Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

MSV 2023: přípravy jsou v plném proudu

Jaký bude letošní Mezinárodní strojírenský veletrh? Bude tak dobrý jako ten loňský? Jaké bude jeho zaměření a jak se mění jeho koncepce? A proč ten samý veletrh jeden vystavovatel hodnotí jako velmi přínosný a druhý nevidí takový efekt? Na to jsem se ptal Michalise Busiose, ředitele projektu MSV.

 

Letošní MSV se bude konat v Brně 10. až 13. října. To je ještě dlouhá doba, ale přesto, jak postupují přípravy? Když srovnáte počet přihlášených s loňským rokem ve stejnou dobu, na jaké úrovni jste? Hlásí se i klíčoví hráči v oboru?

Máte pravdu, že do MSV je ještě dlouhá doba, ale „dlouhá doba“ bych dal do uvozovek. U nás probíhá příprava na veletrh celý rok a v současné době intenzivně nabíráme nové vystavovatele. Některé přihlášky za zvýhodněné ceny již jsou sice po uzávěrce, ale třeba k projektu Digitální továrna se vystavovatelé mohou hlásit se slevou až do 31. května. Vystavovatelé tedy finalizují své požadavky, aby mohli odeslat objednávku. Co se týče počtu, jsme zhruba na stejných číslech jako loni ve stejné době. Pokud jde o klíčové hráče, jednáme s nimi individuálně a většina z nich je nakloněna k účasti. Probíhají jednání o podmínkách a velikosti plochy.

 

Tématem MSV v posledních letech byl průmysl 4.0 a digitální továrna. K tomu byl pořádán i samostatný úspěšný projekt Digital Factory 2.0. Chystáte, nebo vlastně chystáme (protože časopis Automa má zájem být opět mediálním partnerem projektu) pro letošní rok nějaké změny a novinky?

Projekt Digitální továrna je pro nás jednou ze stěžejních akcí a klíčovým tématem posledních tří ročníků veletrhu. Jde o nový koncept prezentace odlišný od klasických stánků. Expozice jsou otevřenější, zaměřené více na diskuse a výměnu informací. Na základě zkušeností z minulých let přistoupíme k některým změnám. Nebudeme už pořádat odbornou konferenci. Ukázalo se, že o odbornou akci mimo výstavní pavilon, kde je účast podmíněna vložným, není velký zájem. Proto témata probíraná na konferenci přesuneme na Digital Stage přímo na výstavní ploše.

 

Na Digital Stagi mi v minulých letech scházela možnost diskutovat s přednášejícími.
V roce 2021 to ještě vzhledem k opatřením proti covidu nebylo možné, většina posluchačů sledovala vysílání jen na webu, buď online, nebo ze záznamu, ale loni už by mezi přítomnými posluchači chuť diskutovat byla, jenže v nabitém programu na to nebyl čas.

Právě proto chceme Digital Stage posílit – nově bude mít dvě scény, mezi kterými se bude přepínat. V internetovém vysílání se tak zkrátí nutné technické předěly mezi jednotlivými vstupy a vznikne prostor pro živé diskuse po vystoupení – zatímco na jedné scéně se bude diskutovat, na druhé už poběží další program.

 

To znamená, že internetoví diváci budou o diskusi ochuzeni?

To ano, návštěvníci veletrhu budou ve výhodě. Chceme vytvořit dostatek prostoru pro diskuse i neformální rozhovory po jednotlivých vstupech, na scéně i v prostorách přilehlých k digitální scéně, ale to skutečně předpokládá fyzickou účast na veletrhu. Právě při těchto rozhovorech vznikají mnohé zajímavé nápady a v tom je kouzlo tohoto projektu.

Bude MSV odrážet také trendy a výzvy současné doby: omezování spotřeby energie a surovin, odolnost výroby proti nepříznivým vlivům, přechod na cirkulární ekonomiku, snahu o zkracování dodavatelských řetězců a návrat průmyslové výroby do evropských zemí?

Veletrh je odrazem toho, co se děje v celém hospodářství. Proto předpokládáme, že tato témata se odrazí v expozicích jednotlivých vystavovatelů. Co řeší průmysl, to se bude řešit i na veletrhu. Tak tomu vždycky bylo – na veletrhu se vždy diskutovalo o nových směrech a trendech.

 

Současně s letošním MSV proběhnou veletrhy dopravy a logistiky Transport a Logistika a technologií pro ochranu životního prostředí Envitech. Jak doprava a logistika, tak technika pro omezení vlivu výroby na životní prostředí a jeho ochranu jsou nedílnou součástí průmyslové výroby. Jak budou tyto veletrhy integrovány s MSV a co přinesou?

Novinkou letošního roku bude zapojení témat z těchto veletrhů do Digitální továrny. Například v oblasti logistiky je to téma sítí 5G. Toto téma je součástí Digitální továrny už od počátku a právě logistika je pro sítě 5G velkou oblastí uplatnění.

