Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

MSV 2013 v Brně: téměř polovina vystavovatelů ze zahraničí

Na 55. mezinárodním strojírenském veletrhu vystavovalo ve dnech 7. až 11. října 2013 celkem 1 482 firem z 28 zemí na čisté výstavní ploše 36 480 m2. Ze zahraničí přijelo 676 vystavovatelů, jejich podíl se tedy blíží jedné polovině (přesně 45,6 %) všech vystavujících firem.

Z grafu na obr. 1 je patrné, že veletrhu dominovaly firmy z oborů kovoobrábění, povrchových úprav, svařování a nářadí, které tvořily více než jednu třetinu vystavovatelů (37,9 %). Téměř 10 % firem se řadí do oboru výzkum, vývoj a transfer technologií, což dosvědčuje, že vedle výrobních firem nacházejí na MSV stále větší prostor také výzkumné ústavy a akademická pracoviště. Obor automatizace byl letos zvýrazněným tématem MSV, ale automatizační firmy jako by spíše čekaly na jarní veletrh Amper. Výrobky z odvětví elektroniky, automatizace a měřicí techniky na MSV prezentovalo pouze 9,3 % vystavujících firem.

Souběžně s MSV probíhal v pavilonu G2 třídenní (8. až 10. října) veletrh dopravy a logistiky Eurotrans. Zaměřen byl hlavně na servisní a garážovou techniku a dopravní logistiku.

Rozlehlé výstaviště v Brně se v průběhu let proměňuje. V posledních několika ročnících MSV v Brně bylo patrné, že vystavovatelé přecházejí do moderních pavilonů postavených v té části výstaviště, která je více vzdálena od hlavního vchodu. Historické pavilony se uvolňují a těžiště veletrhu se přesouvá do zadní části výstaviště. Také stánek nakladatelství FCC Public byl letos poprvé umístěn v pavilonu Z. Již tradičně byly do stánku zváni studenti středních a vysokých škol, aby návštěvníkům představili vlastnoručně vytvořená robotická zařízení (obr. 2).

Pavilonu Z vévodila expozice Turecka, které bylo partnerskou zemí veletrhu a v Brně se představilo jako dodavatel strojů (např. lisů, laserových řezacích strojů a hydraulických nůžek), kovoobráběcích nástrojů, spojovací techniky a spojovacího materiálu.

V pavilonu Z byly též uspořádány dvě speciálně zaměřené prezentace, Robotický park, v němž dala Českomoravská elektrotechnická asociace prostor zajímavým robotickým úlohám, a Packaging Live, tedy linka na balení čokolád, která několikrát za den představila balicí, manipulační a značicí zařízení v provozu (viz článek ve vydání Automa 11/2013 na str. 65). 

Rozsáhlý doprovodný program

V průběhu veletrhu se během pěti dnů uskutečnilo více než padesát mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů. Odborné konference byly zaměřeny na aktuální témata, jako jsou digitální továrna, 3D vizualizace, možnosti úspor energií a využití aplikovaného výzkumu. Nakladatelství FCC Public uspořádalo dva semináře (viz vložený rámeček). Z akcí zaměřených na podporu zahraničního obchodu byl největší zájem o Business den Ruské federace, Exportní stoly CzechTrade a b2fair setkání Kontakt-Kontrakt.

Popáté se uskutečnil v rámci MSV projekt Transfer technologií a inovací na podporu spolupráce vědy a průmyslu a nechyběl ani tradiční jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV, kterého se zúčastnilo patnáct významných zaměstnavatelů. 

Zlatá medaile MSV 2013

Soutěž o nejlepší inovační exponáty vyhlašuje na MSV každoročně Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Vysokým učením technickým v Brně. Expertní hodnotitelská komise pod vedením doc. Ing. Radka Knoflíčka, proděkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, hodnotila přihlášené exponáty podle těchto kritérií: novost exponátu, míra invence, řád inovace, odlišnost hlavní funkce, odlišnost doplňkových funkcí. Zlatými medailemi byly oceněny tyto výrobky:

  • frézovací multifunkční centrum MCU 1100V–5X (Kovosvit MAS, a. s.): stavebnicový stroj, na kterém spolupracovali odborníci strojních fakult ČVUT v Praze a VUT v Brně,
  • chytrý autopilot na letounu EPOS (výrobce: Evektor, spol. s r. o., Kunovice, vystavovatel: VUT v Brně): automatický systém digitálního řízení letu vede k výrazně větší bezpečnosti letu při zachování velké míry autonomie řízení pro piloty,
  • M2 cusing (výrobce: Concept Laser GmbH, vystavovatel: Misan s. r. o., Lysá nad Labem): stroj pro laserové spékání kovových prášků (nástrojové oceli, slitiny titanu, hliníku, CoCr, Au, Ag); inovace spočívá v komplexní diagnostice výrobního procesu a následném automatické zpracování zprávy o výsledku procesu,
  • proudový turbínový motor TJ100S-125 (První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.): pohonná jednotka s tahem 1 250 N určená především pro bezpilotní prostředky; jeho regulaci zajišťuje digitální řídicí systém,
  • zařízení sekundární metalurgie VD/VOD-VIT (Vítkovice Heavy Machinery a. s., Ostra­va): kesonové zařízení pro masovou výrobu ocelí, kde po vakuové rafinaci následuje odlévání.

MSV 2014 spolu s technologickými veletrhy

Příští rok se odborná veřejnost může těšit na 56. ročník MSV, který se uskuteční ve dnech 29. září až 3. října 2014. Současně s MSV proběhne veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT 2014 a technologické vele­trhy Welding, zaměřený na svařování, Fond-ex (slévárenství), Plastex (veletrh plastů, pryže a kompozitů) a Profintech, zaměřený na povrchové úpravy.

(ev)

Obr. 1. Zastoupení vystavovatelů na MSV 2013 v Brně (zdroj: Veletrhy Brno, a. s.)

Obr. 2. Robot hrající Člověče nezlob se! předváděli ve stánku časopisu Automa studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické, Brno, Kounicova 16

 

Semináře nakladatelství FCC Public na MSV 2013 v Brně

Energie pro budoucnost X – efektivní výroba a využití energie

Seminář představil konkrétní možnosti, jak zlepšit energetickou bilanci podniku či budovy. Přinesl informace o souhrnných statistických údajích o spotřebě energie v naší ekonomice a nastínil teoretické poznatky o energetice. Prezentace tohoto semináře je možné si prohlédnout na www.odbornecasopisy.cz/energie-pro-budoucnost-x.html

Průmyslové právo v praxi II – od nápadu k patentu

Účastníci semináře se dověděli, jak čerpat poznatky z patentových a jiných průmyslověprávních databází a jak tyto poznatky použít k určení vývojových zadání a také jako nástroje obrany před konkurencí. Na semináři bylo uvedeno několik užitečných tipů, jak postupovat při ochraně průmyslových práv.