Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Motek v novém veletržním areálu

Dvacátý šestý ročník odborného veletrhu montážní a manipulační techniky Motek se konal 24. až 27. září poprvé v novém veletržním areálu ve Stuttgartu. Své produkty zde v pěti halách na téměř 700 000 m2 prezentovalo celkem 1 103 vystavovatelů (z toho 188 zahraničních). Expozice si prohlédlo 38 000 odborných návštěvníků (téměř 16 % přijelo ze zahraničí).
Veletrh Motek jsem letos navštívil poprvé, takže nemohu osobně srovnávat s předchozími ročníky. Podle statistik vzrostl počet vystavovatelů i návštěvníků. Vzhledem k tomu, že Stuttgart je centrum průmyslové oblasti s tradiční strojní výrobou a automobilovým průmyslem, není divu, že vystavovatelé se soustředili převážně na tyto obory. Zastoupeni zde byli výrobci snímačů, elektrických i pneumatických pohonů, elektroinstalace pro stroje a zařízení, řídicí a automatizační techniky, robotů a manipulátorů a bezpečnostní techniky pro stroje a zařízení. Mezi vystavovateli byli jak dodavatelé komponent, tak inženýrské a projektové firmy. Speciální pozornost byla věnována mechatronice – oboru zahrnujícímu mechaniku, elektrotechniku a automatizované řízení. Spojení těchto odvětví do jediného celku přináší zajímavé možnosti.
Jak je zřejmé ze statistiky v úvodu, jde o mezinárodní veletrh, ovšem podíl německých vystavovatelů i návštěvníků je tu značný. Expozice jsou proto orientovány především na místní, německý trh. Také světové premiéry novinek zde nehledejte, jsou spíše výjimkou. Silnou stránkou veletrhu je jeho specializace na montážní a manipulační techniku, především pro strojní výrobu. Pro české automatizační inženýry působící v automobilovém průmyslu, výrobě strojů a zařízení a v příbuzných oborech může být veletrh Motek vítanou příležitostí navštívit specializovanou mezinárodní akci a na jednom místě si prohlédnout nemálo příkladů řešení různých úloh, jež se v jejich odvětví vyskytují.
Ještě pár slov k novému výstavišti: jeho podstatnou předností je, že je pouze pár kroků od letiště (škoda jen, že jednodenní zpáteční letenky jsou tak drahé). Centrum města, stejně jako vlakové nádraží jsou snadno dosažitelné hromadnou dopravou. Veletrh Motek se na výstavišti konal ještě před oficiálním otevřením areálu a je nutné říci, že to přece jen bylo znát – i když my Češi jsme zvyklí na různá stanová městečka a prozatímní montované haly a jen tak něco nás nerozhází. Až se podaří vše dokončit a odstranit drobné nedostatky, bude moci být Stuttgart na nový výstavní areál (blíže o něm viz článek v časopise Automa 8-9/2007, str. 134) opravdu pyšný.
(Bk)