Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Motek a Bondexpo na startu

Veletrhy Motek a Bondexpo hlásí plno: haly 3, 5 a 7 stejně jako 4, 6 a 8 výstaviště ve Stuttgartu jsou již plně obsazeny. Ve dnech 9. až 12. října 2017 se zde představí téměř 800 vystavovatelů na veletrhu automatizace výroby a montáže Motek a 75 vystavovatelů na veletrhu lepení, pájení a spojování Bond­ex. Protože Stuttgart je centrem německého strojírenského průmyslu, očekává se tradičně velký zájem návštěvníků zejména z tohoto oboru. Charakteristikou vývoje je pokračující automatizace a digitalizace i uplatnění vysoce flexibilních a univerzálních robotických buněk nebo manipulačních systémů. Veletrh Motek představí mj. produkty a řešení pro tváření a zpracování plechů, plastikářský průmysl, zpracování dřeva, balicí stroje, výrobní logistiku, měření a testování apod.

Současně se bude konat veletrh Bondexpo, zaměřený na technologie lepení, pájení, utěsňování, izolování nebo zalévání. Zde se stále více používají hybridní materiály a vláknové kompozity. Představena budou speciální lepidla určená ke spojování materiálů, které lze jinými způsoby spojit jen obtížně. Velkou výzvou v tomto oboru je nanášení lepidel a tmelů. Tato operace musí být nejen dokonale provedena z funkčního hlediska, ale také musí být nákladově a časově úsporná a bez negativního vlivu na pracovní a životní prostředí, tj. bez emisí a reziduí. Pro tuto úlohu jsou ideální víceosé průmyslové roboty.

Veletrhy by v současné době nebyly kompletní bez doprovodných akcí. Jde např. o přednáškové fórum Arena of Integration, organizované sdružením Mechatronics Network státu Bádensko-Württembersko, a fórum vystavovatelů, organizované přímo veletržní správou. Tyto akce jsou vhodné pro propojení teoretických a praktických poznatků, prezentaci hardwaru, softwaru i služeb, ale především pro setkávání inženýrů a odborné diskuse. Návštěvníkům budou k dispozici kromě katalogu obou veletrhů také speciální průvodce, věnované např. montážním systémům a robotice nebo spojovací technice. Jejich účelem je pomoci návštěvníkům při plánování návštěvy veletrhu. Dalším zdrojem užitečných informací, komentářů a odkazů jsou rovněž přepracované webové stránky www.motek-messe.de a www.bondexpo-messe.de.

(Bk)

Obr. 1. Veletrhy Motek a Bondexpo se budou konat na výstavišti ve Stuttgartu ve dnech 9. až 12. října