Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mimořádná nabídka měřicích přístrojů Ahlborn

číslo 11/2005

Mimořádná nabídka měřicích přístrojů Ahlborn

Firma Ahlborn s. r. o. dodává přístroje pro měření všech fyzikálních, elektrických a chemických veličin vyskytujících se v průmyslové praxi. Stalo se již tradicí, že koncem každého kalendářního roku připraví firma Ahlborn pro své zákazníky cenově velice výhodné nabídky svých profesionálních měřicích přístrojů. S cílem usnadnit rozhodování zájemcům o letošní mimořádnou nabídku jsou v tomto článku svými hlavními rysy specifikace představeny alespoň některé přístroje, o které byl zatím v roce 2005 mezi zákazníky největší zájem. Na prvních místech jsou mezi nimi přístroje pro sběr dat a pro sledování a měření teploty.

Přístroje pro sběr dat

Z přístrojů pro sběr dat řady Almemo našly cestu k zákazníkům především měřicí ústředna typu 5990 a ruční záznamník typu 2690-8.

Obr. 1.

Obr. 1. Ruční termografická kamera IR Flexcam

Základem stavebnicové měřicí ústředny Almemo 5990 je skříň s hlavní řídicí jednotkou, pamětí až 2,4 MB pro uložení až 400 000 naměřených hodnot a sloty pro vložení právě potřebného množství desetikanálových měřicích karet, a to až do počtu 25 (tj. celkem až 250 měřicích kanálů).

Ústřednu lze využít k měření mnoha rozličných fyzikálních (teplota, tlak, vlhkost, průtok, síla, dráha, otáčky, úroveň osvětlení atd.), chemických (pH, redox, vodivost, koncentrace plynů) a elektrických (napětí, proud, odpor, frekvence) veličin. Každý z měřicích kanálů je zcela univerzální a lze k němu připojit snímač kterékoliv z veličin. Naměřené údaje lze ukládat do vnitřní paměti ústředny nebo přes sériové rozhraní, analogový výstup nebo paralelní rozhraní (Centronix) přenášet do libovolného zařízení pro záznam či zpracování dat, jako je např. PC, tiskárna nebo zapisovač.

Ruční měřicí přístroj Almemo 2690-8 má velký podsvětlený grafický displej, umožňující zobrazit až šestnáct řádek textu i liniové a sloupcové grafy, pět univerzálních vstupů pro převodníky Almemo, dále možnost ukládat data přímo do vnitřní paměti přístroje, výstup RS-232 a další zajímavé vlastnosti a funkce posouvající měřicí techniku firmy Ahlborn znovu o několik let před veškerou konkurenci.

Termografie a bezkontaktní měření teploty

V oboru měření teploty má firma Ahlborn zkušenosti především s termografickými kamerami a bezkontaktními teploměry.

Ruční termografická kamera IR Flexcam pořizuje termografické snímky zcela novou, unikátní metodou. Jejím základem je termoelektrický detektor s křemíkovým senzorem, umožňující přesně měřit teplotu a zobrazit teplotní pole při relativně velmi malých pořizovacích nákladech.

Termografické kamery mají v praxi velice široké využití, ať už v nedestruktivní defektoskopii, na vědecko výzkumných pracovištích či při sledování a řízení technologických procesů. Jako příklady lze uvést kontrolu stavu elektrických rozvodů (svorky, spoje), mechanických zařízení nebo jejich částí (ložiska), obvodových plášťů objektů (izolace, netěsnosti) nebo vyzdívek. V neposlední řadě se uplatňují i v lékařství.

Bezkontaktně lze měřit teplotu také infrateploměry Amir, dodávanými v různých modifikacích. Tyto stále oblíbenější přístroje umožňují rychle měřit povrchové teploty těles z různých materiálů i z větších vzdáleností. Jsou k dispozici ve stacionárním provedení i v lehkém ručním přenosném provedení. Nejlevnějším modelem, vybaveným laserovým zaměřovačem a optikou se zorným úhlem 6 : 1, určeným všem, kdo potřebují měřit okamžitou povrchovou teplotu na nejrůznějších místech, je novinka s označením Amir 7805.

Radek Buřil,
Ahlborn měřicí a regulační technika s. r. o.

AHLBORN měřicí a regulační technika s. r. o.
Dvorecká 359/4
147 00 Praha 4
tel.: 261 218 907
fax: 261 210 744
mobil: 603 432 916
e-mail: ahlborn@ahlborn.cz
http://www.ahlborn.cz