Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Moderní vyhodnocovací jednotka VEGAMET 391

Jako svou novinku představuje společnost Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o. vyhodnocovací jednotku Vegamet 391. Společnost tak rozšiřuje svou nabídku zahrnující různé typy hladinoměrů, limitních spínačů a převodníků tlaku pro měření v různých oborech: v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve stavebnictví, farmaceutickém, energetickém, hutnickém, papírenském průmyslu i ve vodním hospodářství.
 

Vyhodnocovací jednotka pro kontinuální měření s integrovanými spínači

 
Vyhodnocovací jednotky Vegamet jsou navrženy pro snadné monitorování a jednoduché řízení technologických procesů. Novinka, Vegamet 391, je nová verze přístroje s rozhraními Ethernet, USB 2.0 a RS-232 pro propojení k PC i k jiným řídicím jednotkám a doplňuje sortiment vyhodnocovacích jednotek. Pro bezpečné systémy je k dispozici také verze s bezpečnostním certifikátem SIL2. Měřené parametry jsou podle požadavku zobrazovány na displeji LCD a mohou být zobrazeny na externím displeji nebo nadřazeném systému. Snadno se také integrují do webového vizualizačního systému Web-VV společnosti Vega Grieshaber. Jednotka rovněž umožňuje zaznamenávat a zobrazovat měřené hodnoty v dlouhém časovém intervalu (trendy). Vegamet 391 má tyto základní vlastnosti:
  • komplexní nastavování funkcí, jako je linearizace a nastavení systému,
  • integrovaný webový server, časově řízený přenos měřených hodnot prostřednictvím e-mailu nebo SMS,
  • volba provedení SIL2 podle IEC 61508.
Jednotka je vybavena šesti reléovými výstupy a proudovým výstupem (tab. 1) a díky tomu ji lze snadno použít k řízení procesu bez znalostí programování PLC. Má-li vyhodnocovací jednotka pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex), je vybavena integrovanou bezpečnostní bariérou.
 

Tři verze jednotky Vegamet 391

 

1. verze

Jednotka vyhodnocuje signály ze snímače prostřednictvím proudové smyčky 4 až 20 mA. Je vybavena šesti reléovými výstupy a jedním proudovým výstupem. Relé č. 6 je možné konfigurovat jako bezpečnostní.
 

2. verze

Verze číslo 2 vyhovuje standardu funkční bezpečnosti SIL2 podle IEC 61508. Vyhodnocuje signály ze snímačů s výstupem 4 až 20 mA. Vyhodnocovací jednotka je vybavena čtyřmi reléovými výstupy a proudovým výstupem. Dvě relé (č. 3 a č. 4) vyhovují standardu IEC 61508 a mohou být použita pro bezpečnostní řešení podle SIL2. Relé č. 1 a č. 2 mohou být použita pro standardní řídicí funkci. Také proudový výstup je kvalifikován podle IEC 61508. Alternativně lze konfigurovat relé č. 2 jako bezpečnostní.
 

3. verze

Jednotka vyhodnocuje signály ze snímačů s výstupem 4 až 20 mA/HART. Vyhodnocovací jednotka je vybavena šesti reléovými výstupy. Alternativně lze konfigurovat relé č. 6 jako bezpečnostní. Díky rozhraní Ethernet a RS-232 je možné jednotku snadno propojit s PLC, DCS nebo modemem. Přístroj lze použít jako vstupní bránu k nadřazeným systémům nebo pro snadné připojení k modemu (telefonní síť, internet). Kromě analogového měřicího signálu 4 až 20 mA může tato verze přijímat i digitální signál HART.
 

Výměna dat s jinými programy

Naměřené hodnoty je možné se systémy řízení podniků ERP (např. SAP) nebo s jiným softwarem, jako je Excel apod., vyměňovat prostřednictvím protokolu HTTP. Použitím tohoto protokolu lze získat naměřené hodnoty v nejrůznějších formátech: TXT, CSV, HTML nebo XML.
 

Systém řízení čerpadel

Vzhledem k tomu, že je jednotka Vegamet 391 vybavena funkcí měření průtoku, je obzvláště vhodná pro inteligentní řízení čerpadel ve vodním hospodářství. Čtyři z šesti reléových výstupů mohou být vyhrazeny pro inteligentní systém řízení čerpadel, kterým lze optimalizovat dobu provozu několika čerpadel. Uživatel má také možnost nastavit na čtyřech digitálních výstupech funkci diagnostiky. Jednotka v tomto režimu vyhodnocuje signál z čerpadel a řídí jejich provoz.
 

Měření průtoku a proteklého množství

Jednotka Vegamet 391 je vybavena integrovaným čítačem pro měření celkově proteklého množství. Uživatel může zobrazit měřenou hodnotu v jednotkách, které mu vyhovují, a může zobrazit také celkově proteklé množství.
 

Komunikační možnosti

Prostřednictvím ethernetového rozhraní lze jednotku Vegamet 391 připojit do podnikové sítě nebo i k řídicím jednotkám PLC, DCS či PC. Pro připojení k PLC a DCS přes ethernetové rozhraní je k dispozici např. protokol Modbus TCP, který používá mnoho řídicích systémů a např. OPC serverů. Software na PC může velmi snadno zpřístupnit výsledky jednotky Vegamet 391 prostřednictvím protokolu VEGA-ASCII. S použitím webového serveru integrovaného v jednotce Vegamet 391 a připojení k Ethernetu je možné snadno zobrazit měřené hodnoty kdekoliv pomocí internetového prohlížeče. Profesionální vizualizaci poskytne výkonný vizualizační software Web-VV, který umožňuje také zálohovat a ukládat data, zasílat zprávy a vyhlašovat alarmy.
 
Je-li jednotka Vegamet 391 připojena do sítě s přístupem na internet, může přenášet měřené hodnoty do softwaru Web-VV, který je instalován na serveru VEGA. Zákazník má přístup k informacím o stavu např. hladiny prostřednictvím internetového portálu Web-VV společnosti Vega přes standardní internetový prohlížeč.
 
Jestliže je jednotka Vegamet 391 připojena k síti s poštovním serverem, může zasílat e-mailové zprávy. Funkce přenosu dat prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a SMS mohou být spuštěny stanovenou událostí (např. dosažení požadované hladiny) či ve stanoveném čase (pravidelně, v určitých časových intervalech) nebo při výskytu chyby (chybová zpráva).
 

Rozhraní RS-232

Rozhraní RS-232 umožňuje vyhodnocovací jednotku snadno připojit k internetu přes analogový modem ISDN a GSM/GPRS pro vytáčenou linku nebo mobilní rádiovou síť. Pomocí tohoto připojení jsou k dispozici takové funkce, jako je přenos elektronickou poštou nebo SMS a také výměna dat se systémem WEB-VV. Zapojením do telefonní nebo mobilní rádiové sítě je možné snadno nastavovat parametry a diagnostické funkce.
 

Instalace a uvedení do provozu

Vyhodnocovací jednotku Vegamet 391 je možné instalovat do panelu nebo do rozváděče. Při správné instalaci je u jednotky zaručen stupeň krytí IP65. Nastavuje se a uvádí do provozu lokálními tlačítky nebo dálkově z PC připojeného přes rozhraní USB za použití systémů FDT/DTM a nebo PACTware.
 

Závěr

Vyhodnocovací jednotku Vegamet 391 dodává společnost Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o. v nejrůznějších verzích pro široký rozsah použití. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí. Zkušení pracovníci společnosti rozumějí specifickým požadavkům daného odvětví. Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je připravena dodat měřicí techniku pro jakékoliv průmyslové odvětví, a to včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka.
 
 
Obr. 1. Vyhodnocovací jednotka pro kontinuální měření s integrovanými spínači