Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

MSV 2020 nabídne pohled na digitalizaci v průmyslu

Transformace průmyslu spojená s nástupem digitální techniky bude nosným tématem 62. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 5. až 9. října 2020. Expozice Digitální továrna 2.0 naváže na úspěšnou prezentaci digitální techniky v loňském roce, kdy se jí zúčastnilo 452 vystavujících firem ze sedmnácti zemí. I letos přehlídka Digitální továrna představí progresivní exponáty a systémy v oborech automatizace a robotizace, průmyslová informatika a v 3D tisku. 

Na posledním ročníku MSV mělo pre­miéru téma cirkulární ekonomika neboli způsob opětovného využívání materiálů tak, aby byly udržovány v oběhu co nejdéle. Kam tento obor pokročil, o tom se přesvědčí návštěvníci také letošního ročníku MSV.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR se dále chystá prezentace mnoha start-upů. Rovněž se uskuteční soutěž nejlepších inovativních exponátů o Zlaté medaile MSV a součástí veletrhu bude rozsáhlý doprovodný program.

 

Čtveřice veletrhů strojírenské technologie

Jako každý sudý rok proběhnou na brněnském výstavišti společně s MSV čtyři spe­cializované veletrhy:

  • IMT – veletrh obráběcích a tvářecích strojů,
  • Fond-Ex – slévárenský veletrh,
  • Welding – veletrh svařovací techniky,
  • Profintech – veletrhy technologií povrchových úprav,
  • Plastex – veletrh plastů, pryže a kompozitů.

Tyto obory jsou v nomenklatuře MSV obsaženy každý rok, ale díky specializovaným veletrhům se na ně soustřeďuje větší zájem vystavovatelů, odborné veřejnosti i médií.

 

Výhodné přihlášky do konce března

Výraznou slevu získají firmy, které se k vystavování na MSV 2020 v Brně přihlásí do 31. března. V minulých letech byly nej­atraktivnější plochy vyprodány již dlouhé měsíce předem, proto by zájemci neměli s přihláškou dlouho otálet. Nejjednodušší je přihlásit se elektronicky na www.msvbrno.cz.

Ohlédnutí za MSV 2019

Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019 se zúčastnilo 1 662 vystavujících firem ze 30 zemí, přičemž podíl zahraničních účastníků dosáhl 51 %. Nejpočetněji byly zastoupeny firmy z Německa, Slovenska, Číny, Itálie, Indie a Rakouska. Expozice si prohlédlo 81 049 návštěvníků z 58 zemí. Nejvíce zahraničních odborníků dorazilo ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Rakouska, Itálie a Ruska.

Podle průzkumu, který mezi návštěvníky a vystavovateli MSV 2019 provedla agentura Ipsos, tvoří jádro návštěvníků i vystavovatelů dlouhodobí účastníci akce, kteří se na veletrh rádi vracejí opakovaně. Oproti předchozím letům se prodloužila doba, kterou lidé na veletrhu stráví.

 

(ev)

Obr. 1. Expozice Digitální továrna v pavilonu A (MSV 2019)

Obr. 2. Na obrábění se zaměří veletrh IMT