Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Moduly pro vzdálený sběr dat s rozhraním Ethernet

Společnost TEDIA vyvíjí, vyrábí a na trh dodává množství technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – komponenty pro systémy PC, externí moduly pro distribuované systémy, multifunkční moduly pro rozhraní USB a v neposlední řadě i komunikační karty a konvertory rozhraní. Následující odstavce budou věnovány možnosti zařadit moduly MicroUnit serie do distribuovaných systémů sběru dat využívajících rozhraní Ethernet.
 

Úvod

 
Distribuované systémy pro řízení a monitorování procesů vybavené rozhraním RS-485 představují klasické řešení přenosu dat osvědčené dlouholetou praxí. Výhodou je vyhrazený datový kanál, který je dosti odolný proti rušení a je schopen přenášet data na velké vzdálenosti a propojit desítky stanic bez potřeby dalších prvků. Takovéto řešení se tudíž vyznačuje značnou spolehlivostí a nízkou cenou.
 
V době všeobecného využívání Ethernetu však do popředí vystupuje základní nevýhoda předešlého řešení – nutnost instalovat samostatné kabelové rozvody RS-485. Pochopitelné snaze využít existující infrastrukturu a začlenit do ní i systémy sběru dat vychází vstříc několik výrobců nabízejících jednotky vzdálených vstupů a výstupů s integrovaným rozhraním Ethernet.
 

Distribuované systémy MicroUnit

 
Moduly MicroUnit serie umožňují realizovat jednoduché i rozsáhlé distribuované systémy na bázi RS-485. Po doplnění řadičem rozhraní Ethernet s označením MU-1052U však mohou být jednotlivé segmenty RS-485 připojeny k lokální síti a každý segment pak vystupuje jako jedna ethernetová stanice.
 
Vzhledem k propojení jednotlivých modulů v sestavě linkou RS-485 lze moduly koncentrovat nebo naopak umístit bezprostředně u zdrojů signálů, popř. obě topologie libovolně kombinovat. Jedno z možných řešení je nakresleno na obr. 1.
 
Stavebnice MicroUnit serie v současné době nabízí více než 50 typů modulů různých kombinací vstupů a výstupů a mnoho dalších podpůrných modulů (displeje, konvertory rozhraní atd.). Kromě obvyklých typů lze v sortimentu nalézt moduly pro méně frekventované úlohy, např. přímé měření střídavých signálů 50 Hz včetně třífázových soustav, registrační čítače s možností vypočítat okamžité a celkové odběry nebo moduly pro připojení inkrementálních snímačů polohy.
 
Moduly MicroUnit serie pro komunikaci alternativně využívají firemní protokol AIBus-2 nebo nově také standardní Modbus.
 

Vlastnosti MU-1052U

 
Modul MU-1052U tedy pracuje jako inteligentní převodník rozhraní Ethernet a RS-485. Konfigurovat lze kromě obvyklých parametrů LAN a RS-485 rovněž tabulku přístupových práv pro skupiny IP adres (umožňuje zpřístupnit zápisy na výstupní porty pouze vybraným IP). Pro snadnou diagnostiku je v modulu vestavěn webový server.
 
MU-1052U je vybaven servisním rozhraním USB, umožňujícím konfigurovat modul i bez přítomnosti napájecího napětí pouze připojením kabelu USB. Rozhraní rovněž plní funkci převodníku z USB na RS-485, a lze jej proto využít i pro komunikaci s podřízenými moduly; programy pro kalibraci a konfiguraci I/O modulů tak nemusí být instalovány v nadřízeném systému, ale postačuje lokální připojení s využitím notebooku.
 

Programová podpora

 
Pro komunikaci s moduly MicroUnit serie jsou dostupné ovladače pro všechny verze OS Windows používané v současné době, a zdarma je k dispozici i ovladač pro vývojové prostředí Control Web. Vzhledem k použití protokolu Modbus je však možné moduly připojit i k několika dalším systémům, včetně programovatelných automatů.
 

Závěr

 
Komponenty TEDIA patří mezi technicky vyspělá a cenově atraktivní řešení, která jsou v prostředcích průmyslové automatizace využívána mnoha významnými českými podniky. Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat např. na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.
Martin Linda, TEDIA spol. s r. o.
 
Obr. 1. Moduly MicroUnit dovolují připojit segmenty propojené linkou RS-485 k ethernetové síti