Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

MSV 2009: inovace, export, logistika

Padesátý první mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí novinky a trendy v devíti klíčových průmyslových oborech, včetně tradičně silně zastoupené automatizační, měřicí a řídicí techniky. Souběžně s ním se uskuteční specializovaný pátý mezinárodní veletrh Transport a logistika, který se koná pouze v lichých letech.
 

Veletrh – účinný marketingový nástroj

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně si po celou dobu své existence udržuje pozici jedničky na středoevropské veletržní scéně. Koncentrovaná nabídka výrobků i ucelených řešení určených pro průmysl přitahuje pozornost stotisícové odborné klientely nejen z České republiky, ale z celé střední Evropy. Výjimkou nebude ani letošní ročník, třebaže pořadatelé vzhledem k ekonomické situaci očekávají méně okázalé expozice. Firmy z oboru strojírenství a elektrotechniky vždy považovaly brněnský veletrh za účinný marketingový nástroj a platí to i dnes, kdy zůstává osvědčenou cestou k novým kontaktům a zakázkám. Vystavovatelé si uvědomují, že šetřit na marketingu znamená brzdit budoucí rozvoj. Je prokázáno, že firmy aktivní v době recese dosahují v následujících letech konjunktury daleko rychlejšího růstu.

 

MSV vstupuje do druhé padesátky

V roce 2009 se Mezinárodní strojírenský veletrh opět stane portálem novinek, inovací a klíčových trendů ve strojírenství i dalších průmyslových oborech. Struktura letošního ročníku zahrnuje devět specializovaných oborových celků, z nichž největší a nejvýznamnější jsou kovoobráběcí a tvářecí stroje, materiály a komponenty pro strojírenství, elektronika, automatizace, měřicí technika a plasty, gumárenství a chemie. Široký záběr vytváří synergické efekty a umožňuje prezentovat mezioborové výrobní technologie. Novým, vysoce progresivním tématem ročníku je tzv. digitální továrna, tedy simulace komplexních výrobních procesů ve virtuálním světě (viz vložený rámeček).

 
Loňského, 50. mezinárodního strojírenského veletrhu se zúčastnilo více než dva tisíce vystavovatelů z 29 zemí. Každá třetí firma byla ze zahraničí a podíl zahraničních vystavovatelů vzrostl na 36,2 %. Na brněnské výstaviště přišlo bezmála sto tisíc návštěvníků z 57 zemí. Registrovaných zahraničních odborníků mezi nimi bylo přes deset procent. Nejvíce návštěvníků tradičně přijíždí ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Maďarska, ale početné zastoupení mají také odborníci z Ruska a Ukrajiny, z Pobaltí a ze zemí jihovýchodní Evropy.
 
Průzkumy při MSV 2008 potvrdily vysoce kvalitní návštěvnickou strukturu. Bezmála 40 % návštěvníků tvoří představitelé vrcholového managementu, plných 80 % návštěvníků rozhoduje o investicích nebo má při rozhodování poradní hlas. Hlavním cílem návštěvy byly především novinky a trendy, ale 53 % návštěvníků zároveň přijelo vést obchodní jednání a 26 % chtělo přímo nakupovat.
 

Prezentace obráběcích stojů bez omezení

Dobrou zprávou pro vystavovatele obráběcích strojů je rozhodnutí Generálního komisariátu EMO umožnit účastníkům EMO Milano vystavovat v roce 2009 stroje a zařízení i na jiných veletrzích v Evropě. Obdobná situace nastala již v roce 2007, kdy obor obrábění, tváření a povrchové úpravy s 668 vystavovateli dominoval celému Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. Rozsáhlá účast tuzemských i zahraničních producentů obráběcí a tvářecí techniky se očekává také v letošním roce.

 
Dominantní obor veletrhu se letos poprvé představí v novém pavilonu P, který bude se svými patnácti tisíci čtverečními metry největší výstavní halou ve střední Evropě. Dokončen bude v květnu letošního roku a vystavovatelům obráběcích a tvářecích strojů poskytne nejkvalitnější výstavní plochu vybavenou moderní technikou i veškerým potřebným zázemím.
 

V synergii s dopravou a logistikou

Bez logistických procesů, které snižují náklady a zvyšují konkurenceschopnost, si moderní výrobu a obchod již v podstatě nelze představit. S komplexní nabídkou výrobků, technologií a služeb pro efektivní tok zboží se návštěvníci brněnského výstaviště seznamují vždy v lichých letech. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika se zde koná od roku 2001 a posledního ročníku v roce 2007 se zúčastnilo 191 vystavujících firem ze sedmnácti zemí. Podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl 27,2 % a zároveň vzrostla nabídka softwarových řešení pro dopravu a skladování a dále komunikačních a řídicích systémů pro logistiku. Nejvíce zastoupenými obory veletrhu jsou manipulační technika a montážní stroje a zařízení.

 

Termíny

Jedenapadesátý mezinárodní strojírenský veletrh a pátý mezinárodní veletrh Transport a logistika se budou konat v termínu 14. až 18. září 2009. Posledním datem pro podání přihlášek s cenovým zvýhodněním je 15. březen 2009.

(Veletrhy Brno)
 

Co je to digitální továrna?

Novým tématem MSV bude v roce 2009 tzv. digitální továrna. Tento pojem není čtenářům neznámý – připomeňme článek Edvarda Leedera: Digitální továrna – mocný nástroj pro průmyslovou výrobu, který vyšel v časopise Automa v roce 2008 v čísle 7.
 
Co je to vlastně digitální továrna? Různí autoři tento pojem vykládají různě, ale mně se nejvíce líbí definice podle německého spolku inženýrů VDI, uvedená v již zmíněném článku E. Leedera: „Digitální továrna je zastřešující pojem pro rozsáhlou síť digitálních metod, modelů a nástrojů (včetně simulace a trojrozměrné vizualizace), které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat, a jejímž cílem je komplexní a systémové plánování, projektování, ověřování a průběžné zlepšování všech důležitých struktur, procesů a zdrojů reálné továrny v souvislosti s jejími výrobky.“
 
Ačkoliv se pojem digitální továrna poprvé objevil v automobilovém průmyslu, koncepce digitální továrny je použitelná obecně. Dovoluje nejen zefektivnit vlastní výrobu produktů, ale pomáhá v celém jejich životním cyklu, od vývoje, přes přípravu výroby, její řízení a nakonec po její ukončení, následované bezproblémovým přechodem na nový typ výrobku. V této souvislosti se používá také pojem PLM (Product Lifecycle Management).
 
Koncepci digitální továrny věnovala velkou pozornost také studie Integrierte Technologie-Roadmap Automation 2015+, kterou nechalo vypracovat německé sdružení ZVEI (viz článek (ev): Vyhlídky automatizace v automobilovém průmyslu, zveřejněný v časopise Automa v roce 2008 v čísle 4). Sdružení ZVEI odhadovalo plné uplatnění této koncepce okolo roku 2020. Otázka je, jak současná krize rychlost zavádění této koncepce ovlivní. Osobně očekávám, že tlak na rychlý vývoj nových, levnějších a technicky progresivních výrobků (a to nejen automobilů) a na maximální efektivitu jejich výroby proces zavádění digitální továrny spíše urychlí. Doporučuji proto věnovat koncepci digitální továrny a všemu, co s tímto pojmem souvisí, náležitou pozornost.
(Bk)