Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Moduly Quido pro vizualizaci po Ethernetu

číslo 8/2006

Moduly Quido pro vizualizaci po Ethernetu

Sledování stavu strojů, výrobních linek, objektů, záložních napájecích zdrojů a mnoha dalších zařízení je častou úlohou. Poslouží každému, kdo potřebuje znát, v jakém stavu se sledovaný předmět nachází: vrátný potřebuje vědět, zda jsou zavřena okna v hlídaném objektu, servisní technik, zda jemu svěřené záložní zdroje jsou v pohotovosti, řídícího pracovníka zajímá, u kterého stroje je nutné doplnit materiál.

Obr. 1.

Obr. 1. Modul Quido 10/1 ETH pro vizualizaci po Ethernetu

Popsané úlohy jsou řešeny různě, místně (informace na panelu stroje) či dálkově pomocí specializovaných programů pro osobní počítač (možnost získání informace o stavu stroje diagnostickým programem). Ukažme si nyní variantu, která umožní oprávněným osobám zjistit požadované informace odkudkoliv a přitom bez potřeby instalovat jakýkoliv program. Jde o vizualizaci řešenou pomocí webového serveru, který periodicky zjišťuje požadované stavy a publikuje je na svých webových stránkách. Na tyto stránky se potom mohou podívat pracovníci, kteří tyto informace potřebují. Přitom jim stačí mít k dispozici počítač s webovým prohlížečem.

Popsanou možnost přístupu uvítá jistě každý servisní technik, který tak může na dálku zjistit, kde vznikl problém, a doporučit vhodný zásah. Míst, kde je taková vizualizace přínosem, je mnoho.

Funkci webového serveru pro vizualizaci zastane modul s možností komunikovat po Ethernetu a s požadovaným počtem a typem vstupů. Modul má přidělenu svou IP adresu a většinou bývá umístěn u sledovaného zařízení či objektu. Údaje o stavu objektu webový server získává např. ze svých dvoustavových či analogových vstupů, nebo jej zjišťuje dotazy, které posílá do sledovaného zařízení, či jen čte zprávy zasílané zařízením. Ze zjištěných informací potom sestavuje webovou stránku.

Obr. 1.

Obr. 2. Příklad vzhledu vnitřní stránky

Příkladem webového serveru vhodného pro vizualizaci stavů po Ethernetu může být některý z modulů Quido se třemi, deseti (obr. 1), třiceti nebo stem binárních vstupů. Vzhled předdefinované vnitřní webové stránky je na obr. 2, často ale bývá stránka vytvořena v jiné podobě, podle přání zákazníka. Může obsahovat i přehledné grafické symboly.

Modul Quido 10/1 ETH má deset binárních vstupů, jejichž stavy čte periodicky a publikuje je na své webové stránce. Každý vstup je možné libovolně pojmenovat. K nastavení modulu je určen dodávaný konfigurační program. Napájení modulu je 8 až 35 V, stavy vstupů, komunikace a napájení jsou indikovány kontrolkami. Moduly s jiným počtem vstupů, které jsou k dispozici, mají podobné vlastnosti.

Uvedené moduly pro vizualizaci dodává společnost Papouch, s. r. o., a její technici jsou připraveni poradit zájemcům s jejich implementací.

Ing. Pavel Poucha,
Papouch, s. r. o.

Papouch s. r. o.
Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10
tel.: 267 314 267-8
fax: 267 314 269
e-mail: papouch@papouch.com
http://www.papouch.com