Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Modernizace skládky uhlí elektrárny ve Schwarze Pumpe

číslo 12/2004

Modernizace skládky uhlí elektrárny ve Schwarze Pumpe

Schwarze Pumpe je nejznámější průmyslová oblast ve východní části Německa. Její součástí je i elektrárna patřící společnosti Vattenfall Europe Mining & Generation, která je v činnosti od května 1997. Je to jedna z nejmodernějších hnědouhelných elektráren na světě, charakterizovaná velkou efektivitou, spolehlivostí a malým negativním vlivem na okolní prostředí. Byla postavena na místě staré elektrárny, která musela být před stavbou nové téměř zcela zdemolována. Jediné, co z ní zůstalo zachováno, jsou dvě budovy skládky uhlí s obrovskými zásobníky. Aby mohla skládka sloužit i nové elektrárně, bylo nutné ji vybavit moderní měřicí a automatizační technikou.

V obou budovách skládky jsou čtyři betonové zásobníky o hloubce 15 m, ploše 5 × 6 m a s třiceti rezervoáry. Každý z nich má jeden nebo dva vykládací otvory. Aby bylo možné sledovat množství uhlí v zásobnících, byly na každý otvor nainstalovány ultrazvukové snímače Vegason 54 od firmy Vega.

Zásobníky jsou plněny nákladními vlaky. Strojvedoucí zajede podle pokynů dispečera nad určený zásobník, hydraulický systém otevře výsypky vagonů a uhlí se vysype do zásobníku. Vysypání vagonů, doprovázené ohlušujícím hřmotem, trvá jen několik sekund.

Snímače Vegason 54 jsou nainstalovány v celé skládce uhlí – celkem jich tu je 360. Podmínkou pro výběr snímačů bylo, že jim nesmí vadit hlučné ani prašné prostředí.

Snímače jsou sběrnicí Profibus PA propojeny s měřicí ústřednou Vegalog 571, která zpracovává naměřené údaje a poskytuje je nadřízenému systému. Tím je v tomto případě řídicí systém AC 800M od firmy ABB. Ke komunikaci mezi měřicí ústřednou a tímto systémem je využita sběrnice Profibus DP. Řídicí systém z naměřených údajů počítá množství uhlí v jednotlivých rezervoárech a celkové množství v zásobnících a na celé skládce. Údaje jsou prezentovány na různých terminálech v dispečinku skládky i na řídicích panelech lokomotiv. Rovněž jsou ukládány do databáze (Oracle) a odtud poskytovány vedení elektrárny pro řízení zásobování palivem. Použitý koncept Industrial IT a rozdělení celé technologie do funkčních bloků usnadňují návrh systému i práci jednotlivých operátorů.

Vegalog 571 funguje pro snímače jako řídicí systém „nižšího stupně“: kompletně se stará o jejich provoz, nezávisle na hlavním řídicích systému. Systém je vybaven dvěma komunikačními kartami: Vegacom 557 pro Profibus DP a Vegacom 558 s ethernetovým rozhraním pro nastavení parametrů snímačů, jejich diagnostiku a údržbu. Vegalog 571 je prostřednictvím této karty připojen na počítačovou síť, která umožňuje dálkový přístup k jednotlivým snímačům a jejich servis přímo z pobočky ABB v Cottbusu.

Nejde o první společný projekt firem ABB a Vega. Například v letech 1999 až 2000 byla instalována měřicí technika na zásobnících uhlí v Lippendorfu a firmy také spolupracovaly na projektu pro povrchové doly bývalé společnosti Laubag (dnes součást koncernu Vattenfall Europe Mining AG).

Německého výrobce VEGA Grieshaber na českém trhu zastupuje společnost Datacon MSI.

(Bk)

Datacon MSI, s. r. o.
1. pluku 12a
186 00 Praha 8
tel.: 222 315 942, 222 315 397
tel./fax: 224 816 858
e-mail: datacon@datacon.cz
http://www.datacon.cz

Inzerce zpět