Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Multifunkční displej MFD-Titan

číslo 6/2003

Multifunkční displej MFD-Titan

Před pěti lety přišla firma Moeller na trh s řídicími relé EASY400, programovatelnými moduly schopnými řešit booleovské funkce, včetně časových funkcí, čítačových funkcí a komparačních funkcí analogových hodnot. Výstupem mohla být jen logická jednička nebo nula. Potom následovala řada EASY600, která pracuje na stejném principu, ale její funkce a počty vstupů a výstupů jsou rozšířeny. Další vývojová řada EASY800 již víceméně patří do kategorie malých programovatelných automatů, protože má 32bitový aritmetický procesor. Některé typy mají též analogový výstup a je možné např. používat funkční blok PID regulátor.

Obr. 1.

Nejnovějším produktem firmy Moeller z této oblasti je tzv. multifunkční displej. Celá skupina v sortimentu nese obecné označení MFD-Titan. Jedná se o kombinaci centrální jednotky EASY800 a grafického displeje (obr.  1). Z konstrukčního hlediska je tento přístroj určen pro umístění na panelu rozváděče. Vzhledem k vlastnostem centrální jednotky jsou možná různá uspořádání celého systému, protože EASY800 lze propojit do sítě EASY-NET. Tak je např. možné mít na panelu rozváděče jen displej s centrální jednotkou a uvnitř rozváděče ostatní prvky systému. Nejjednodušší systém schopný samostatné funkce se skládá ze vzájemně složených dílů – displeje, centrální jednotky a jednotky vstupů a výstupů, to vše jako jeden celek uchycený našroubováním na panelu rozváděče (obr. 2).

Programování přístroje je shodné s programováním EASY800. Používá se jazyk kontaktních schémat, použité funkční bloky se zobrazují samostatně. V kontaktním schématu mohou být naprogramovány až čtyři kontakty v sérii a linie je zakončena cívkou. Celkem může být naprogramováno až 256 linií. Program a parametry funkčních bloků jsou uchovány v remanentní paměti a je možné je chránit heslem.

K systému MFD-Titan mohou být přímo připojeny všechny rozšiřující moduly rodiny EASY. To také umožňuje připojení na sběrnice AS-Interface, CANopen, DeviceNet a Profibus-DP. Přes EASY-NET může být vzájemně propojeno až osm EASY800 a MFD-Titan. Rychlost přenosu na sběrnici lze zvolit v rozsahu 10 až 1 000 kb/s. Maximální možná délka sběrnice je 1 000 m. Další možností propojení MFD-Titan a EASY800 je programovací rozhraní. Tak vznikají skutečně rozsáhlé možnosti konfigurace topologie celého systému.

Obr. 2.

Vlastní jednotka displeje má rozměry 80 × 80 × 20 mm a krytí IP65. Displej je grafický (132 × 64 pixelů), podsvícený, a může na něm být zobrazována jednoduchá vizualizace technologického procesu. Kromě toho na něm mohou být zobrazovány velké sedmisegmentové číslice a zadávány žádané hodnoty. Systém, stejně jako ostatní prvky rodiny EASY, může pracovat v rozsahu teplot –25 až +55 °C, displej je čitelný od 0 °C.

K programování MFD-Titan je určeno programovací prostředí EASY-SOFT-PRO, které umožňuje programovat také ostatní přístroje rodiny EASY. Pro MFD-Titan toto prostředí kromě možnosti programování kontaktních schémat a funkčních bloků obsahuje také možnost konfigurace grafiky displeje, včetně parametrizování podmínek pro zobrazování jednotlivých obrázků jako bitmap.

Stanislav Gloc,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.,
(s.gloc@moeller-cz.com)

Inzerce zpět