Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Moduly pro sběr dat s krytím IP67

číslo 6/2004

Moduly pro sběr dat s krytím IP67

Mnozí uživatelé ustupují od sběrnicových systémů s tak vysokým krytím, jako je IP67, protože jsou často velmi drahé, sortiment potřebných dílů je omezený a celkový systém je díky tomu málo flexibilní. Firma Wago nabízí alternativu: moduly pro připojení snímačů a akčních členů vhodné pro montáž přímo v provozu, v blízkosti stroje. Obr. 1. Montáž modulů v blízkosti stroje šetří místo v rozváděči a náklady na kabelové rozvody. Kompaktní a velmi plochá konstrukce zaručuje dostatek místa pro pohodlnou montáž kabelů. Jednotlivé moduly je možné vzájemně spojovat pomocí adaptéru. Kabely se k modulům připojují běžnými, všeobecně používanými průmyslovými konektory M12 a M23.

Tato koncepce se uplatní všude tam, kde není nutné nebo žádoucí použít sběrnicové vedení s krytím IP67 ani kompletní paralelní připojení všech prvků k rozváděči. Signály jsou zpracovávány v blízkosti stroje a v „zahuštěné“ podobě vedeny do rozváděče přes sběrnicové uzly s krytím IP20. Uživatel může využít flexibilitu modulárního sběrnicového systému Wago I/O-System 750 a veškeré jím poskytované pohodlí a minimalizovat potřebu komunikačních prvků s vysokým krytím.

V sortimentu je celkem osmnáct variant, čtyř-, šesti- a osminásobných rozdělovačů pro jeden nebo dva signály v každém kontaktu. K dispozici jsou verze s pevným přívodem i s konektorem.

Wago Elektro, s. r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, http://www.wago.com

Inzerce zpět