Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Modulární bezpečnostní systém pro stroje a zařízení

Novinkou v oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení je modulární bezpečnostní systém Sirius 3RK3, který svými možnostmi předčí jednoduchá bezpečnostní relé a moduly. Nelze ho ale srovnávat s bezpečnostními PLC. Systém Sirius 3RK3 je vhodné použít všude tam, kde je třeba vyhodnocovat několik bezpečnostních signálů, a propojovat za tímto účelem běžné bezpečnostní moduly nebo relé by bylo nákladné a neekonomické.
 
Modulární konstrukce systému Sirius 3RK3 spoří náklady uživatele, protože mu umožňuje použít pouze ty přístroje (moduly), které jsou v daném případě nezbytné. Současně s tím však Sirius 3RK3 umožňuje pohotově reagovat na změny v požadavcích přidáním nebo záměnou potřebných funkcí. Jádrem systému je základní modul s osmi bezpečnostními vstupy a dvěma bezpečnostními výstupy, reléovým a polovodičovým. K základnímu modulu může uživatel přidat až sedm rozšiřujících modulů, které snímají nebo generují další bezpečnostní signály. S nadřazenými řídicími jednotkami (PLC) systém komunikuje prostřednictvím modulu s rozhraním Profibus-DP. Ke konfigurování vstupních a výstupních obvodů a nastavování bezpečnostních a řídicích funkcí je určen parametrizační program MSS ES (Modular Safety System ES), který je součástí systému Sirius 3RK3. Program MSS ES nahrazuje pracné a zdlouhavé zapojování vodičů snadným nastavováním parametrů v softwaru. Výsledkem jsou kratší doby potřebné k nastavení, montáži a uvedení zařízení do provozu a nižší celkové náklady.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/ad, e-mail: adprodej.cz@siemens.com