Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Miniaturní magnetometr

číslo 2/2005

Miniaturní magnetometr

Výzkumníci amerického Národního institutu pro normy a techniku NIST (National Institute of Standards and Technology) představili nový miniaturní snímač magnetického pole, který dokáže detekovat pole s intenzitou menší než 50 pT. Snímač, popsaný v časopise Applied Physics Letters v prosinci 2004, je přibližně stokrát lehčí než jiné senzory se stejnou citlivostí, jejichž hmotnost je typicky několik kilogramů.

Obr. 1.

Klíčovým prvkem snímače je vyhřívaná komůrka, v níž se ze vzorku rubidia uvolňují páry (největší blok v horní části snímače na obrázku) a těmi prochází paprsek polovodičového laseru. V přítomnosti magnetického pole se mění energetické hladiny elektronů v atomech rubidiových par. Změna je doprovázena absorpcí procházejícího záření. Čím intenzivnější je magnetické pole, tím silnější je absorpce, která je měřena fotocitlivým prvkem, na nějž paprsek po průchodu měřicí komůrkou dopadá.

Nový magnetometr najde uplatnění v přenosných přístrojích ve vojenství při odhalování min a munice nebo při přesné navigaci, v civilním sektoru např. při vyhledávání potrubí (šestipalcovou ocelovou trubku by našel v hloubce až 35 metrů pod zemí – pokud by byla tak hluboko) nebo v geofyzikálním průzkumu ložisek nerostných surovin.
Foto Peter Schwindt, NIST

(Bk)