Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Mobilní značkovací laserový systém

Velké náviny plechů je někdy třeba opatřit permanentní značkou vytvořenou laserem, ale jak na to? Když nejde hora plechu k laseru, musí laser k ní. Tak vznikl mobilní laserový systém pro bezpečné značení, a to kdekoliv.

 
Vláknový laser je velmi mocný nástroj na značení a identifikaci převážně kovových povrchů, a proto je jeho nebezpečné záření nutné směrovat do malé ochranné kabinky.
 
Vláknový laser velmi malé konstrukce má výrazně malou spotřebu elektrické energie a je vybaven laserovým zdrojem se značně dlouhou životností. Proto je tento laserový přístroj vhodný pro mobilní aplikace.
 
Značicí hlava laseru se jednoduše umístí nad produkt a pak se aktivuje značení. Pro zabezpečení pevného a nepohyblivého umístění laserové hlavy je ve spodní části malé kabinky uchycen vzduchový přísavkový systém, který podtlakem zajišťuje stálou polohu laseru.
 
Vzduchový přísavkový systém je možné změnit na elektromagnetický pouze tam, kde to vlastnosti produktu umožňují. Bezpečnost je zvýšena použitím čidla přítomnosti materiálu pod laserem. Toto čidlo také zajistí vypnutí laseru, jestliže se laser oddálí od produktu (např. strhnutím značicí hlavy z produktu).
 
Pro kontrolu polohy značení stačí aktivovat červený naváděcí laserový paprsek – pointer neboli ukazovátko, které zobrazí skutečnou polohu nápisu. Tím se vyloučí chyby způsobené nesprávnou polohou laseru. Poté už je značicí hlava přitisknuta k produktu a čeká na zmáčknutí tlačítka Start, které aktivuje značení.
 
Mobilní kabinka může být vybavena odsávací jednotkou k odsávání zplodin a na vyžádání také elektrickou zálohovací jednotkou, díky čemuž je umožněno krátkodobé značení i bez přívodu elektrického proudu.
 
Mobilní laserový systém Solaris je výborným pomocníkem ve velkých halách nebo při značení velkých produktů, které nelze přemístit k laseru.
 
Přístroj má tyto výhody:
 • jednoduchá obsluha s plně automatickým chodem,
 • použitelnost standardně pro statický režim značení při naprosté bezpečnosti,
 • značení plně ve vektorové grafice,
 • nejrychlejší způsob značení produktů,
 • velká plocha tisku, standardně od 50 × 50 mm, maximální plocha do 300 × 300 mm,
 • tisk bez omezení počtu řádků textu (omezena jen velikost značené plochy),
 • možnost ve značení kombinovat grafiku, loga, čárový a maticový (2D) kód, QR kód, data spotřeby, čas, označení šarže, počítadla, interní kódy,
 • odolná konstrukce do průmyslu,
 • čistota bezkontaktního značení na velké plochy v rozměrech metrů, ale i malé milimetrové povrchy,
 • neodstranitelný nápis, odolný proti chemikáliím, povětrnostním vlivům, UV záření apod.,
 • dlouhodobý provozní chod – životnost laseru 150 000 h při kontinuálním výkonu,
 • bez provozních nákladů.
 
Zájemci o značení laserem mohou kontaktovat firmu Leonardo Technology, která navrhne a realizuje řešení na míru.
 
Leonardo technology s. r. o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec