Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Modelování chování složitých systémů pro podporu operátorů II

číslo 12/2002

Modelování chování složitých systémů pro podporu operátorů
(dokončení z minulého čísla)

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Detekce aktivní komponenty,
předpověď budoucích hodnot sledovaných veličin,
bayesovské odhadování,
model mnohorozměrných vícemodálních dat,
štěpení komponent,
spojování a rušení komponent,
zapomínání při opakovaném odhadování.

Ivan Nagy,
Fakulta dopravní ČVUT Praha a UTIA AV ČR
(nagy@fd.cvut.cz)

Petr Nedoma, Miroslav Kárný, Lenka Pavelková,
UTIA AV ČR
(nedoma@utia.cas.cz, school@utia.cas.cz, pavelkov@utia.cas.cz)

Pavel Ettler, Compureg Plzeň
(ettler@compureg.cz)

Lektoroval: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.,
katedra kybernetiky FEL ČVUT Praha

Inzerce zpět