje.

K přizpůsobení nejrůznějším možným aplikacím v rámci přípustných provozních režimů zařízení se vystačí jen s několika málo nastavovanými veličinami.

Základní technické parametry displeje FX 360 jsou:

 • frekvence vstupního signálu až 25 kHz (odpovídá době trvání impulsu 0,02 ms);
 • impulsní vstupy pro např. senzory podle specifikace NAMUR s výstupem pnp i npn, snímače otáčení;
 • úroveň vstupního signálu 10 až 30 V (HTL);
 • integrované elektrické napájení snímačů otáčení (24 V DC/130 mA, odolné vůči zkratu);
 • analogový výstup (0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V s možností změnit měřítko);
 • spínací výstup v podobě optoelektronického vazebního členu (35 V DC, 135 mA);
 • teplota okolí 0 až 45 °C;
 • kryt z plastu Noryl se čtrnácti připojovacími svorkami (k vestavbě do panelu);
 • krytí čelního panelu IP65 (svorek IP20);
 • dobře čitelná signalizace stávající hodnoty (velmi účinná oranžově svítící LED výšky 15 mm);
 • zástavbové rozměry 96 × 48 × 129 mm (š × v × h).

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 75 01 68, 67 75 01 69
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz