Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Moduly pro průmyslové sběrnice

číslo 6/2003

Moduly pro průmyslové sběrnice

Obr. 1.

Výrobní program firmy Turck zahrnuje sběrnicové komponenty pro běžné průmyslové sběrnice, jako např. AS-Interface, CANopen, DeviceNet, Ethernet, Foundation Fieldbus, Modbus, Profibus-DP (i do prostředí s nebezpečím výbuchu), Profibus-PA, ProfiSafe, Sensoplex a další. Tyto komponenty se vyrábějí ve velkém počtu typů podle způsobu a oblasti použití.

I/O moduly s vysokým stupněm krytí

Robustní I/O moduly lze montovat přímo na stroj nebo výrobní zařízení. Úspory doby potřebné k zapojení a oživení aplikace se udávají až ve výši 80 % oproti klasickému řešení. Finanční úspory závisejí na typu aplikace a mohou dosáhnout až 50 %. Dalším argumentem pro jejich použití je snadná modernizace či rozšiřování zařízení. Tyto vlastnosti často převažují i nad finanční úsporou.

K dispozici jsou moduly pro binární signály 24 V DC (výstupy ve verzích 0,5 nebo 2 A), analogové vstupní a výstupní signály (0/4 až 20 mA, –10/0 až 10 V DC, moduly pro teplotní čidla Pt100, Ni100, Ni1000, termočlánky) a speciální moduly, např. čítače, komunikační moduly a další.

Obr. 2.

Modulární distribuované I/O systémy

Modulární distribuované I/O systémy (obr. 1) jsou určeny pro umístění v rozváděčích (stupeň krytí IP20). Podobně jako u předchozího řešení, i zde lze dosáhnout výrazného zjednodušení aplikace, zejména kabelových rozvodů, zrychlení montáže a oživení (úspora potřebné doby až 60 % oproti klasickému způsobu zapojení).

Do této kategorie patří také systém excom® pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. Systém lze umístit přímo v zóně 1 do rozváděče s krytím IP54 bez potřeby další ochrany. Senzory a akční členy mohou být instalovány i v zóně 0. Oddělení zajišťuje jediná ochranná bariéra na sběrnicovém kabelu. Systém excom využívá jiskrově bezpečnou verzi sběrnice Profibus-DP – Profibus-DP Ex-i.

Propojovací moduly

Tyto moduly v robustních plastových nebo kovových pouzdrech se používají např. pro provozní sběrnice Foundation Fieldbus či Profibus-PA. Existují však i univerzální sdružovací moduly pro sloučení několika, většinou binárních signálů do jediného kabelu. Do této kategorie lze rovněž zahrnout speciální I/O moduly pro roboty a automaty v automobilovém průmyslu (obr. 2).

Obr. 3.

Všechny uvedené systémy využívají metody plug & play a hot swapping – lze je zapojovat a vyměňovat pod napětím a bez přerušení sběrnicové komunikace. Další charakteristickou vlastností je jak rozsáhlá diagnostika na úrovni řídicího systému, tak vizuální diagnostika pomocí řady LED na jednotlivých modulech. Pro projektování, nastavování a diagnostiku sběrnicových modulů nabízí společnost Turck řadu softwarových nástrojů, které lze zdarma stáhnout z internetových stránek společnosti.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
GSM: 602 145 538, 742 260 950
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz

Inzerce zpět