Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Mobilní aplikace SAP pomáhá RWE k rychlejším zásahům v terénu

Představitelé RWE, jedné z pěti největších evropských elektrárenských a plynárenských společností, na tiskové konferenci 24. června 2016 představili svou mobilní aplikaci SAP, která jejich technikům pomáhá k rychlejším zásahům v terénu. Společnost RWE nyní využívá systém SAP Workforce Management, jenž snižuje množství tištěných pracovních příkazů o 80 % a společnosti tak ušetří 2,75 milionu korun ročně.

 

Společnost RWE Distribuční služby ve spolupráci s partnerem firmy SAP, společností KCT Data, implementovala systém SAP Workforce Management doplněný mobilní aplikací KCT Data mTechnician. S jeho využitím lze efektivněji rozvrhovat práci zaměstnanců v terénu. Dispečeři v každém okamžiku přesně vědí, kde se který pracovník nachází, jaká je jeho odborná kvalifikace a jaký úkol právě řeší. Na místo případné poruchy tak mohou poslat vždy správné odborníky. Příslušný pracovník se o zadání pracovního úkolu dozví z tabletu, do kterého zároveň zaznamenává postup své práce (obr. 1). Systém byl implementován v dubnu 2015 a zkušenosti z prvního roku provozu ukazují, že přinesl výraznou úsporu času i nákladů a pomohl zkrátit dobu servisních zásahů. Zvýšením efektivity práce RWE každoročně ušetří přibližně 17 000 hodin pracovní kapacity svých zaměstnanců. Nový systém využívá 40 dispečerů a 850 terénních inspektorů RWE. Ti již nemusí každodenně dojíždět na pracoviště. Pokyny a instrukce pro nadcházející směnu najdou ve svém tabletu spolu s navigačními údaji GPS. Zaměstnanci pak posílají potvrzení o tom, že jsou na cestě k přidělenému úkolu a následně také informaci o zahájení nebo ukončení práce. V elektronické mapě na mobilním zařízení mají navíc k dispozici aktuální přehled všech plynárenských objektů, trasy plynových přípojek a další potřebné údaje (obr. 2). Systém zpracovává 2 500 až 3 000 pracovních příkazů denně, což z něj činí jedno z největších řešení pro plánování práce terénních pracovníků v Evropě. Jako dlouhodobý uživatel systémů SAP se společnost RWE také v tomto případě rozhodla pro stejného dodavatele softwaru. Nový systém je založený na platformě SAP Mobile Platform systému SAP MRS s nativní integrací na systém SAP ERP. Za tento inovativní a průkopnický počin v implementaci a využívání digitální techniky v plynárenském průmyslu získala společnost RWE Global Business Services Česká republika ocenění SAP Quality Awards v kategorii inovativních projektů.

 

Od samého počátku byli do řešení projektu zapojení zaměstnanci RWE, kteří měli se systémem pracovat. Řešitelé tak získali okamžitou zpětnou vazbu, co pracovníci potřebují a proč. Pracovníci se tak mohli přímo podílet na tom, jak se promění jejich každodenní práce. Přínosem tohoto přístupu je nejen mimořádně dobré přijetí změn zaměstnanci, ale i rychlý průběh projektu. Implementace trvala pouhých dvanáct měsíců. Největší přednosti nového systému vidí manažeři RWE v lepším plánování a optimalizaci pracovních příkazů, což vede k vyšší efektivitě práce lidí v terénu. Důsledkem omezení cest do centrály a optimalizace tras je zkrácení doby řešení problémů a úspora pohonných hmot. Odstraněno bylo 80 % „papírové administrativy“. Jsou k dispozici kvalitnější údaje pro analýzu stavu, plánování a rozhodování vrcholového managementu. Terénní pracovníci oceňují, že jim práci usnadňuje moderní technika. Vzrostla tak jejich míra spokojenosti v zaměstnání.

 

Příklad RWE ukazuje, jak digitální transformace proměňuje funkci zavedených odvětví průmyslu. Vždy lze najít způsob, jak určitou část pracovního procesu „digitalizovat“ (zavést číslicové zpracování dat a komunikaci) a tím ji zjednodušit a zefektivnit. Budoucnost patří firmám, které umí naplno využít výhody moderní techniky. Je to jeden z úspěšných kroků v trendu označovaném jako průmysl 4.0.

Jaroslav Musil

 

Obr. 1. Ukázka pracovního příkazu, který se pracovníkovi zobrazí na jeho tabletu

Obr. 2. V elektronické mapě je k dispozici aktuální přehled všech plynárenských objektů, trasy plynových přípojek a další potřebné údaje