Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Moderní systémy analýzy vody a páry

Společnost JSP Slovakia, s. r. o., spolu s českou JSP, s. r. o., uspořádala na Slovensku podzimní odbornou konferenci Nové trendy v oboru měření a regulace, tentokrát na téma Moderní systémy analýzy vody a páry. Konference, určená primárně pro zákazníky firmy JSP, se konala 5. září v Senci u Bratislavy a o měsíc později, 5. října 2017, v Košicích.

Témata přednášek byla:

  • ucelené systémy chemické analýzy vody a páry,
  • systémy detekce uhlovodíků a ropných látek,
  • panely pro automatickou úpravu vzorků páry nebo vody,
  • definice online ana­lytického minima a analytického standardu pro parovodní okruhy,
  • měření a vyhodnocení výšky hladiny pro celní účely,
  • měření vlhkosti sypkých látek v průmyslových podmínkách.

Odborné přednášky byly doplněné výstavkou měřicí techniky. Automa byla spolu se slovenským časopisem ATP Journal mediálním partnerem konference. 

Nabídka partnerské firmy Weszta – T

Partnerem konference byla maďarská firma WESZTA – T Kft., která se zabývá vývojem a výrobou provozní měřicí techniky a na konferenci představila např. hladinoměry UVKSZ, určené pro fakturační měření. Tyto hladinoměry pracují na servomechanickém principu a firma k nim dodává i řídicí jednotku a software pro výpočet naplnění zásobních tanků. Hlavní oblastí použití je petrochemický průmysl, energetika, distribuce a prodej pohonných hmot.

Firma vyrábí a dodává také měřicí techniku pro vodohospodářství a ochranu životního prostředí: hydrostatické snímače polohy hladiny, detektory oleje na hladině nebo systém AQUAinspect pro detekci uhlovodíků v povrchových a podzemních vodách. Firma ve své přednášce představila zajímavé referenční projekty z Maďarska a Rumunska, ale má všechny předpoklady pro úspěch i na jiných trzích – její výrobky mají evropské certifikáty a certifikáty pro ruský trh. 

Ucelené systémy pro kontinuální chemickou analýzu vody a páry

Společnost JSP účastníky konference seznámila s ucelenými systémy pro kontinuál­ní chemickou analýzu vody a páry určenými pro energetiku. Tyto systémy, zvané SWAS (Steam and Water Analytical System), mají přímý vliv na účinnost, spolehlivost a životnost blokových zařízení, tj. parních kotlů a turbín. V přednášce byl popsán průběh a realizace ucelených SWAS, nejčastější chyby, kterých se může zákazník nebo inženýrská firma dopustit, a představeny byly některé projekty nedávno realizované firmou JSP. 

Detekce uhlovodíků na hladině a ve vodě

Nejen mě zaujala přednáška o detekci uhlovodíků a ropných látek na hladině. Znám běžnější impedančně-kapacitní snímače (psali jsme o nich v roce 2004 v čísle 7), jenže ty jsou schopné detekovat vrstvu uhlovodíků až od 1 mm, což je při úniku mnohdy příliš pozdě. JSP představila dva typy snímačů uhlovodíků: OilDetector pro detekci ropných látek na hladině a OilGuard pro detekci ropných látek rozptýlených ve vodě. Pracují na principu fluorescence, detekují tedy polyaromatické uhlovodíky, a to už ve velmi tenké vrstvě, popř. v malé koncentraci. Detektory lze použít pro vysoce citlivou detekci úniku ropných látek v chemickém průmyslu, dopravě nebo energetice a ke sledování kvality vody v okolním prostředí. Mohou být napájeny např. ze solárních panelů a vybaveny bezdrátovým přenosem dat. OilGuard může např. detekovat přítomnost ropných látek v procesní vodě, v chladicí vodě v okruhu tepelného výměníku, v kotelní vodě či v kondenzátu nebo v odpadních vodách. Kromě velké citlivosti je předností těchto detektorů také bezporuchový a bezúdržbový provoz: protože pracují na bezkontaktním principu, není třeba pečovat o žádné smáčené části. Přístroje měří online, není nutná příprava vzorků ani manipulace s nimi a nejsou třeba žádná rozpouštědla. 

Akademie měření a regulace

Konference Nové trendy v oboru měření a regulace se letos konala již podesáté, na Slovensku pošesté. Vždy se těší velkému zájmu odborníků z oblastí energetiky, chemického průmyslu a dalších oborů procesní výroby, pro něž je příležitostí získat nové vědomosti i vyměnit si názory a zkušenosti se svými kolegy. Kromě konferencí pořádá JSP v rámci své Akademie měření a regulace AMAR také specializovaná školení a semináře. Kompletní program zájemci najdou na http://www.jsp.cz/amar/.

Petr Bartošík

Obr. 1. O významu SWAS přednáší Ing. Peter Horňák z firmy JSP

Obr. 2. Účastníci konference v Senci