Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Modemy Westermo lze instalovat do veřejné telefonní sítě

číslo 8-9/2003

Modemy Westermo lze instalovat do veřejné telefonní sítě

Změna legislativy, která nabyla platnosti k 1. 5. 2003, zjednodušila zákonné podmínky pro provoz telekomunikačních zařízení. Tato změna se týká i modemů připojovaných k veřejné telefonní síti. Také společnost FCC Průmyslové systémy, zastupující v České republice významného švédského výrobce průmyslových komunikačních zařízení, firmu Westermo Teleindustri, A. B., nyní vydává prohlášení o shodě v souladu s nařízením NV-426/2000 Sb. (nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení) a od 1. 5. 2003 označuje příslušná zařízení předepsanou značkou shody, umožňující legálně připojit dodávané modemy k veřejné telefonní síti i v České republice.

Shrňme, jaká zařízení nabízí společnost FCC Průmyslové systémy pro datový přenos ve veřejné telefonní síti.

Modemy pro veřejné telefonní linky

Přes to, že se v posledních letech objevilo mnoho prostředků pro dálkové připojení systémů pro řízení a sběr dat, hlavně v souvislosti s rozvojem internetu, přenos po pevné telefonní lince si udržel své výhody v některých typech aplikací. Hlavní z nich je relativní dostupnost telefonní přípojky. Tuto výhodu ocení především ti, kdo se potřebují připojovat ke svému zařízení, které je instalováno v cizím podniku – telefonní linku z podnikové ústředny dostanou mnohem snáze než přípojku do podnikového intranetu, do kterého by vstupovali zvenčí přes systém ochran. Navíc, volá-li účastník zvenčí sám, je celé připojení na jeho náklady. Další výhodou je snadné připojení modemu ke standardnímu sériovému rozhraní, které je nejčastějším rozhraním v průmyslové automatizaci. Spojení modemy je kromě toho spojením on-line s definovatelnou dobou přenosu, kterou některé protokoly vyžadují.

Obr. 1.

Přenos dat pomocí analogového modemu již tradičně používají společnosti distribuující plyn, vodu nebo energie pro dálkový sběr dat z měřičů instalovaných u svých zákazníků. Jinou častou aplikací je dálková údržba řídicího systému instalovaného u zákazníka, kterou nabízejí systémoví integrátoři a dodavatelé v rámci zlepšení svého servisu. Tady se uplatní výhoda naprosté nezávislosti datového kanálu, který ani potenciálně neohrožuje zákazníkovu vnitřní síť.

Společnost FCC Průmyslové systémy dodává pro tyto aplikace průmyslový modem TD-32 (obr. 1). Modem má základní vlastnosti standardního telefonního modemu, je však přizpůsoben požadavkům na použití v průmyslových řídicích systémech: montuje se na lištu DIN, lze jej dodat ve verzi s napájecím napětím 24 V, je vybaven alternativním rozhraním RS-422/485 a telefonní linka je galvanicky oddělena od napájecího zdroje a datového rozhraní.

Adaptéry ISDN

Digitální linky ISDN (Integrated Services Digital Network) se v České republice začaly využívat později než ve velkých evropských zemích a zdálo by se, že v době rozvoje mobilních sítí s GPRS (General Packet Radio System) nebo ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je tato metoda přenosu dat již překonána. Stejně jako u analogových modemů zde však platí, že jsou specifické aplikace, ve kterých se výhody ISDN uplatní. Obr. 2. Je to hlavně tam, kde se využívá poměrně velká komunikační rychlost (až do 115 kb/s), rychlé sestavení spojení bez zdlouhavého „smlouvání“ modemů, možnost současného přenosu hlasu nebo možnost poslat SMS do mobilní sítě. Typickou aplikací jsou dálkové dispečinky nebo monitorovací, zabezpečovací či záchranné systémy.

Pro spojení ISDN dodává firma FCC Průmyslové systémy adaptéry ID-90 (obr. 2). Adaptér je přizpůsoben instalaci v průmyslových řídicích systémech – montuje se na lištu DIN a lze jej dodat s napájením 230 V AC i 24 V DC. Má sériové rozhraní RS-232/422/485 s komunikační rychlostí do 115 kb/s. Navíc má čtyři digitální alarmové vstupy. Po jejich aktivaci je odeslána přednastavená SMS. Dalším vstupem lze vytočit přednastavené spojení, což usnadňuje připojení k jednoduchým řídicím systémům.

ID-90 umí pracovat se všemi standardními protokoly ISDN, včetně HDLC Transparent, X.75, PPP a ML-PPP.

Bližší podrobnosti o modemech i dalších výrobcích Westermo Teleindustri si vyžádejte v kterékoliv kanceláři společnosti FCC Průmyslové systémy.

(FCC Průmyslové systémy)

Slovníček

ISDN – Integrated Services Digital Network
Digitální komunikační síť k přenosu dat, hlasu a obrazu prostřednictvím veřejných telefonních služeb. Basic-rate ISDN (euroISDN2) má dva nosné kanály (kanály B) s přenosovou rychlostí 64 kb/s (spojované okruhy, plný duplex, hlas nebo data) a jeden tzv. delta kanál (kanál D) s paketovým přenosem dat rychlostí 16 nebo 64 kb/s (signály o spojení v kanálech B, popř. další data). Primary-rate ISDN (euroISDN30) má třicet kanálů B a jeden D. Doporučení ISDN vzniklo už v roce 1984, ale v ČR se vzhledem k nevyhovující telefonní síti a později vysokým monopolním cenám telekomunikačních poplatků síť ISDN nevyužívala tak jako v ostatních evropských zemích.

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
Metoda, která umožňuje zasílat data po běžné metalické telefonní síti (nemusí být digitální) velkou přenosovou rychlostí. Je nutný speciální modem a rozbočovač. Přenosová rychlost příjmu dat je až 9 Mb/s, odesílání až 640 kb/s (asymetrický přenos). Vyhrazené přenosové pásmo je sdíleno více uživateli (dvaceti až padesáti), takže skutečná rychlost může být menší. V ČR nabízí Český Telecom rychlost příjmu/odesílání dat zatím pouze do 1 024/256 kb/s.

GPRS – General Packet Radio Service
Metoda bezdrátového přenosu dat využívající GSM. Podrobněji bude popsána v seriálu o bezdrátových komunikacích, který vychází v časopise Automa. Maximální přenosová rychlost 171,2 kb/s je v praxi omezena použitým kódováním, kapacitou sítě a možnostmi koncových zařízení.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět