Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Modernizace rafinerie Calcasieu

číslo 1/2002

Modernizace rafinerie Calcasieu

Společnost Calcasieu Refining Company (Louisiana, USA) se rozhodla zmodernizovat svoji 25 let starou rafinerii, vybavenou pneumatickým a reléovým řízením, a vybavit ji nejmodernějším řídicím systémem. Jako vhodnou platformu si vybrala architekturu PlantWeb a sběrnici Foundation Fieldbus společnosti Emerson Process Management. Řízená technologie zahrnuje dvě atmosférické destilační kolony, stabilizátor, nádrže s kapacitou 125 000 m3 a 8 km produktovodů.

Obr. 1.

Pomocí PlantWeb proběhla realizace podstatně rychleji, hladčeji a úsporněji než při použití konvenčních DCS nebo PLC. Joddy Verret, vedoucí oddělení procesní a strojní technologie v Calcasieu Refining Company, prohlásil, že jiný dodavatel, který chtěl při modernizaci použít klasické DCS, předpokládal půlroční instalaci zařízení a potřebných kabelových rozvodů. PlantWeb umožnil tuto dobu zkrátit na šest týdnů.

Rafinerie po modernizaci zvýšila objem výroby o 800 tisíc litrů denně, přitom však nebylo nutné přijmout ani jednoho dalšího operátora. K rychlé návratnosti investic nepřispívá jen zvýšení kapacity při nezměněných mzdových nákladech, ale i pokles provozních nákladů a nákladů na údržbu.

Základem architektury PlantWeb je sběrnice Foundation Fieldbus, která umožňuje připojovat přístroje pomocí jednoduché dvojlinky. Ta zabezpečuje jak digitální komunikaci s přístrojem, tak jeho napájení. V této aplikaci jsou pomocí této sběrnice připojeny snímače teploty a tlaku (Rosemount), magnetické průtokoměry, vírové průtokoměry, Coriolisovy hmotnostní průtokoměry (Micro Motion), ventily (Fisher) a digitální regulátory pro ventily Fieldvue (Fisher). Nejsložitějšími připojenými přístroji jsou procesní chemické analyzátory (Rosemount Analytical).

„Všechno, co bylo možné připojit na sběrnici, je na ni připojeno,“ tvrdí Rod Wood z firmy J. H. Carter, která projekt inženýrsky zajišťovala. Celkem jde o 22 segmentů sběrnice Foundation Fieldbus, v nichž je připojeno 116 inteligentních zařízení. Do systému jsou začleněny i dříve instalované subsystémy s konvenčními přístroji a komunikací HART, jakož i sběrnice Modbus, používané pro komunikaci hladinoměrů v nádržích, a rádiové spojení pro vzdálené terminály.

Klíčovým prvkem architektury PlantWeb je řídicí systém DeltaV. Přímo v provozu jsou nainstalovány řídicí moduly, z nichž se rozbíhají jednotlivé segmenty sítě Foundation Fieldbus. Moduly navzájem komunikují prostřednictvím TCP/IP po redundantní optické síti LAN. Na ni jsou připojeny inženýrské a operátorské stanice. To jsou běžné počítače PC s Windows NT, na nichž je nainstalován potřebný software, včetně AMS, tj. systému pro dálkovou konfiguraci, kalibraci, diagnostiku a řízení údržby připojených zařízení. Uživatelé oceňují především jednoduchost ovládání a širokou paletu funkcí, které byly u původního řízení nerealizovatelné.

Rafinerie Calcasieu je ojedinělá tím, že jsou v ní důsledně využita moderní inteligentní zařízení (tj. zařízení vybavená mikroprocesory) spojená pomocí digitální sběrnice. Úspěšnost realizace a bezproblémový provoz jasně dokazují, že moderní automatizace se bude ubírat právě touto cestou.

(Bk)

Inzerce zpět