Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Moderní komunikační rozhraní přístrojů Eurotherm

číslo 7/2006

Moderní komunikační rozhraní přístrojů Eurotherm

Britská firma Eurotherm, jejímž výhradním zástupcem v ČR je společnost E-Therm, a. s., je mnoho desetiletí synonymem pro moderní regulační a automatizační techniku. V nejnovějších přístrojích také využívá různá komunikační rozhraní pro spolupráci s nadřízenými systémy i mezi jednotlivými přístroji navzájem.

Regulátory teploty a technologických veličin

Již nejjednodušší regulátory nových řad, přístroje 3216, je možné vybavit rozhraním pro sériovou linku RS-485. Komunikační protokol Modbus, využívaný těmito regulátory, je v současné době u obdobných zařízení v podstatě standardem, takže přístroje lze připojit nejen k řídicím systémům na bázi PC, ale i k mnoha operátorským panelům, PLC atd. Jednou z funkcí, které toto spojení u přístrojů řady 3200 (ale i vyšší řady 3500 – viz Automa č. 8-9/2005, str. 20) nabízí, je možnost tzv. single value broadcast, kdy definovaný přístroj (obvykle s časovým programem) zapisuje jednu hodnotu (obvykle žádanou, setpoint), jako hodnotu definované proměnné (obvykle vzdálená nebo alternativní žádaná hodnota) do všech zařízení na lince. Při přenosu dat z nadřízeného zařízení (např. z PC při změně programu) se tento vysílající přístroj odmlčí a uvolní linku skutečnému řídicímu zařízení.

Obr. 1.

Obr. 1. Řídicí jednotka T2550 (může být vybavena komunikačním rozhraním ELIN)

U přístrojů řady 3500 lze vedle již zmíněného způsobu přenosu použít ještě mnoho jiných – linky RS-485 a RS-422 umožňují místo protokolu Modbus použít např. starší protokol EI-Bisync, a dosáhnout tak kompatibility se staršími zařízeními a systémy. Dále lze využívat také protokoly DeviceNet a Profibus-DP, ale zejména Modbus TCP po Ethernetu. K výhodám rozhraní Ethernet patří možnost využít dosavadní infrastrukturu, možnost přenášet data na velké vzdálenosti prostřednictvím poměrně jednoduchých aktivních prvků a rovněž, s protokolem Modbus TCP, připojit větší počet (až čtyři) nadřízených zařízení.

Zapisovače a sběr dat

Výrobky firmy Eurotherm vybavenými od prvních verzí rozhraním Ethernet jsou digitální zapisovače – původní řada 5000 i nová řada 6000 (viz Automa č. 4/2006, str. 62–63). Sběrnice Ethernet zde slouží nejen k přenosu protokolu Modbus TCP, kdy může být zapisovač zařízením řídicím (master) i řízeným (slave), k okamžitému (on-line) přístupu k zapisovačům (program Bridge) a ke stahování záznamů (program Review). Především umožňuje zapisovači komunikovat prostřednictvím FTP se síťovými servery a ukládat soubory se zaznamenanými daty na určené místo v podnikové síti. Zároveň ale zapisovače ukládají data do své vnitřní paměti a volitelně na výměnná paměťová média. Tím je zajištěn bezpečný záznam dat nezávislý na řídicím systému. Zapisovač může být použit v takovém uspořádání, kdy jsou klíčová data shromažďována prostřednictvím fyzických vstupů (termočlánky, odporové snímače teploty, převodníky napětí a malých proudů) s nejkratší periodou vzorkování 125 ms a současně méně významná provozní data mohou být získávána přenosem z dalších zařízení (indikátory, regulátory, PLC atd.). Díky velmi spolehlivému záznamu dat a možnosti dalšího vystupňování „bezpečnostní politiky„ vyhovují zapisovače Eurotherm nejpřísnějším standardům používaným např. ve farmaceutickém průmyslu (např. FDA 21 CFR Part 11).

Řídicí systémy

Řídicí systémy Eurotherm mohou být koncipovány buď jako centralizované, nebo se vzdálenými I/O, popř. jako síť relativně samostatných řídicích jednotek. Pro připojení vzdálených I/O (typicky jednotek 2500, které již mohou samy o sobě zajišťovat vydávání výstražných hlášení a realizovat základní matematické a logické funkce, popř. i regulaci) lze použít protokol Profibus-DP, popř. jednodušší Modbus. K propojení řídicích jednotek pak slouží peer-to-peer sběrnice ALIN (na bázi protokolu Arcnet) a v novějších variantách ELIN (na bázi Ethernetu). Rozhraním ELIN mohou být vybaveny řídicí jednotky T2550 (obr. 1), řídicí systémy Visual Supervisor T800 (s dotykovým displejem) nebo výkonné řídicí procesory Process Supervisor T940. Tato zařízení lze kombinovat také s přístroji řady N6000 s rozhraním ALIN (několikasmyčkový regulátor T640, řídicí systém T103). Mnohá zařízení jsou vybavena i sériovým rozhraním RS-422 s protokolem EI-Bisync, zajišťujícím kompatibilitu se staršími systémy firem Eurotherm a TCS.

Součást komplexní nabídky

Nejen s uvedenými přístroji, ale i s dalšími dodávanými produkty a s možností ucelených dodávek a řešení „na klíč„ bude možné se tradičně seznámit v expozici společnosti E-Therm letos v září na 48. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, v přízemí pavilonu C.

Luboš Holík,
E-Therm, a. s.

E-therm a. s.
Kubišova 1382/38
182 00 Praha 8
tel.: 266 199 711
fax: 266 199 722
e-mail: etherm@etherm.cz
http://www.etherm.cz