Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

MSV 2001 a Transport a logistika 2001 bilancovaly

Automa 12/2001

(ed)

MSV 2001 a Transport a logistika 2001 bilancovaly

Společná závěrečná zpráva ze 43. mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV 2001) a prvního mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky (Transport a logistika 2001), konaných souběžně ve dnech 24. až 28. září 2001 na brněnském výstavišti , uvádí mezi údaji ověřenými nezávislým auditem mj. následující čísla.

Základní veletržní statistika
Na obou veletrzích vystavovalo 2 479 firem, z nichž 807 (32,6 %) bylo zahraničních z 34 zemí. Pronajato bylo 71 273 m2 výstavních ploch, z toho zahraničním firmám 10 211 m2 (14,3 %). Z celkového počtu 104 515 návštěvníků jich asi 10 660 (10,2 %) bylo ze zahraničí (ze 65 zemí). Údaje o denní návštěvnosti potvrzují známý jev kumulace návštěvníků do prostředních tří dnů konání veletrhu a současně ukazují, že se v podstatě nenaplnily obavy z nezájmu o veletrh v den státního svátku ČR v pátek 28. září.

Samotný MSV 2001 s mottem Technologie pro budoucnost se představil jako portál specializovaných oborových celků, uvedených spolu s údaji o počtu vystavovatelů a o návštěvnických prioritách v tab. 1. S podílem 88,5 % na celkovém počtu převažovaly mezi vystavovateli výrazně malé a střední firmy (58 % firem do 25 a 30,5 % od 26 do 250 zaměstnanců). Velmi příznivě přijali vystavovatelé i návštěvníci novinku – Elektrokontaktní dny, jejichž první ročník se uskutečnil 27. a 28. září v pavilonu R.

Tab. 1. Oborová skladba, vystavovatelé a návštěvnické priority

Veletrh/oborový celek Počet firem Návštěvníků s prvořadým zájmem
MSV 2001 důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika 63 8,50%
materiály a komponenty pro strojírenství 365 12,80%
pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace 277 13,10%
plasty, gumárenství a chemie 182 4,10%
obrábění, tváření a povrchové úpravy 560 17,90%
energetika a silnoproudá elektrotechnika (hlavní téma) 237 10,10%
elektronika, automatizace a měřicí technika 357 16,40%
ekotechnika 55 2,80%
výzkum, služby, instituce 121 2,80%
elektrokontaktní dny 41 firem z ČR a SR
Transport a logistika 2001 221 11,50%
Celkem 2 479 100,00%

Veletrh Transport a logistika 2001 se zaměřil na předvedení komplexních systémových řešení v oblasti logistiky a dopravy. Své výrobky a služby na něm představilo 221 firem ze 14 zemí. S prioritním zájmem o ně přišlo na výstaviště 11,5 % z celkového počtu návštěvníků. Jak se zde nabídka sešla s poptávkou, je patrné z tab. 2.

Tab. 2. Transport a logistika 2001: struktura nabídky a poptávky

Oblast Přihlášení vystavovatelé Zájem návštěvníků
manipulační technika 44,50% 41,60%
služby pro dopravu 18,30% 24,00%
dopravní technika 10,70% 9,50%
informační systémy, telematika 10,10% 6,80%
skladové vybavení 8,40% 9,50%
výzkum a vývoj 4,90% 5,90%
montážní stroje a zařízení 3,10% 2,70%

Spokojení vystavovatelé i návštěvníci
Vystavovatelé uvedli jako hlavní cíl účasti na veletrzích prezentaci firmy (53,9 % respondentů), hledání nových zákazníků (22,9 %), předvedení výrobků a služeb (14,6 %), uzavření konkrétních obchodů (7,3 %) a získání informací o dění v oboru (1,3 %). Celkovou spokojenost s veletrhem jich vyjádřilo 73,0 %. Na otázku „Přišla ta správná klientela?“ odpovědělo ano 97,7 %, spíše ne 0,9 % a neví 1,4 % vystavovatelů.

Asi 79 % návštěvníků ve svých podnicích rozhoduje nebo spolurozhoduje o investicích a nákupech. Na veletrhy přijeli návštěvníci především s cílem získat informace o dění v oboru (74 %), vést obchodní jednání, popř. nakupovat (11,6 %), upevňovat a navazovat obchodní kontakty (10,5 %) a nabízet výrobky a služby (3,6 %). Spokojenost s vystavenými produkty a službami, uzavřenými obchody, navázanými či upevněnými obchodními kontakty, získanými marketingovými informacemi a odbornou úrovní vele- trhu vyslovilo v každé z položek vždy nejméně 96,6 % respondentů uskutečněného průzkumu.

Co se chystá na příští rok
V roce 2002 se ve dnech 16. až 20. září na brněnském výstavišti souběžně uskuteční tři významné průmyslové veletržní akce.

44. mezinárodní strojírenský veletrh (MSV 2002) se představí opět jako portál, a to těchto deseti oborových veletrhů:

 • Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika;
 • Materiály a komponenty pro strojírenství;
 • Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace;
 • Plasty, gumárenství a chemie (hlavní téma MSV 2002: od surovin a polotovarů, přes zpracování až po finální výrobky);
 • Nářadí a povrchové úpravy;
 • Energetika a silnoproudá elektrotechnika;
 • Elektronika, automatizace a měřicí technika;
 • Ekotechnika;
 • Doprava, manipulace, skladování a logistika;
 • Výzkum, služby, instituce.

Veletrh Automatizace 2002, navazující na loňský Speciál Automatizace, představí jako hybnou sílu současného průmyslu obor automatizace s jeho dílčími tématy:

 • prvky a subsystémy pro řídicí, automatizační a regulační techniku;
 • čidla, převodníky, senzorová technika;
 • servomotory, akční členy;
 • programovatelné automaty;
 • průmyslové počítače;
 • informační a řídicí sítě;
 • software pro automatizaci;
 • řídicí systémy strojů a zařízení;
 • systémy automatizace technologických procesů;
 • měřicí přístroje, laboratorní technika;
 • CAD, CAM, CIM;
 • diagnostika strojů a zařízení;
 • výstražná, zabezpečovací a dohlížecí zařízení;
 • inženýrské a projekční služby pro řídicí a automatizační techniku.

3. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů (IMT 2002) představí:

 • obráběcí a tvářecí stroje;
 • řízení kvality;
 • pružné výrobní systémy;
 • přesné nástroje;
 • příslušenství pro kovoobrábění a tváření;
 • výzkum, služby, instituce;
 • servis, opravy.

Úplné znění závěrečné zprávy o zmíněných veletrzích a další informace lze nalézt na adrese www.bvv.cz/msv

[Final report: MSV 2001, Transport a Logistika 2001. BVV, a. s., listopad 2001.]