Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Mládež poznává technické obory

Článek Probuďme zájem mládeže o vědu a techniku, otištěný v časopise Automa č. 6/2012 na str. 7, informoval o projektu Věda má budoucnost, který uvedlo v život občanské sdružení AISIS. Jeho cílem je zvýšit zájem o přírodní vědy, matematiku a techniku ze strany mladých lidí, především žáků základních a středních škol. Novým partnerem projektu se v roce 2012 stala firma ABB. Od září 2012 převzala patronát nad třemi školami, s nimiž po celý rok spolupracuje a kde mladým lidem ukazuje, k čemu je technické vzdělání. Studenti se přesvědčí o tom, že kariéra v technických oborech má smysl a firmy o kvalifikované zaměstnance stojí. Studenty vybraných škol čeká za celý rok pět setkání, která jsou pokaždé zaměřena na jiné téma.

Do projektu jsou zapojeny školy různých typů: jedna základní škola, všeobecné gymnázium i střední průmyslová škola. Projekt běží ve třech největších městech v ČR – v Praze, Brně a Ostravě. V pražské lokalitě ABB spolupracuje s Gymnasiem Jižní Město, jehož heslem je Vidíme svět v souvislostech. Gymnázium si klade za cíl učit moderně a sledovat nejnovější trendy ve výuce. V Brně si ABB ke spolupráci zvolila Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu technickou, tedy školu zaměřenou na strojírenství. V zájmu podpory řemeslně zaměřených technických oborů se do projektu zapojila také Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les.

Nedávno se uskutečnila akce Den v životě firmy, v rámci které kromě prezentací a besed absolvovali studenti exkurzi do provozu. Zajímavé setkání se uskutečnilo v Brně – studenti navštívili oddělení, která se zabývají technologií, kvalitou, ale i výzkumem a rozvojem. Kromě technických novinek a odborných informací měli možnost seznámit se také se zkušenostmi některých zaměstnanců, s náplní jejich práce, s tím, jak ve firmě začínali a jak se vyvíjí jejich kariéra v současnosti. Prezentace často přecházela v diskusi. Dále bylo připraveno několik exkurzí, např. do provozů výroby termočlánků, výroby rozváděčů nízkého napětí a ostatních dílen. Den v životě firmy nepochybně přiměl studenty zamyslet se nad svou budoucností a motivoval je pro další studium technických předmětů.

Velmi užitečným blokem tohoto projektu je Tvorba životopisů a příprava na pohovor. Studenti si vytvoří vlastní životopis a pak si mohou vyzkoušet fiktivní pracovní pohovor, který je tréninkem na skutečné životní situace. Své životopisy mohou uveřejnit na Veletrhu pracovních příležitostí. Projekt Věda má budoucnost plní své poslání a propojuje školy s praxí a trhem práce. V rámci další akce Věda v praxi jsou pro Gymnasium Jižní Město připraveny poutavé technické problémy k řešení a také je pro něj chystán zajímavý program v robotickém centru ve Vestci. 

Petr Kukačka, Ladislav Šmejkal

Obr. 1. Studenti se přímo ve společnosti ABB seznamují s technickými profesemi