Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mobilní pracovní stroje: výrazně více za stejnou dobu

Hlavním zájmem společností z oblasti výroby mobilních pracovních strojů je zkrácení doby výroby. Je třeba vyrobit více strojů za stejnou dobu. Žádaná jsou proto flexibilní a rozšiřitelná řešení s rozbočovači. Nežádoucí jsou naopak chyby v instalaci. V podobě konfekčních připojovacích kabelů a rozbočovačů nabízí Murrelektronik optimální produkty a řešení pro rychlou a jednoduchou realizaci instalace.

Vyprahlá pole s mračny vířícího prachu. Zledovatělé silnice ošetřené posypovou solí. Vodou nasáklá lesní půda, na které stroje pro těžbu dřeva zápasí s blátem a kamením. To vše jsou náročná provozní prostředí, v nichž různá užitková a speciální vozidla musí spolehlivě odolávat působení mnoha nepříznivých vlivů.

Produkty určené k mobilnímu použití jsou vystaveny častým velkým změnám teploty a působení UV záření. Jsou vystaveny prachu, ostřikovány tryskající vodou (IP66K) i pod vysokým tlakem a s čisticími prostředky (IP69K) a občas jsou též ponořeny (IP68). Musí odolávat působení vibrací, olejů a hydraulických kapalin. Zkrátka musí ve všech ohledech splňovat nejkrajnější požadavky.

Na speciálních vozidlech se dosud převážně používají rozvody realizované samostatnými jednožilovými kabely, při jejichž instalaci je třeba ručně manipulovat s mnoha jednotlivými komponentami (kabely, kabelové svazky, kabelové koncovky). Je také nutné používat rozměrné kabelové kanály a průchodky. Mimoto se rozvody se samostatnými vodiči vyznačují setrvalými problémy s těsností. 

Komponenty řady Xtreme

K odstranění naznačených problémů společnost Murrelektronik nabízí pro mobilní použití modulární konektorový systém komponent řady Xtreme, který je obdobou systémů osvědčených v oboru stavby výrobních strojů. Zkušenosti potvrzují, že rozvod skládající se z prefabrikovaných propojovacích kabelů a rozvodných boxů lze namontovat za výrazně kratší dobu.

Obr. 1. Snímače a akční­ členy na mobilní­ch strojí­ch jsou s řídící jednotkou propojeny komunikační­ sítí­

Často používanými snímači v mobilních pracovních strojích jsou snímače teploty a tlaku a rotační snímače polohy, častými akčními členy jsou hydraulické ventily (obr. 1). Jestliže musí být snímače a akční členy propojeny s řídicí jednotkou, jsou obzvláště vhodné rozbočovače Murrelektronik: usnadňují instalaci, kabelové svazky se díky nim zeštíhlí, nebo se dokonce zcela nahradí jen jedním kabelem.

Pasivní rozbočovače MVP Xtreme (s konektory M12; obr. 2) a XtremeDB (s konektory Deutsch), které jsou určeny k použití v mobilních pracovních strojích, jsou velmi robustní, těsné a odolné proti kapalinám a UV záření. Do instalace je možné snadno integrovat také snímače a akční členy s komunikací CAN. Jednotlivé konektory jsou vybaveny LED signalizujícími stav připojeného zařízení.

Obr. 2. Pasivní­ rozbočovač MVP extreme

Konektory produktů Murrelektronik jsou robustní a těsné, testované podle relevantních norem a ověřené praxí. Na šestihranné matice konektorů lze použít momentový klíč Murrelektronik zajišťující „slyšitelně těsné spojení“. Axiálně-radiální pojistka a zdokonalený profil těsnicí vložky zaručují spojení trvale těsné i při působení vibrací.

Zalité hlavní připojovací kabely o délkách od 3 do 30 m mají plášť z polyuretanu, který je poddajný a odolný proti otěru i působení UV záření, kabely jsou vhodné k použití ve vlečných řetězech.  

Specifická zákaznická řešení

Kdo potřebuje komponenty přesně přizpůsobené zvláštním účelům, ale nechce sázet na řešení typu „udělej si sám“, má na své straně toho správného partnera: společnost Murrelektronik. Na vyžádání lze dodat, často při objednávkách již od jednoho kusu, kabely v provedení se speciálními konektory nebo kabely ze speciálních materiálů. Se znalostmi a zkušenostmi vytvářenými po desetiletí vznikají profesionální řešení pro zemědělské stroje (traktory, kombajny), lesnické stroje, stavební a silniční stroje, vozidla pro čištění komunikací a pro odvoz odpadků, průmyslové vozíky (vysokozdvižné a paletové) nebo jeřáby.

Pro více informací mohou zájemci navštívit www.murrelektronik.cz.

(Murrelektronik)