Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Moduly s protokolem Modbus pro vzdálený sběr dat

Plzeňská společnost TEDIA vyvíjí, vyrábí a na trh dodává množství technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – komponenty pro systémy PC, externí moduly pro distribuované systémy, multifunkční moduly s rozhraním USB a rovněž komunikační karty a konvertory rozhraní. Článek je věnován novince z oblasti distribuovaných systémů řízení a monitorování procesů, nové řadě modulů MicroUnit s implementovaným protokolem Modbus RTU (obr. 1).
 

Základní informace

První moduly řady MicroUnit byly na trh uvedeny před více než deseti lety a jejich současná nabídka obsahuje přes 40 typů modulů analogových vstupů, analogových výstupů, čítačů, digitálních vstupů i výstupů a panelů LCD. Moduly jsou vestavěny do pouzder určených pro montáž na lištu DIN a vybaveny rozhraním RS-485. Až doposud byl v modulech Micro-Unit implementován rychlý a úsporný firemní komunikační protokol nazvaný AIBus-2, od letošního léta se však situace radikálně změnila. Modernizace modulů a jejich vybavení výkonnějšími typy mikroprocesorů umožnily rozšířit funkce firmwaru a s tím i implementovat alternativní komunikační protokol Modbus RTU. Použití modulů řady MicroUnit již tedy není vázáno na systémy PC s instalovaným ovladačem protokolu AIBus-2. Protokol Modbus RTU jim otevřel nové možnosti použití. Moduly nyní mohou být začleněny do již existujících sítí PLC komunikujících protokolem Modbus RTU, aniž je nutné zajišťovat další samostatnou komunikační linku. Dále mohou být využívány jako vzdálené vstupy a výstupy pro různá PLC s programovou podporou protokolu Modbus RTU a konečně mohou fungovat jako vzdálené vstupy a výstupy systémů PC, které využívají vývojová prostředí s již implementovaným protokolem Modbus RTU. Není tedy třeba vytvářet ani dodatečně instalovat ovladače dalších komunikačních protokolů.
 

Implementace Modbusu RTU v modulech MicroUnit

Komunikace probíhá po sériové lince standardu RS-485. Komunikační rychlost je nastavitelná v rozsahu od 2 400 Bd do 115,2 kBd (u vybraných typů až 460,8 kBd). Volitelný je i typ paritního bitu. V síti mohou pracovat desítky modulů s logickými adresami v rozsahu 1 až 247. Osm implementovaných funkcí protokolu Modbus RTU umožňuje:
  • zapisovat data na výstupní periferie (digitální výstupy, analogové výstupy, modulátory PWM apod. – funkce č. 5),
  • číst data z výstupních periferií (funkce č. 1),
  • číst stav vstupních periferií (digitální vstupy, analogové vstupy, čítače apod. – funkce č. 2),
  • zapisovat a číst interní, zpravidla konfigurační registry modulu (funkce č. 6 a 3),
  • přistupovat k diagnostickým registrům (funkce č. 8).

Sortiment modulů s protokolem Modbus

V současné době je již připravena tato nabídka modulů s protokolem Modbus:
  • čtyři typy modulů univerzálních analogových vstupů (šest až dvanáct vstupů pro napěťové i proudové rozsahy),
  • čtyři typy modulů analogových a proudových výstupů (dva nebo čtyři výstupy pro napěťové i proudové rozsahy),
  • dva typy čítačů (standardních i čítačů s dekodéry signálů z inkrementálních čítačů),
  • čtyři typy modulů digitálních vstupů a výstupů (tranzistorové i reléové výstupy, izolované vstupy pro signály 24 V).
S postupnou modernizací dosavadních modulů bude sortiment dále rozšiřován, cílovým stavem je implementace protokolu Modbus RTU do převážné většiny modulů.
 

Závěr

Technicky vyspělé produkty společnosti TEDIA představují cenově atraktivní řešení prostředků průmyslové automatizace v praxi, která využívají mnohé významné české podniky. Kvalita produkce je garantována zavedeným systémem ISO9001, zahrnujícím všechny činnosti firmy od počátečního návrhu, přes vývoj, výrobu až po prodej a servis. Informace o celém sortimentu výrobků lze získat např. na domovské stránce http://www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.
Martin Linda,
TEDIA spol. s r. o.
 
Obr. 1. Moduly řady MicroUnit mohou nyní komunikovat protokolem Modbus RTU