Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Microsoft podporuje program zaměřený na inovace a hospodářský růst v České republice

Společnost Microsoft podporuje i v České republice komunitu Hlasy pro inovace (Voices for Innovation), která sdružuje partnery společnosti Microsoft, malé a střední firmy a jednotlivce, přičemž cílem je urychlit inovace a hospodářský růst na českém trhu. Úkolem komunity Hlasy pro inovace je především pomoci podnikatelům v technických oborech komunikovat s politiky a představiteli veřejné správy o zásadních politických problémech, které souvisejí s rozvojem inovací a s tím spojeným hospodářským růstem.
 
Mezi faktory ovlivňující inovace a technický rozvoj patří podle společnosti Microsoft především přístup na svobodný a konkurenční trh, kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla, schopnost chránit duševní vlastnictví a podnikatelsky je využívat. Protože jsou všechny tyto oblasti přímo ovlivněny rozhodnutím politiků a státních orgánů především v oblasti školství, práce a sociálních věcí, hospodářské soutěže a vládních investic do vědy a výzkumu, je důležité informovat politiky a státní úředníky o rozhodnutích a regulacích, které budou ve prospěch dalšího ekonomického rozvoje České republiky, a diskutovat s nimi o tom.
 
Členové iniciativy Hlasy pro inovace získají nejen možnost sdílet podněty a informace ze svého oboru, ale také možnost přístupu k předním osobnostem v oboru techniky a státní správy. Zásadním způsobem tak budou moci pomáhat prosadit pozitivní politické změny, které podpoří národní hospodářský růst. Každý člen se přitom může sám rozhodnout, kterým otázkám se chce věnovat a do jaké míry se chce do projektu zapojit.
 
Vstup on-line do komunity Hlasy pro inovace je snadný a bezplatný: stačí navštívit stránku http://www.voicesforinnovation.org a vyplnit jednoduchý registrační formulář.
(ed)