Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Moduly I/O s rozhraními RS-232/485, USB a Ethernet

Vstupů a výstupů pro automatizaci či sběr dat není nikdy dost. Moduly Quido, které dodává společnost Papouch s. r. o., jsou univerzální přístroje s dvoustavovými vstupy a výstupy. Jsou určeny pro sběr dat, monitorování dvoustavových veličin, hlídání, ovládání i pro přenos dvoustavových signálů z jednoho místa na jiné. Moduly komunikují různými rozhraními, dodávány jsou s komunikačním linkami RS-232 a RS-485, rozhraním USB a také s rozhraním Ethernet (obr. 1).
 

Počet I/O

Moduly Quido jsou vyráběny v různých variantách, od typů s několika vstupy a výstupy až po modul se 100 vstupy (obr. 2). Typy dodávaných modulů ukazuje tab. 1, v níž je vyznačen počet vstupů a výstupů (vodorovně) a komunikační rozhraní (svisle) jednotlivých typů. Moduly mají mnoho shodných vlastností, liší se od sebe velikostí a uplatněním.
Dvoustavové vstupy jsou opticky odděleny, volitelně pro napětí či pro spínací kontakt. U některých vstupů je možné zapnout čtyřbytový nekonečný čítač, a připojit tak např. čidla s impulzním výstupem. Takto je vhodné připojit i tlačítka, protože je pak zaznamenán i stisk, který nebyl nadřízeným systémem přečten. Na stavy vstupů je možné se dotazovat či nastavit mód, kdy je při změně vstupu automaticky odeslána zpráva. Na výstupech modulů Quido jsou relé s přepínacím kontaktem. Stavy vstupů i výstupů jsou signalizovány kontrolkami.
 

Volba rozhraní

Moduly Quido je možné objednat s různými komunikačními rozhraními. Díky tomu lze vždy zvolit pro dané použití tu nejvýhodnější variantu. Při volbě je možné se řídit těmito zásadami:
  • linka RS-232: je vhodná pro připojení jednoho modulu k blízkému počítači nebo systému; modul je také možné připojit ke
  • kapesním počítačům PDA se sériovou linkou a získat tak zajímavé možnosti,
  • linka RS-485: je vhodná pro vzdálenější řízení a ovládání nebo pro situace, kdy je na lince více modulů,
  • rozhraní USB: vhodné pro blízké PC, jestliže není k dispozici linka RS-232 (typicky pro notebooky); více modulů lze připojit přes rozbočovač USB,
  • rozhraní Ethernet: stále se rozšiřující komunikace po síti LAN je výhodná pro budovy a haly, kde je již síť LAN rozvedena.
Při použití rozhraní Ethernet není nutné zřizovat nové komunikační vedení, modul Quido se připojí do nejbližšího přepínače (switch). Použijí-li se dva moduly Quido „proti sobě“, dosáhne se přenosu dvoustavových signálů přes síť LAN nebo i  Internet. Ethernetové rozhraní přináší i další výhody, jako je možnost zaslání e-mailu při změně stavu, komunikace protokolem SNMP či ovládání přes vnitřní webové stránky modulu.
 

Komunikace

Všechny moduly Quido komunikují standardizovaným protokolem Spinel. Je jednoduchý a otevřený, pracuje s ASCII či binárním formátem, na internetu jsou k němu dostupné vývojové nástroje, terminál i příklady programů. Je však možné dodat i moduly s jiným protokolem (Modbus apod.). Ke každému modulu je dodáván konfigurační a ovládací program, ve kterém lze pojmenovat vstupy i výstupy. K dispozici jsou i knihovny DLL, takže moduly Quido není obtížné začlenit do nadřízených systémů.
 

Napájení

Napájení většiny modulů je 12 až 35 V, ale některé malé typy mohou být napájeny přímo z rozhraní USB. Napájení a komunikace jsou indikovány kontrolkami. Všechny moduly mohou být dodány s držákem na lištu DIN. Moduly Quido je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich použitím.
Ing. Pavel Poucha, Papouch, s. r. o.
 
Papouch, s. r. o.
Strašnická 1a
Praha 10
tel.: 267 314 267
 
Obr. 1. Možnosti modulů Quido
Obr. 2. Quido s osmi vstupy, osmi výstupy a rozhraním Ethernet
 
Tab. 1. Rozhraní a počty modulů I/O řady Quido