Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Modbus TCP: dominance cestou „agresivní otevřenosti“

číslo 11/2005

Modbus TCP: dominance cestou „agresivní otevřenosti“

Společnost Schneider Electric, původce komunikačního protokolu Modus, předpovídá, že standardizovaná forma tzv. průmyslového Ethernetu (Industrial Ethernet) se uplatní téměř ve všech oblastech síťové komunikace v průmyslu, a to i tam, kde se v současné době úspěšně používají dosavadní sériové komunikační sběrnice typu tzv. fieldbus. Zdroji optimismu společnosti jsou zejména nedávné přijetí protokolu Modbus TCP za národní standard průmyslového Ethernetu Čínou a výsledky průzkumu provedeného poradenskou společností ARC Advisory Group, podle nichž je Modbus TCP nejrozšířenějším protokolem pro průmyslový Ethernet na světě (posuzováno podle počtu kusů dodaných v roce 2004).

Viceprezident společnosti pro tzv. hlavní programy Jean Jacques Poubeau v rozhovoru poskytnutém v souvislosti se zmíněnými událostmi uvedl, že společnost Schneider Electric má nyní v oblasti průmyslového Ethernetu jasnou strategii, založenou na zcela otevřených vztazích s koncovými zákazníky i ostatními dodavateli (tzv. třetími stranami). Ve výsledku by podle něj měl být Ethernet v budoucnu přítomný všude, na všech úrovních řízení v průmyslu. „Máme sice připravena jednoúčelová řešení určená pro úlohy, pro které Ethernet dosud není vhodný nebo kde již existují jiné standardy. Avšak i tam se, podle našeho názoru, v některých případech v příštích letech prosadí Ethernet. A pokud jde o Ethernet, zaručujeme otevřenost v tom smyslu, že ve všem, co nabízíme, používáme celosvětově platné standardy. Otevřenost znamená spolupráci – a ta vede k celosvětově použitelným řešením,„ shrnul J. J. Poubeau.

Klíčová role otevřeného protokolu Modbus TCP

Postavení protokolu Modbus TCP na trhu dosud bylo v diskusích o průmyslovém Ethernetu podhodnocováno. Avšak například nedávný průzkum uskutečněný společností ARC na úrovni jednotlivých instalací ukázal, že Modus TCP má se svým 26% podílem ve skutečnosti největší instalovanou základnu ze všech současných protokolů pro průmyslový Ethernet. Těsně za ním je protokol EtherNet/IP s podílem 25 % a v kontrastu Profinet se současným podílem pouhá 2 % instalací.

Společnost Schneider Electric ve své strategii ohledně průmyslových komunikačních sítí, přijaté v roce 2000, vychází z rozsáhlé základny uživatelů svých starších systémů. Při kombinování již existujících systémů s Ethernetem je podle J. J. Poubeaua klíčem k úspěchu orientace výhradně na standardy běžné v tržním prostředí, na jejichž základě lze vytvářet řešení z komerčně dostupných komponent (Commercial off-the-Shelf – COTS). K zavedení otevřeného systému do praxe pokládá společnost Schneider Electric za nutný převod všech standardů a souvisejících patentových práv k protokolu Modbus na organizaci Modbus-IDA, jejich budoucího vlastníka a správce.

Dvěma základními body strategie společnosti Schneider Electric jsou tudíž řešení založená na standardech a otevřenosti. Společnost sama nemá kompletní nabídku potřebných komponent, a aby ji mohla poskytnout, bude se spojovat s dalšími firmami jako třetími stranami. „Očekávám, že nezávislí dodavatelé budou nakonec prodávat asi 75 % uzlů pro sítě Modbus TCP,„ prohlásil J. J. Poubeau.

Spolu těsně, ale nezávisle

Námitku, že předání správy standardů organizaci Modbus-IDA s cílem zajistit otevřenost může být přímou „nahrávkou„ konkurenci, J. J. Poubeau uznává a připouští jisté podnikatelské riziko: „Jste-li otevření, mohou vás vaši zákazníci opustit. Domníváme se, že trik je v tom, snažit se nabízet nejlepší produkty svého druhu a tam, kde takové naše společnost nemá, aktivně působit na ostatní členy sdružení Modbus, aby nabídli řešení, které daný požadavek splní.„ Současně však odmítá jakoukoliv paralelu mezi vztahy Schneider Electric a Modbus-IDA a vztahy mezi společností Siemens a sdružením uživatelů protokolu Profibus (PNO). Trvá na tom, že Siemens jako přední výrobce produktů založených na standardech vydávaných PNO tuto organizaci v podstatě ovládá, a prohlašuje, že společnost Schneider Electric si skutečně zachová od organizace obhospodařující otevřený standard dostatečný odstup: „Jste-li zdaleka nejvýznamnějším dodavatelem na trhu, dokážete si svoje podnikatelské zájmy ochránit i tehdy, jde-li o otevřené standardy – a vývoj standardů v PNO je stále do značné míry řízen společností Siemens. Toto dělat s organizací Modbus-IDA nemáme v úmyslu.„

Modbus a reálný čas

Co se týče protokolu s vlastnostmi skutečného reálného času (hard real time), které Modbus TCP zjevně nemá, je J. J. Poubeau názoru, že pro většinu potenciálních zákazníků není reálný čas tím nejdůležitějším parametrem. Strategií společnosti Schneider Electric je čekat, dokud ze soutěže nevzejde jeden vítězný standard pro Etherent v reálném čase, který by poté přijala. Do té doby budou případné úlohy vyžadující komunikaci v reálném čase řešeny s použitím sběrnice SERCOS 2. Protokol SERCOS 3 pro Ethernet s rychlostí 100 Mb/s nebude používán, pouze pokud by se stal oním jednotným standardem.

Součástí vize jsou i web a webové služby

Součástí „klíčové vize„ společnosti Schneider Electric v oblasti průmyslových sítí s webovými servery využívajícími protokoly Ethernet TCP/IP, které najdou uplatnění na všech úrovních řídicích systémů od provozních přístrojů až po dohled nad výrobními činnostmi, jsou i technika webu a standardy využívající webové služby. Společnost předpokládá vznik webových serverů tří typů: ty na nejnižší úrovní by nabízely vestavné dynamické stránky, střední by byly konfigurovatelné, takže by obsah stránky mohl určovat uživatel, zatímco servery na nejvyšší úrovni by poskytovaly služby typu elektronické pošty, přístupu do databází, operátorských rozhraní apod.
[GEORGE, B.: Modbus founder: Market domination through policy of „aggressive openess„. The Industrial Ethernet Book, September 2005, č. 28, s. 4.]

(sm)