 

V současné době vidím na jiných veletrzích určitou renesanci. Firmy po covidové přestávce zjistily, že obchody dělají lidé s lidmi a že je třeba se osobně potkávat. Přesto se podoba veletrhů mění. Ubývá monstrózních stánků s hosteskami rozdávajícími prospekty a expozice se více soustředí na prezentaci řešení problémů a na vytváření prostoru pro společné diskuse. Tak je tomu na mnoha zahraničních veletrzích. Platí to i pro MSV?

Také pozoruji, že po covidu se veletrhy profilují více odborně. Já jsem rád, byť to znamená, že vystavovatelé v mnoha případech optimalizují velikost svých stánků. Jsem také rád, že se na veletrhu, a konkrétně v projektu Digitální továrna, objevují mnohá konkrétní řešení problémů. To je pro odborné návštěvníky mnohem přínosnější než pouhá sebeprezentace vystavovatelů. Takže vítám, že se firmy snaží k veletrhům přistupovat proaktivně, protože nám to přináší zvýšený zájem návštěvníků.

 

To je stejné jako u nás. V ceníku máme ceny podle plochy, ale ve skutečnosti inzerentům prodáváme zájem čtenářů. Vy také prodáváte výstavní plochu, ale vystavovatele zajímá, kolik návštěvníků na veletrh přijde a co je to za lidi. Jak lákáte návštěvníky na veletrh? Sledujete jen jejich počet, nebo i strukturu návštěvnické obce?

Máte pravdu, že vystavovatelům stále více záleží nejen na počtu návštěvníků, ale i na složení návštěvnické obce. V rámci podpory návštěvnosti veletrhu poskytujeme vystavovatelům firemní pozvánky, kdy si firma sama může na veletrh pozvat své stávající a potenciální zákazníky. Upřímně řečeno, pozvání přímo od vystavovatele má pro potenciálního návštěvníka větší váhu než pozvání od nás jako od organizátora. U těchto registrovaných návštěvníků můžeme spolu s vystavovatelem vyhodnocovat, jací návštěvníci se zaregistrovali, z jakých oborů jsou a jaké je jejich postavení ve firmě. Tyto údaje se zadávají při registraci pozvánky. Z našich průzkumů vyplývá, že 60 % návštěvníků MSV má rozhodovací pravomoci ve firmě. Ale i konstruktéři nebo technologové, kteří jsou častými návštěvníky veletrhu, ač formálně rozhodovací pravomoc nemají, významným způsobem ovlivňují poptávku firem.

Úspěch účasti na veletrhu záleží nejen na pořadateli, ale také na vystavovateli samotném. K veletrhu nejde přistupovat tak, že si zaplatíte plochu, necháte postavit stánek, sednete si do něj a čekáte, co se bude dít.

Z naší strany vždy připravujeme propagační kampaň ve spolupráci s odbornými časopisy, jako je například Automa, a s odbornými svazy, ale podobná kampaň je nezbytná i ze strany vystavovatelů. Musím říci, že v minulém ročníku MSV v roce 2022 tohle fungovalo v nebývalé míře. Myslím, že v době covidu si firmy lépe uvědomily nezbytnost osobních vztahů a setkání.

 

Také my jako časopis tradičně chystáme pro vystavovatele speciální veletržní nabídky a balíčky a snažíme se podpořit aktivní účast firem na veletrhu. Rádi pomůžeme i těm, kteří s propagací v časopisech, ať v tištěné podobě, nebo na webu, nemají vlastní zkušenosti.

Veletrhy jsou místem, kde se propojuje průmysl, akademická sféra i politika. Co můžeme v tomto ohledu čekat od MSV?

Nedílnou součástí posledních ročníků je také projekt Transfer technologií věnovaný propojování komerční sféry s akademickým prostředím. Expozice univerzit budou umístěny v hale A1. Tam mohou prezentovat inovace, které chtějí představit odborné veřejnosti z průmyslové praxe, a mnohdy jsou to velmi zajímavé exponáty. Některé z nich v minulých letech získaly ocenění Zlatou medailí MSV.

Pokud jde o regionální politiku, na MSV se představuje například Moravskoslezský kraj, který vystupuje s mottem Chytrý kraj. Propojování akademické sféry, průmyslu, samospráv a politiky vidím jako velmi přínosné.

Na veletrhu bude také expozice České republiky, což bude expozice státních institucí pod hlavičkou ministerstva průmyslu. Zde se představí některé start-upy, ale novinkou bude prezentace vybraných projektů, které získaly dotace ze státních nebo evropských fondů. To bude určitě velmi zajímavá akce.

 

Bude na MSV sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR?

Počítáme s ním, nicméně v květnu proběhnou volby nového vedení svazu, musíme počkat na jejich výsledky a na to, jak se nově zvolení manažeři ke spolupráci s MSV postaví.

 

Děkuji Vám za rozhovor.

 

 

(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)