Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Modul Profisafe s funkcí iPar

Bezpečnostní modul se čtyřmi digitálními vstupy a jedním digitálním výstupem 75x-666 z typové řady modulů I/O Wago určených pro protokol Profisafe má nově funkci iPar pro zálohování parametrů modulu do řídicí jednotky. Modul podporuje obě verze protokolu Profisafe, V1 (Profibus) i V2 (Profibus, Profinet). Konfigurovatelný výstup má dva polovodičové spínače 24 V/10 A. Na vstupy mohou být zapojeny bezpotenciálové spínače s rozpínací funkcí, např. bezpečnostní tlačítka, dveřní spínače nebo bezpečnostní spínače, a polovodičové bezpečnostní výstupy např. optických závor nebo PLC. Výstupní spínač bez přídavných obvodů spíná indukční zátěž do 2 A, s přídavnými obvody nebo v případě odporové zátěže u výstupů v sérii do 10 A nebo u výstupů řazených paralelně dokonce 2× 10 A. Výstupy mohou pracovat v bipolárním nebo unipolárním režimu.
 
Bezpečnostní modul dohlíží, zda na vstupech nebo výstupech nenastal zkrat (na zem, na napájecí napětí nebo mezi nimi). Parametry (provozní režim, délka testovacích pulzů, nastavení časového filtru a doby diskrepance) se nastavují pomocí softwaru Wago-I/O-Check. Tento programovací nástroj lze snadno integrovat do každého inženýrského prostředí, které podporuje TCI (Tool Calling Interface). Při výměně modulů jsou parametry automaticky nebo po výzvě prostřednictvím serveru iPar nahrány do řídicí jednotky. Adresa pro Profisafe se nastavuje přepínači DIP nebo také prostřednictvím nástroje Wago-I/O-Check.
 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz