Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

„Milníky a ukazatelé automatizace„ při MSV 2006 v Brně

číslo 12/2006

„Milníky a ukazatelé automatizace„ při MSV 2006 v Brně

Českomoravská společnost pro automatizaci a ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně jako odborní garanti uspořádali v rámci doprovodného programu MSV 2006 v Kongresovém centru Brno na Výstavišti 20. září t. r. pro zájemce seminář s názvem uvedeným v titulku. Jeho cílem bylo zmapovat současný stav a směry vývoje automatizačních prostředků a postupů automatizace. Akce navázala na stejnojmenné semináře konané v minulých letech, kdy svoje vize a produkty představily např. firmy Siemens, Johnson-Control, Schneider Electric, Pantek a Compas automatizace. Organizačně seminář zajistila Sekce doprovodných služeb společnosti Veletrhy Brno, a. s. Akce, určené zájemcům o výrobní i nevýrobní automatizaci, se zúčastnilo 22 odborníků.

Pohled na současný stav a trendy v oblasti průmyslové komunikace v rozsáhlých distribuovaných automatizovaných systémech představil zástupce firmy Phoenix Contact, s. r. o., Václav Chytil. Ve svém referátu uvedl přehled předností a nedostatků současných rozličných standardů průmyslových sítí spolu s informací o předpokládaném vývoji v dané oblasti a o produktech, které pro ni firma nabízí.

Ředitel pro technický rozvoj společnosti ZAT a. s. Jiří Vacátko seznámil účastníky s pojetím automatizace technologických procesů, jak je formou systémové integrace zajišťuje pro své zákazníky zejména z odvětví energetiky společnost ZAT. Představil i dlouholetou tradici firmy ZAT v oblasti automatizace, která je základem jejího současného dynamického rozvoje.

Akce svým průběhem velmi dobře navázala na minulé semináře a potvrdila jejich význam i do budoucna. Rozhodně doporučujeme věnovat pozornost jejímu příštímu ročníku, který se uskuteční při MSV 2007 (Brno, 1. až 5. října 2007, informace na adrese lacko@fme.vutbr.cz).

(ed)