Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Modemy pro vláknovou optiku s rozhraním pro Profibus

Automa 4/2000

(Firemní článek)

Modemy pro vláknovou optiku s rozhraním pro Profibus

Obr. 1.

V automatizaci se ve stále větší míře začínají prosazovat řídicí systémy na bázi průmyslových sběrnic. Za perspektivní řešení se považuje kombinace průmyslové sběrnice (např. Profibus) s inter-facem ASI pro digitální vstupně--výstupní signály. Byly realizovány projekty, ve kterých již nejsou použity žádné vstupně-výstupní jednotky pro připojení klasických proudových smyček 20 mA. Průmyslová sběrnice je dovedena přímo k senzorům a převodníkům.

Realizace průmyslových sběrnic na optických linkách nachází uplatnění hlavně v prostředí s vysokou hladinou rušení. Mohou to být elektrárny, rozvodny vysokého napětí nebo výrobní haly. Optická přenosová trasa je téměř absolutně imunní proti elektromagnetickému rušení a dovoluje propojovat systémy na rozdílných potenciálech. Optický kabel lze bez problémů pokládat i v blízkosti silových a vysokonapěťových kabelů.

Obr. 2.

Sortiment modemů Westermo Teleindustri pro přenosy po optickém vlákně zahrnuje převodníky sériových rozhraní RS-232, RS-422 a RS-485 na vláknovou optiku a multiplexery sériových linek s přenosem po optických vláknech. Novinkou letošního roku jsou modemy pro vláknovou optiku pro sběrnici Profibus DP nebo Profibus DMS. Vycházejí z osvědčené řady modemů MD-6x a LD-6x. Charakteristickým rysem této řady je přenosová rychlost do 1,5 Mb/s. Modemy pro Profibus mají vestavěno automatické přizpůsobení přenosové rychlosti podle připojené stanice. S vysokou přenosovou rychlostí je u této řady spojen i vysoký překlenutelný útlum systému, který umožňuje realizovat spojení na velké vzdálenosti. Modemy Westermo Teleindustri lze objednat v modifikaci pro vícemódová vlákna pro obě standardně užívané vlnové délky 850 a 1 300 nm. K dispozici je i provedení pro jednomódové vlákno. Tab. 1 ukazuje příslušné překlenutelné vzdálenosti.

Optické modemy Westermo Teleindustri umožňují realizovat několik základních typů sítí.

Obr. 3.

Základním typem je spojení bod – bod. Nejčastější aplikací pro tuto alternativu je nutnost překlenout prostor s vysokou hladinou rušení nebo uskutečnit propojení na větší vzdálenosti. Příklad sítě ukazuje obr. 1. Propojení je plně duplexní, využívá dvě optická vlákna. Použitým modemem je MD-63/Profibus, který je funkčním ekvivalentem modemu Siemens OLM-2.

Obr. 2 ukazuje síť s páteřní optickou linkou a metalickými odbočkami. Tento typ sítě je v průmyslové praxi často používaný. Umožňuje položit páteřní vedení z optického kabelu, spojující např. budovy nebo provozy. Z tohoto vedení mohou odbočovat segmenty sběrnice již na běžném metalickém vedení. Jinou aplikací může být propojení jednotek na dlouhé trase – např. signalizačních zařízení v dopravě. Optická trasa používá dvou vláken a odbočovacích optických opakovačů typu LD-63/Profibus.

Na obr. 3 je naznačena třetí varianta optické sítě s modemy Westermo – redundantní kruhová síť. Tento typ sítě poskytuje plně duplexní spojení uzlů odolné proti poškození optického kabelu. Při přerušení kruhu v libovolném místě není komunikace mezi uzly sítě přerušena a modem připojený k masteru vydává alarmový signál informující o havarijní situaci. Tyto sítě se typicky používají v zabezpečovacích požárních systémech, systémech ostrahy a řízení přístupu nebo v systémech komplexního řízení objektů. Další oblastí použití jsou systémy se zvýšenou odolností proti selhání, které se užívají např. pro řízení kotlů nebo vysokotlakých zařízení. Jinou aplikací může být propojení programovatelných automatů a počítačů v provozech, kde při selhání komunikace hrozí vysoké finanční ztráty v důsledku výpadku výroby nebo zničení technologie. Poškozený optický kabel může být opraven za provozu, bez přerušení chodu systému. Příslušný typ modemu Westermo je LD-64/Profibus je funkčním ekvivalentem modemu Siemens OLM-4.

Obr. 4.

Tab. 1. Překlenutelné vzdálenosti modemů Westermo Teleindustri

Vlákno 820 nm 1300 nm
multimode 50/125 5,3 km 5,3 km
multimode 62,5/125 5 km 15 km
singlemode 9/125 24 km

Jakékoliv další informace o modemech Westermo Teleindustri, včetně bezplatného zaslání katalogu v českém jazyce, si lze vyžádat v kterékoliv kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí n. L., SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819