Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Moderní technika pro teplárnu v Táboře

Město Tábor muselo nedávno řešit značný problém. Místní teplárna s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny byla schopná dodávat dostatek tepla pro 39 tisíc obyvatel a turistů navštěvujících město, ale nedokázala dostatečně efektivně vyrábět elektrickou energii. Řešení přinesla až instalace nového fluidního hnědouhelného parního kotle K7 a nového turbogenerátoru TG2. Součástí dodávky jsou střídavé pohony od firmy Vacon. Po modernizaci teplárny se zlepšila i její účinnost a ekologické parametry.
 

Jednotné pohony pro celé řešení

V roce 2006 získal podnik ČKD Praha DIZ zakázku na dodávku nového fluidního parního kotle s kapacitou 80 tun páry za hodinu, elektrického generátoru s výkonem 11 MVA a veškerých pomocných zařízení pro modernizaci táborské teplárny. Mezi pomocná zařízení patří také 26 střídavých pohonů s výkony v rozsahu 0,37 až 710 kW, které jsou určeny k řízení různých čerpadel, ventilátorů a pásových dopravníků. Byly vybrány pohony od firmy Vacon. Pro řešitele projektu, ČKD Praha DIZ, bylo velmi výhodné, že jeho pracovníci mohli používat ve všech úlohách jednotné karty pro řízení a nastavování pohonů Vacon NX.
 
Střídavé pohony Vacon komunikují s řídicím systémem GE Fanuc prostřednictvím sběrnic Profibus a Ethernet. Podnik ČKD Praha DIZ si u pohonů Vacon pochvaloval vstřícnost k uživatelům, protože nastavování parametrů a struktura vstupů a výstupů je u použitých řad Vacon NXS a NXC velmi podobná. Standardní parametry a režimy provozu pohonů je možné nastavovat bez hlubších znalostí pohonářské techniky.
 

Výpočet vyšších harmonických složek v hlavní roli

Projekt tohoto rozsahu zahrnuje mnoho účastníků a dodavatelů. Vedle ČKD Praha DIZ spolupracovala firma Vacon také s dodavateli ventilátorů, ZVVZ Milevsko a Bronswerk, se systémovým integrátorem, firmou Microcomp, a se společností MPC System, která vyrábí a distribuuje skříně rozváděčů. Vedoucí projektu z firmy ČKD Praha DIZ potvrdil, že Vacon vykonával vždy vše podle smlouvy.
 
„Protože rozvodná síť je velmi citlivá, byly vyšší harmonické složky proudu klíčovou otázkou při vzájemné spolupráci všech partnerů,“ říká Ing. Roman Patzelt, který je ředitelem Vacon, s. r. o., nové pobočky finské firmy Vacon v Praze. „Připravili jsme podrobný výpočet na základě již zpracované analýzy obsahu vyšších harmonických složek od firmy EGC Service. Do výpočtu jsme zahrnuli i pohony, které mají být instalovány později, a nelineární elektrická zařízení.“
 

Kompaktní a spolehlivé pohony

Jak už to u projektů modernizace bývá, byl v táborské teplárně pro novou techniku k dispozici jen omezený prostor. Díky kompaktním rozměrům střídavých pohonů Vacon bylo možné umístit do jedné z existujících elektrorozvoden ventilační zařízení. To bylo velmi příhodné, protože veškerý prostor v nových elektrorozvodnách byl již obsazen. V teplárně v Táboře ovládá velké ventilátory 12pulzní pohon Vacon NXC (obr. 1). Okamžité nastartování těchto ventilátorů by vyžadovalo obrovské množství energie. Řízené spouštění zamezuje strmému zvýšení spotřeby energie a tím předchází přetížení elektrické sítě. 12pulzní pohon je vhodným řešením pro snížení dopadu harmonických složek na veřejnou elektrorozvodnou síť. Osvědčené řešení elektromagnetické kompatibility zajišťuje spolehlivý provoz pohonu Vacon NXC bez rušení jiných elektrických zařízení.
 

Odolnost vůči nepříznivým podmínkám skladování

Táborská teplárna již nyní dodává energii do městské veřejné horkovodní sítě a moderní technika pro řízení kotle pracuje spolehlivě. Podnik se také všemožně stará o to, aby se předcházelo přerušení provozu. Mezi jeho opatření patří i směrnice pro firmu Vacon, aby poskytovala údržbářské služby a udržovala na místě sklad náhradních jednotek. Pracovníci firmy ČKD Praha DIZ si již ověřili, že střídavé motory firmy Vacon jsou spolehlivé a odolávají i velmi nepříznivým podmínkám skladování. Zjistili to v květnu 2007, kdy museli pohony uložit a počkat, až budou hotové elektrorozvodny.
 

Závěr

Vytápění z centralizovaných zdrojů tepla patří mezi nejekologičtější způsoby vytápění a přispívá výrazně ke zlepšení ovzduší v historickém městě Tábor. Vyrobená elektrická energie se využívá pro vlastní spotřebu teplárny a její přebytek je prodáván do sítě distribuční společnosti E.ON.
 
Pohony Vacon pomáhají společnosti Teplárna Tábor, a. s., k dosažení spolehlivých dodávek tepla i elektrické energie všem odběratelům.
 
Obr. 1. Pohon Vacon NXC instalovaný v táborské teplárně pro ovládání velkých ventilátorů
Obr. 2. Dávná historie se ve městě Tábor prolíná s moderní technikou