Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

MSV – cesta k nové technice, kontaktům a informacím

číslo 8-9/2004

MSV – cesta k nové technice, kontaktům a informacím

Ve dnech 20. až 24. září 2004 se na brněnské výstaviště sjede elita českého i evropského průmyslu, aby se zúčastnila již 46. mezinárodního strojírenského veletrhu – MSV 2004. Mezi exponáty budou hrát prim obráběcí a tvářecí stroje, které se po dvou letech opět představí v plném lesku – souběžně s MSV 2004 se totiž uskuteční 4. ročník bienálního mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT. Významné zastoupení budou mít také další obory, především materiály a komponenty pro strojírenství, energetika, elektrotechnika, stroje a zařízení pro chemický a plastikářský průmysl, dopravní a manipulační technika a samozřejmě i měřicí, řídicí a automatizační technika, která bude zvýrazněna ve 3. specializovaném projektu Automatizace.

Očekává se, že přehlídku výrobků, výrobních metod a služeb pro klíčová průmyslová odvětví si přijede prohlédnout více než sto tisíc odborníků a oficiálních hostů ze sedmi desítek zemí celého světa. Pestré složení bude také na straně nabídky, kterou představuje více než dva tisíce vystavujících firem ze 35 států. V souvislosti s rozšířením EU projevují zvýšený zájem o účast zahraniční firmy hledající na českém a celém východoevropském trhu nové obchodní příležitosti. Mezi přihlášenými je několik desítek nových vystavovatelů především z patnácti původních členských zemí EU. Vystavovat bude padesát „nových„ firem z Německa a dohromady několik desítek nových vystavovatelů přijede např. z Rakouska, Itálie, Nizozemí, Polska, Maďarska, Indie, Turecka a Japonska.

Zajímavosti MSV 2004

Ekonomickým tématem číslo jedna je v současné době problematika podnikání v podmínkách rozšířené EU, která pro mnoho českých firem stále skrývá řadu nejasností. Na jejich objasnění se cíleně zaměří projekt Eurofórum 2004, koncipovaný jako informačně-poradenské centrum s permanentním programem seminářů, diskusí a bezplatných konzultací, umístěné v pavilonu M a dostupné všem účastníkům po celou dobu konání veletrhu.

Semináře a individuální konzultace Eurofóra tematicky pokryjí všechny hlavní okruhy otázek důsledků členství v EU především pro malé a střední firmy. Ti, které zajímá např., jak se vyhnout konfliktům s pravidly hospodářské soutěže platnými v EU, jak spolufinancovat aktivity firmy ze strukturálních fondů, či jiných finančních zdrojů ČR a EU nebo jaké nové požadavky vyvstaly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, budou v pavilonu M rozhodně na správném místě. Na jejich dotazy budou po celou dobu odpovídat mj. odborníci ze společností European Consulting Institute, Eurotrain, Civop, Euro-Trend, Euro-Trend Audit, Direkta Group, IKB Leasing ČR a členové Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Dalším zdrojem informací pro malé a střední firmy bude Středisko pro podporu podnikání v Business Center v pavilonu E. Poradenské služby zde budou poskytovat pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Sdružení obchodníků s hutními materiály, Společnosti vědeckotechnických parků a dalších institucí.

O tom, že MSV není pouze obchodní, ale i společenskou událostí, svědčí dvě sportovní akce připravované na neděli 19. září. Den před zahájením vlastního veletrhu se ve Slavkově u Brna uskuteční druhý ročník golfového turnaje MSV-SEW Golf Cup s podtitulem „…setkání odborníků ze světa průmyslu„. Jeho součástí je i program pro nehrající hosty (více na http://www.msvsewgolf.ccb.cz). Rovněž v neděli 19. září, od 15 hodin, se v areálu brněnského výstaviště uskuteční Veletržní běh osobností – MSV Grand Prix neboli mezinárodní běžecký závod významných osobností o pohár ministra průmyslu a obchodu ČR. Připraveny budou tratě o délkách 1 míle, 4 míle a štafetový běh na 3 × 800 m (další informace a přihlášky na bvv.run@seznam.cz).

Doporučujeme z doprovodného programu

Vedle veletržních expozic tradičně láká na brněnské výstaviště i bohatý odborný doprovodný program veletrhu.

Například ve dnech 22. až 24. září 2004 se na uskuteční páté celostátní setkání elektrotechniků. Akce na téma Využívání elektrotechnických norem v praxi v návaznosti na technické předpisy v souladu s členstvím v EU je určena všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy a údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce i soukromým podnikatelům v elektrotechnice. Jak informovali organizátoři ze společnosti L. P. Elektro, budou námětem přednášek nejen nové normy zaváděné v roce 2004 a jejich použití v praxi, ale také problematika vzájemného uznávání kvalifikace v oboru elektrotechniky v rámci EU a prevence elektrických rizik u strojních zařízení. Setkání při MSV 2003 se zúčastnilo rekordních 650 odborníků.

Jinou zajímavou akci, tentokrát z oblasti elektroniky, připravuje na 22. září 2004 časopis Sdělovací technika spolu s Komisí pro životní prostředí Českomoravské elektrotechnické asociace. Diskusní fórum Ekologicky šetrná výroba se soustředí na problematiku čisté a šetrné výroby a odpadů, jejichž sběr je upraven Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a Směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Dále bude diskutována problematika bezolovnatých pájek a Směrnice o Eco-designu a jejím právě probíhajícím začleňování do české legislativy.Vrcholnou událostí doprovodného programu projektu Automatizace bude třetí mezinárodní odborný seminář Vize v automatizaci, který se uskuteční v úterý 21. září 2004. Na programu semináře jsou čtyři přednášky. První vystoupí profesor Vladimír Kučera, děkan Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a současný prezident Mezinárodní federace automatického řízení IFAC, s přednáškou s názvem Perspektivní oblasti automatického řízení. V následující přednášce Interakce konstrukce stroje – automatizace se profesor Jaroslav Talácko z Fakulty strojní ČVUT v Praze zaměří na genezi struktur mechanismů strojů, vývoj postavení automatizace v konstrukci výrobních strojů a systémů, trend vývoje struktur komponent strojů na bázi vícefunkční integrace a miniaturizace a také na prognózu významu principů mechatroniky a adaptroniky pro další vývoj komponent struktur strojů s vyšší úrovní automatické činnosti. V přednášce Moderní technologie v průmyslové automatizaci se Edmund Linzenkirchner ze společnosti Siemens A&D, Karlsruhe, bude věnovat průmyslové automatizaci z pohledu současnosti a budoucnosti snímačů a jejich systémů, údržby a oprav systémů při řízení výroby v reálném čase a využití bezdrátových komunikačních systémů v průmyslu. Závěrečná přednáška Budoucnost automatizační techniky je ve spolehlivosti, kterou přednese Petr Stroner ze společnosti UniControls, zmíní zásadní význam spolehlivosti automatizačních systémů pro současnou společnost, přičemž připomene, že případná nesprávná funkce automatizační techniky může znamenat velká rizika a mnohdy může mít katastrofální následky.

Výčet doprovodných aktivit je mnohem delší. Jejich podrobnější, úplnější seznam se základními organizačními údaji je tradičně uveden v tomto čísle časopisu na str. 9 a úplně vše o veletrhu i doprovodném programu se lze dozvědět na http://www.bvv.cz/msv

(Veletrhy Brno)

Inzerce zpět