Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Modulární bezpečnostní systém podporuje funkční bezpečnost v sítích AS-interface

Modulární bezpečnostní systém Sirius 3RK3 je rozšířen o nový centrální modul Sirius 3RK3 Advanced s rozhraním AS-Interface (AS-i), použitelný jako bezpečnostní monitor sběrnice AS-i. Stan­dardní síť AS-Interface tak lze využít k řešení úloh spjatých s funkč­ní bezpečností zařízení. Například při sledování signálů ze senzorů snímajících požadavky na bezpečnost­ní funkci na rozlehlých strojních za­řízeních (polohový spínač s blokova­cím zařízením, světelná závora atd.) a dále při vzájemné komunikaci mezi podřízenými jednotkami (slave-to-slave) v modulárně koncipovaných strojích, při bezpečnostní komunika­ci s částmi strojního zařízení či decentralizovaném vypínání pohonů prostřednictvím AS-i.
 
Nový modul zpracovává standardní i bezpečnostní signály přenášené po sběrnici AS-i a může působit až na dvanáct uvolňovacích (bezpečnost­ních) obvodů tvořených nezávislými větvemi sběrnice. Hardware i sou­bor funkcí modulu Sirius 3RK3 Advanced jsou v porovnání s verzí Ba­sic mnohem rozsáhlejší. Lze např. zvětšit počet kanálů I/O připojením až devíti rozšiřovacích modulů místo sedmi u provedení Basic nebo po­užít rozšířenou cyklickou výměnu dat po sběrnici Profibus. Více funkcí nabízí také software MSS ES, s jehož pomocí se celý bezpečnostní sys­tém parametrizuje, testuje a v režimu on-line diagnostikuje přes rozhra­ní Profibus. Nová funkce pro tvorbu maker umožňuje ukládat vytvoře­né kombinace dílčích funkčních bloků do knihovny k dalšímu použití.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com