Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Mezisíťová komunikace

číslo 6/2002

Mezisíťová komunikace Obr. 1.

Charakteristika
Komunikační brány (gateways) firmy ProLinx spojují různé druhy sítí. Jsou nezávislé na použité platformě řídicího systému, protože to jsou samostatně stojící externí moduly. Navíc jsou nezávislé i na použitém operačním systému v osobním počítači. Je tedy možné použít nejen operační systémy Windows nebo Linux, ale třeba i operační systém OS9. Konfigurace je velmi jednoduchá a není vyžadován žádný speciální konfigurační software. Díky své jednoduchosti, robustnosti a univerzálnosti se takřka přes noc staly hitem v oblasti sítí v aplikacích průmyslové automatizace.

Obr. 2.

Popis činnosti
Komunikační brány jsou vybaveny vlastní pamětí a tato paměť (datová oblast) je sdílena pro obě spojované sítě. Kromě volně dostupné paměti je zde velmi výkonné procesorové jádro, které přenáší data podle programátorem přichystaného „scénáře“. Celý transfer dat probíhá tak, že se data přenášejí z jedné sítě do vnitřní paměti modulu a z paměti modulu dále putují na druhou síť. Obdobně funguje i opačný transfer – přenos dat je obousměrný. Programátor aplikace nemusí psát žádný program, ale pouze specifikuje, kam mají určitá data „putovat“. Toto řešení je z programátorského hlediska velmi průhledné a účelné a díky němu se tak zkracuje doba potřebná na vývoj aplikace a tím se šetří náklady.

Webové servery
Zvolí-li uživatel ProLinx se sítí EtherNet/IP, je možné zobrazovat obsah vnitřní paměti bran jako stránky v HTML, přičemž vzhled těchto stránek lze uživatelsky konfigurovat. Kromě zobrazování dat v podobě stránek v HTML je možné data zasílat i elektronickou poštou, což lze s výhodou využít k posílání hlášení o alarmech apod.

Obr. 1.

Podporované sítě a protokoly
Komunikační brány Prolinx mohou pracovat na různých protokolech. Ze skupiny sériových protokolů jsou podporovány DF1 (master, slave), Modbus (master, slave), DNP (Distributed Network Protocol) 3.0 (buď master, nebo slave) a protokol podle IEC 60870-5-101: Telecontrol equipment and systems – Part 5-101: Transmission protocols – Companion standard for basic telecontrol tasks (slave). Lze přenášet i soubory znaků ASCII. Dále jsou podporovány Modbus Plus, Profibus DP (buď master, nebo slave) a AB Remote I/O. Z protokolů založených na Ethernetu lze bránu použít pro EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, DNP 3.0 na Ethernetu a protokoly podle IEC 60870-5-104: Part 5-104: Transmission protocols – Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles. Brána může plnit funkce webového serveru. Z protokolů určených pro připojení snímačů a akčních členů lze brány Prolinx použít pro protokol HART (multidrop) a Honeywell DE (master). Firma ProLinx neustále rozšiřuje svou nabídku o další a další typy protokolů, jež v tomto přehledu nejsou zahrnuty. Podrobné uživatelské příručky lze získat na adrese http://www.prolinxgateways.com

Petr Mikšovský, ControlTech, s. r. o.

ControlTech s. r. o.
Havlíčkova 822
280 00 Kolín
tel.: 0321/74 20 11
fax: 0321/74 20 22
e-mail: info@controltech.cz
http://www.controltech.cz


ProLinx Communication Gateways, Inc., je firma, která se specializuje na vývoj mezisíťových komunikací. Vznikla v důsledku vývoje nových komunikačních modulů u firmy ProSoft Technology. Firma ProSoft Technology se zaměřuje pouze na řídicí systémy Allen-Bradley (Rockwell Automation), pro něž vyvíjí komunikační moduly v podobě zásuvných karet. Nová koncepce modulů firmy ProSoft Technology byla však natolik univerzální, že firma ProSoft Technology rozhodla o založení dceřiné firmy ProLinx Communication Gateways, která by měla dále rozvíjet myšlenku samostatného a univerzálního mezisíťového převodníku.

Inzerce zpět