Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Modulární řídicí systémy pro obráběcí stroje

číslo 8-9/2004

Modulární řídicí systémy pro obráběcí stroje

Systémy CNC Mitsubishi Meldas jsou modulární řídicí systémy pro řízení obráběcích strojů. Vyznačují se malými rozměry a velkou rychlostí zpracování NC programů, které dosahují díky 64bitovým procesorům RISC (Reduced Instruction Set Computer). Spojením různých jednotek vysokorychlostní komunikační linkou a kombinací pouze potřebných jednotek je možné sestavit systém, který zabírá minimální potřebný prostor. K systémům Meldas jsou určeny servopohony s momentem až 71,5 N·m a pohony vřetena s výkonem od 100 W do 55 kW. Pohony všech výkonů jsou napájeny napájecí jednotkou umožňující rekuperaci energie zpět do sítě. Otáčky servopohonů mohou být do 4 000 min–1, otáčky pohonů vřetena do 40 000 min–1. Měniče servopohonů i pohonů vřetena jsou k systému připojeny přes digitální sběrnici. Díky ní je vykonávání příkazů rychlejší než u analogového zapojení, je možné synchronní řezání závitů, lze realizovat osu C na vřetenu a synchronizaci vřeten. K pohonu vřetena ovšem lze také připojit libovolný měnič frekvence, který je řízen analogovým výstupem systému. Servomotory mohou mít vestavěné inkrementální nebo absolutní snímače polohy s 25 000, 100 000 nebo 1 000 000 inkrementů na otáčku. K jednotlivým osám lze navíc připojit externí rotační nebo lineární odměřovací systém, přímo odměřující řízený pohyb stolu, přísuv nástroje apod.

Meldas Magic 64

Meldas Magic 64 je systém CNC realizovaný na kartě PCI (Peripheral Component Interconnect), zabudovatelné do klasického PC. Spojení CNC a PC je výhodné z hlediska zapojení jednotlivých strojů do sítě, využití programovacích prostředků CAD a CAM, možnosti tvorby vlastních uživatelských zobrazení pomocí softwaru C++ Builder, možnosti realizovat dálkovou diagnostiku po telefonní lince atd. Protože systém Meldas Magic 64 je modulární, lze libovolně měnit počet os, vřeten, vstupů a výstupů, přidávat komunikační moduly atd. Samotná karta pracuje nezávisle na PC.

Obr. 1.

Meldas Magic 64 existuje ve čtyřech variantách: pro soustružení, frézování, vrtání a broušení. Může řídit až sedm os a lze k němu připojit až 256 digitálních vstupů a 256 digitálních výstupů. Kapacita paměti programu je 64 kB.

Počítač, k němž je karta připojena, musí mít procesor Pentium, minimálně 32 MB RAM, pevný disk, disketovou mechaniku a volnou pozici pro kartu PCI. Předpokládá se operační systém Microsoft Windows 98, 2000 nebo novější. Může to být odolný průmyslový počítač, který je možné použít přímo v provozu (obr. 1).

Meldas 64

Meldas 64 je standardní řídicí systém CNC (obr. 2). Je vybaven dvěma sběrnicemi, jednou pro řízené osy, programovatelné osy a vřetena, druhou pro periferní osy. Periferní osy se používají pro polohování otočného stolu, indexování nástrojů, ovládání zásobníku nástrojů atd. Sériová sběrnice pro vzdálené I/O moduly, panely a displeje nejenže je rychlá, ale také snižuje náklady na kabelové rozvody. Systém Meldas 64 se vyrábí ve dvou variantách, pro soustružení a frézování.

Obr. 2.

I tento systém umožňuje ovládat až jedenáct os (číslicově řízené osy, vřetena, programovatelné osy a periferní osy). Osy je možné navzájem synchronizovat. Přesnost polohování je lepší než 1 µm. Kapacita paměti programů je 256 kB.

Se systémem je možné realizovat kontrolu dráhy nástroje a nastavení ochranných bariér. Meldas 64 je certifikován a označen značkou CE.

Meldas M600

Meldas M600 představuje zcela nové pojetí CNC. Systém číslicového řízení (CNC), programovatelný automat (PLC) a průmyslový počítač (IPC) jsou integrovány v zobrazovacím panelu, což razantně redukuje náklady na propojení mezi jednotlivými jednotkami. Meldas M600 existuje ve dvou základních variantách. První varianta je standardní systém CNC a druhá varianta je systém CNC, v němž je implementován osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows. Tato varianta tedy má všechny vlastnosti standardních PC, jako jsou možnost zapojování jednotlivých systémů CNC do sítě s využitím Ethernetu, možnost tvorby vlastních uživatelských zobrazení, dálková diagnostika pomocí telefonních linek atd.

Systém Meldas 600 se vyrábí ve dvou odlišných variantách, pro soustružení a frézování. Lze k němu připojit až 21 řízených os. Umožňuje vysokorychlostní obrábění (HSC) rychlostí až 480 m/min. U složitých tvarů obrobků se uplatní přesná křivková interpolace spline.

Systém Meldas 600 má rozhraní RS-232, Ethernet, PCMCIA (pro varianty s PC) a rozhraní pro sítě Melsec. Uživatel si může vybrat ze tří typů displejů (monochromatický LCD, barevný LCD TFT nebo STN, všechny s úhlopříčkou 10,4"). Také tento systém je certifikován a označen značkou shody CE.

Nejmenší programovatelný krok má délku 0,01 µm, maximální počet digitálních vstupů je 768 a stejný je i maximální počet digitálních výstupů. Kapacita paměti programů CNC i kapacita paměti PLC jsou po 2 MB.

Závěr

Firma Mitsubishi je známa jako průkopník v technice systémů číslicového řízení. Byla první firmou, která v roce 1986 představila 32bitový systém CNC, o deset let později uvedla na trh systém s 64bitovým procesorem – první na světě. Systémy mají pro komunikaci s pohony, začlenění do výrobních linek a připojení nadřazených systémů bohaté komunikační možnosti: CC-Link, DeviceNet, Profibus, Ethernet atd. Lze k nim bez problémů připojit operátorské panely s operačním systémem Microsoft Windows CE – i ty si lze vybrat ze sortimentu firmy Mitsubishi.

Mitsubishi však pro obráběcí stroje dodává mnohem více než jen systémy CNC a operátorské panely. Připomeňme především servopohony a měniče frekvence. U přesných a rychlých obráběcích strojů najde uplatnění např. servopohon MR-J2-Super (v časopise Automa byl představen v čísle 3/2003, str. 32), který umožní díky vestavěnému sedmnáctibitovému absolutnímu snímači polohy dosáhnout až submikronové přesnosti polohování. Pohon MR-J2-SCL může být zase využit u indexovaných os, např. zásobníků nástrojů.

Mitsubishi dodává také pohony vřeten. Kromě standardního sortimentu jsou to i pohony s aktivními magnetickými ložisky, u nichž je vyloučeno mechanické tření, a proto mohou dosahovat velkých rychlostí otáčení.

Sortiment doplňují skříně a rozváděče pro zabudování systémů CNC a software pro jejich programování.

V České republice je autorizovaným distributorem produktů firmy Mitsubishi Electric pro průmyslovou automatizaci společnost AutoCont Control Systems (kontakt viz inzerát na této straně). BR>(Podle podkladů firmy AutoCont Control Systems.)

(Bk)

AutoCont Control Systems, s. r. o.
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 596 152 412, 596 152 111
fax: 596 152 412, 596 152 112
http://www.autocontcontrol.cz/softing

Inzerce zpět