Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Modicon M340 – na vlně výkonu a efektivity

Řídicí systém Modicon M340 je nejmenším řídicím systémem ze skupiny Unity. Nicméně nejmenší zde v žádném případě neznamená nevýkonný. A stejně jako se David dokázal při souboji postavit Goliášovi, je Modicon M340 schopen uplatnit se v mnoha řídicích úlohách.
 

Kompaktní systém pro řízení strojů

Svými parametry je systém Modicon M340 vhodný zejména k řízení složitých strojů určených např. pro obrábění, zpracování dřeva, zdvihání a manipulaci s břemeny nebo pro balení. Stejně dobře ale zvládá i řízení mnoha procesů, např. v oblasti vodárenství.
 
Modulární architektura umožňuje zvolit nejvhodnější řešení výběrem ze čtyř, šesti, osmi nebo dvanácti slotů. Přesvědčivé jsou i 64kanálové moduly s vysokou hustotou I/O. Prostor nezabere ani port USB, který umožňuje nahrávat program nebo připojit operátorský panel. Přímo na CPU jsou vždy k dispozici i další dvě přídavná komunikační rozhraní. Uživatel může zvolit kombinaci Ethernet a CANopen nebo Modbus a CANopen či Ethernet a Modbus.
 

Komfort při programování

Pro rychlý chod řídicí úlohy je rozhodující, že Modicon M340 využívá výkonný procesor, jenž je schopen zpracovat za 1 ms až sedm tisíc logických (Booleovských) a číselných instrukcí. Pro aplikace, kde je nutné zaručit rychlou odezvu na událost (reflexní funkce) se využívá víceúlohový (multitask) systém. Značné možnosti programátorům poskytují 4 MB programové paměti doplněné 256 kB paměti pro data. Velký komfort jim zaručuje i kapacita až 16 MB, kterou mohou využít k zálohování uživatelského programu a dat. Podle vlastní invence mohou k programování zvolit jeden z pěti jazyků podle IEC 61131 vývojového prostředí Unity Pro.
 
Uživatelé systému Modicon M340 ocení možnost využívat paměťové karty SD. Karta s funkcí plug&load je určena k přenosu a zálohování programů nebo aktualizaci zařízení. Podporován je standardní souborový systém s možností ukládat vlastní soubory (.pdf, .xls atd.). Pro diagnostiku je připraven zabudovaný webový server.
 
Velké výhody přinášejí uživatelsky příjemná sada softwaru Unity Pro, vysokorychlostní spojení a kompletní webové služby, dále funkce hot-swap, umožňující výměnu modulů za chodu, programování on-line a vzdálený přístup založený na protokolech PSTN, GPRS, RADIO a DSL. Mnohým uživatelům přijde vhod, že Modicon M340 nepotřebuje žádnou baterii, protože data se při vypnutí ukládají do paměti flash. Pro snadné a rychlé vypracování návrhu sestavy je určen konfigurátor Modicon M340 Design. Pomůže při výběru různých modulů a příslušenství, navrhne kabely, konektory, paměťové karty atd. Také přesně určí parametry, které jsou zapotřebí pro danou sestavu. Následně exportuje data do souboru .xls. Data mohou být exportována také pomocí vývojového prostředí Unity Pro.
 

Robustnost a odolnost

Modicon M340 je charakteristický svou mechanickou a elektrickou odolností a odolností proti působení nepříznivých vlivů prostředí, které výrazně překračují požadavky norem IEC. Dovolená provozní teplota je v rozmezí 0 až 60 °C a překážkou není ani nadmořská výška 4 000 m. Modicon M340 je plně certifikován, a to i pro použití v námořní oblasti.
 
Dokonalá souhra uvedených parametrů v kombinaci s operátorskými panely Magelis, měniči frekvence Altivar a nebo servoměniči Lexium, propojenými komunikačními linkami Ethernet, CANopen či Modbus, napomáhá vytvořit efektivní řízení úlohy. Více o možnostech použití a parametrech na www.schneider-electric.cz
Ing. Martin Chromec,
Schneider Electric CZ, s. r. o.
 
Obr. 1. Řídicí systém Modicon M340 (1 – CPU, 2 – rošt pro rozšiřující moduly, 3 – moduly I/O, 4 – výběr napájení, 5 – port USB, 6 – další komunikační porty)