Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Modul Wago PFC200 komunikuje prostřednictvím mobilních sítí

Řídicí moduly PFC200 pro Wago-I/O-System 750 jsou vybaveny modemy pro sítě 3G se standardní kartou mini-SIM, a umožňují proto oboustrannou komunikaci prostřednictvím SMS v sítích GPRS. Kromě toho mají moduly PFC200 dva ethernetové porty s vestavěným přepínačem (switch) a rozhraní RS-232/485. Vestavěný webový server umožňuje on-line konfiguraci a poskytuje uživateli informace o činnosti a stavu zařízení. Nový modul nevyžaduje chlazení ventilátorem ani napájení paměti z baterií (využívá paměť SDHC), proto je zcela bezúdržbový.

 
Kromě standardní verze jsou moduly PFC200 dostupné také s rozšířeným rozsahem pracovních teplot od –20 do +60 °C a ve variantě pro řízení na dálku v elektrorozvodných sítích (s protokoly IEC 60870-5-101, -103 a -104, IEC 61850, IEC 61400-25 a DNP3). Jsou také kompatibilní s protokoly IPsec a OpenVPN, a mohou tedy být použity i v komunikačních sítích s nejvyššími požadavky na zabezpečení.
 
Typické oblasti použití nových modulů PFC200 jsou dohled nad distribučními sítěmi (elektřina, plyn, voda), decentralizovaný sběr dat ze strojů a zařízení, automatizace budov nebo řízení v geograficky rozlehlých závodech, např. v chemickém nebo těžebním průmyslu. Výhodami jsou zejména malé pořizovací i provozní náklady a dobré pokrytí území sítěmi 3G.
 

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz