Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Monitorování technologií, digitalizace a distribuce obrazu prostřednictvím internetu

číslo 5/2002

Monitorování technologií, digitalizace a distribuce obrazu prostřednictvím internetu

Dynamický rozvoj internetu a s ním spojených technologií stále pokračuje. Internet již dávno není pouze prostředkem pro poskytování informací v podobě profesionálně zpracovaných firemních stránek. Stává se robustním komunikačním prostředím a pouze správné pochopení jeho možností a správně zvolené nástroje znamenají opravdovou konkurenční výhodu.

Tak jak metody a postupy používané pro práci s internetem pronikly do všech odvětví informačních technologií, vstoupily i do oblasti automatizovaných systémů řízení v průmyslu. Většina producentů softwarových nástrojů pro řízení a vizualizaci v současné době nabízí moduly nebo celé aplikace pro výměnu či sdílení dat prostřednictvím internetu či intranetu.

Investice do vhodného řídicího systému je jistě investicí pečlivě zvažovanou. Při správné volbě řídicího systému získá uživatel přehled o stavu své výrobní linky v reálném čase, přehledné výstupy sestavené ze všech možných měřitelných veličin, systém ohlásí alarmní stavy a vypočte časové průběhy. Jestliže se uživatel např. během víkendu připojí prostřednictvím svého notebooku k internetu a požádá systém o informaci o aktuálním stavu, jistě ji dostane.

Obr. 1.

Bude-li ale chtít svou výrobní linku vidět, bude se na ni muset zajít podívat.

Distribuce obrazu prostřednictvím internetu donedávna narážela na bariéry způsobené omezenou kapacitou komunikačních linek. Dnes – díky rozvoji v oblasti komunikací, mohutnému nástupu linek ISDN (Integrated Services Digital Network) a očekávanému rozmachu bezdrátových mobilních sítí s velkou přenosovou kapacitou – ustupují tato omezení do pozadí a otevírají se nové možnosti přenosu obrazové informace a s tím roste její význam v oblasti monitorování průmyslových technologií.

Společnost ELCOM IPC, spol. s r. o., nabízí pro tento účel ucelenou řadu produktů pro pořízení, digitalizaci a distribuci obrazu v prostředí průmyslových systémů a také prostřednictvím internetu či intranetu. Na rozdíl od renomovaných distributorů a dodavatelů uzavřených televizních okruhů (Closed Circuit Television – CCTV) a dohledových kamerových systémů je firemní prioritou čistě digitální obrazový výstup se všemi výhodami zpracování, běžnými analogovými systémy často nedosažitelnými. Důraz společnost klade zejména na otevřenost a škálovatelnost řešení spolu s rozumnou cenou, spolehlivostí a nízkými náklady na údržbu.

Nabízená řešení pro monitorování technologií a distribuci obrazu lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Hlavním kritériem je skutečnost, zda již bylo investováno do dohledového kamerového systému.

Jestliže již má uživatel kritická místa své technologie osazena a sledována analogovými kamerami, je k dispozici dvojí řešení. Výkonné vícekanálové průmyslové zachytávací videokarty (image grabers) ve formě karet PCI (firma zastupuje produkty Adlink Technology Inc.) umožňují digitalizaci záznamu ze čtyř až šestnácti současně připojených analogových kamer – toto řešení přináší bezkonkurenční cenový poměr na jednu připojenou kameru. Řešení je zde dodáváno v podobě malého technologického počítače v průmyslovém provedení, osazeného digitizérem ve formátu PCI a ethernetovým rozhraním. Díky operačnímu systému s integrovaným webovým serverem je možná okamžitá distribuce obrazu jak prostřednictvím intranetu, tak internetu.

Pokud nevyhovuje uvedené řešení, další možností pro již instalované analogové systémy jsou tzv. videoservery. Tato jednoúčelová zařízení jsou levnou a výkonnou variantou umožňující připojení až čtyř analogových kamer, digitalizaci obrazu a jeho distribuci prostřednictvím Ethernetu a vestavěného webového serveru do podnikové sítě a následně do internetu, a to bez nutnosti propojení s počítačem. Videoservery jsou dodávány v průmyslovém provedení pro montáž do 19" zástavby nebo v provedení pro montáž na lištu DIN 35 mm, přičemž hlavním argumentem pro jejich použití je naprosto nulová údržba.

Opravdu originálním řešením tam, kde zatím nebylo investováno do dohledového systému, je použití kamer CCD s integrovaným webovým serverem (produkty AXIS Communications). Tyto unikátní kamerové servery lze skutečně velmi jednoduše připojit na podnikovou síť bez nutnosti propojení s PC. Kameru je možné pomocí standardních síťových kabelových rozvodů připojit přímo do sítě Ethernet (nejsou třeba žádné další speciální kabely) a operační systém kamery s vestavěným webovým serverem již zajistí distribuci obrazu prostřednictvím protokolu TCP/IP jak do firemní sítě, tak do internetu. Z mnoha účelných vlastností tohoto systému vyzdvihněme komfortní konfiguraci prostřednictvím webového prohlížeče, možnost detekce pohybu a možnost hlášení alarmů elektronickou poštou (e-mailem) a zprávou SMS na mobilní telefon. Velmi užitečná je také možnost bezdrátového připojení pomocí rádiového pojítka nebo modemu GSM.

Pro všechny uvedené komponenty jsou navíc k dispozici objekty ActiveX, které umožní začlenit digitalizovaný obraz do řídicích a vizualizačních systémů i do mnoha dalších podnikových aplikací.

Kterékoliv z naznačených řešení znamená okamžitý přínos při minimální investici společně s nízkými náklady na správu a údržbu. Na rozdíl od často neúnosně drahých řešení pro digitalizaci, dodávaných distributory aplikací CCTV, důsledně dbá na jednoduchost přenosu obrazu v rámci protokolu TCP//IP komunikační sítí a je rozumným cenovým kompromisem všude tam, kde uživatel požaduje nepřetržitý dohled nad klíčovým zařízením či technologií.

Pokud vás předchozí odstavce zaujaly, můžete si napsat o bližší informace autorovi článku na adresu uvedenou v inzerátu na této straně.

ELCOM IPC, spol. s r. o.
Místecká 1120/103
Ostrava
tel.: 069/570 03 44-46
e-mail: ipc@elcomgroup.cz
http://www.elcomgroup.cz

Inzerce zpět